Xem mẫu

 1. United Nations Framework Convention on Climate Change ( UNFCCC ) Nhóm 4
 2.  1979, WMO tổ chức Hội nghị Khí hậu Thế Giới lần 1- Geneva, Thụy Sĩ. 1988, Thành lập Ủy Ban Liên Chính Phủ về Biến đổi Khí hậu ( IPCC: Intergovermental Panel on Climate Change ) , với sự hổ trợ của WMO và UNEP để định lượng dữ kiện khoa học về biến đổi khí hậu
 3.  1990, Phúc tra định lượng lần thứ 1  UNFCCC được soạn thảo và trình tại Hội nghị Liên hiệp Quốc về môi trường và phát triển tại Rio De Janeiro, Brazil 6/1992.  21/3/1994 UNFCCC chính thức có hiệu lực
 4.  Mục tiêu: UNFCCC là một hiệp ước quốc tế về môi trường kêu gọi các quốc gia thành viên “ ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn chặn sự can thiệp rất nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu “(Điều 2, Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.)
 5.  Các nguyên tắc của UNFCCC: − Chủ quyền − Trách nhiệm chung nhưng có phân biệt − Phát triển bền vững − Các bên sẽ phải thực hiện các biện pháp thận trọng − Xem xét đặc biệt đối với các nước đang phát triển
 6. Các nước trên thế giới được UNFCCC phân chia thành 2 nhóm nước: Nhóm 1: gọi là Nhóm 2: là Bên Bên thuộc phụ Tài chính không thuộc lục 1 gồm các phụ lục 1, trong nước phát triển, đó có Việt các nước này có Nam, gồm các lượng phát thải nước đang phát khí nhà kính rất Công nghệ triển, có lượng lớn. phát thải khí nhà kính nhỏ.
 7. Hiệu quả hoạt động của UNFCCC Xét duyệt hằng năm ( COP) KHÔNG UNFCCC Ngân sách tăng HIỆU QUẢ ? Đấu tranh của các tổ chức và cá nhân
 8. 1. Nguyên tắc không hợp lý và thiếu công bằng 2. Nhắm vào mục tiêu chính trị 3. Không có biện pháp chế tài 4. Mục tiêu cắt giảm lượng CO2 không tưởng và thiếu khoa học 5. Không có hiệu quả kinh tế
 9.  Việt Nam ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) ngày 11/6/1992 và phê chuẩn UNFCCC ngày 16/11/1994 • Việt Nam: - Chưa có nghĩa vụ phải cắt giảm phát thải KNK. - Thực hiện một số nghĩa vụ chung: xây dựng các Thông báo quốc gia, kiểm kê KNK, xây dựng các phương án giảm nhẹ KNK,...
 10. Các hoạt động thực hiện UNFCCC tại Việt Nam  Thành lập Đội Công tác về BĐKH và các Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật trong nước thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực BĐKH  Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, xây dựng và đánh giá các phương án, biện pháp thích ứng/ứng phó với BĐKH.  Hoàn thành Thông báo Quốc gia đầu tiên cho Ban Thư ký Công ước  Kiểm kê quốc gia các khí nhà kính năm
 11. • Xuất phát từ mục đích “ cứu nguy cho Trái đất” • Bỏ qua các lợi ích riêng của từng quốc gia • Nhìn thấy những bất hợp lý và khắc phục UNFCCC sẽ vẫn là một cơ h ội
 12. ́ ́ DANH SACH NHOM ̃ NGUYÊN HÔNG HÂN. ̀ 0717024 NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN. ̃ 0717050 TÔ BÔI NHƯ. ̣ 0717072 NGUYÊN THỊ THUÝ NGA. ̃ 0717067 PHAM THỊ TRUC THANH. ̣ ́ 0717103 NGUYÊN THỊ THUY TIÊN. ̃ ̉ 0717111 NGUYÊN THỊ HOAI TRÂM. ̃ ̀ 0717116 NGÔ THỊ ĐOAN TRANG. 0717117 VŨ THỊ ANH TUYÊT . ́ ́ 0717132 NGUYÊN THỊ KIM XUÂN. ̃ 0717137