Xem mẫu

  1. Văn bản xác nhận giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không. Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính FAX, AFTN/SITA Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Điện văn xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Hãng hàng không gửi văn bản đề nghị xác nhận giờ 1. nghị hạ, cất cánh đến Cục HKVN Giải quyết thủ Cục HKVN điều phối, ban hành văn bản giờ hạ, cất 2. tục cánh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị xác nhận giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân
  3. Thành phần hồ sơ bay Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giờ hạ, cất cánh đề nghị phải phù hợp với Nghị định số 1. giới hạn khai thác được công bố của cảng 83/2007/NĐ-CP ng... hàng không, sân bay.
nguon tai.lieu . vn