Vai trò của Nhà nước đối với thực hiện công bằng về cơ hội phát triển trong...

  • 30/08/2018 05:20:28
  • 117 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết Vai trò của Nhà nước đối với thực hiện công bằng về cơ hội phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam phân tích vai trò này được thể hiện qua ba nội dung cơ bản: Hoạch định chủ trương chính sách xây dựng xã hội, thanh tra kiểm tra giám sách việc hoạch định chính sách kinh tế xã hội.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.14 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ