Xem mẫu

  1. Văn bản xác nhận thời điểm niêm yết các thủ tục: thi hành án, thừa kế… Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường– xã, thị trấn. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 hoặc Ban Điều hành khu phố, tổ dân phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (theo dấu ngày đến của bưu điện). Đối tượng thực hiện: Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy 2. Bước 2 đủ và hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
  3. Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản thông báo niêm yết của Phòng Công chứng về tài sản: thi hành án, 1. thừa kế… tại địa phương; Văn bản thông báo niêm yết của Phòng Công chứng về tài sản: thi hành án, 2. thừa kế… của người để lại tài sản thừa kế; 3. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn