Xem mẫu

  1. Chương 9: Giới thiệu TopSolid'Cam TopSolid'Cam là một phần mềm CAD / CAM (Thiết kế / sản xuất dựa trên sự hỗ trợ của máy tính) phần mềm thiết kế cho các thế hệ máy công cụ như máy phay, các trung tâm gia công, máy tiện hoặc chuyển các trung tâm. Giải pháp phẩn mềm CAD/CAM với độ chính xác cao sử dụng các công nghệ khác nhau từ máy phay 2 trục cho tới trung tâm gia công, máy phay 5 trục, phục hồi nhanh chóng dữ liệu số, tự động nhận ra các bề mặt hoặc các lỗ … mô phỏng máy, thiết kế đồ gá và xử lý cho từng thiết kế, chi tiết gia công tự động update sau mỗi bước gia công, kiểm tra sự thực hiện của quá trình vận hành,cũng như kiểm tra sự va chạm dao, thư viện dao tiêu chuẩn tạo ra báo cáo gia công cho xưởng sản xuất và chu trình sản xuất, phù hợp với các cổng giao tiếp với máy. - Thư viện máy: Hỗ trợ máy cơ bản, trung tâm gia công máy phay với 2 trục hoặc 2 bàn dao, kết hợp với chuyển động phay và tiện của các hãng trên thế giới như: Moriseiki, Mazak, Hass.
  2. Hình 3.23 Thư viện máy trong Topsolid - Thư viện dao tiêu chuẩn: Topsolid có đầy đủ các loại dao phù hợp với quy trình công nghệ gia công. Hình 3.24 Thư viện dao trong Topsolid
  3. - Các phương pháp lập trình gia công phay tiện Phay 2D Hình 3.25 Phay 2D Phay 3D Hình 3.26 Phay 3D Lập trình gia công trên máy phay 4 trục
  4. Hình 3.27 Gia công trên máy 4 trục Lập trình gia công trên máy phay 5 trục Hình 3.28 Gia công trên máy 5 trục Gia công trên máy phay tiện phức hợp
  5. Hình 3.29 Gia công trên máy phay tiện phức hợp Các phương pháp lập trình gia công tiện Hình 3.30 Lập trình gia công trên máy tiện Topsolid’Cam dễ dàng lập trình cho các nguyên công như: Khoan, tiện trong, tiện ngoài, rãnh … Hình 3.31 Các chế độ lập trình cho nguyên công khác
  6. Tiện nhiều dao Hình 3.32 Phương pháp tiện nhiều dao Giới thiệu chung về TopSolid'Cam
  7. Hình 3.33 Phay 2D Khởi động TopSolid từ biểu tượng Mở các phần của tập tin CAD Khởi động một tập tin mới TopSolid'Cam Vào File, New Chọn Cam là loại tài liệu mới Chọn " Preparation " từ biểu tượng thanh công cụ
  8. Chọn máy Chọn một máy trong danh sách Vị trí của phôi trên máy Chọn dụng cụ Điều này được thực hiện bằng cách chọn một công cụ từ cơ sở dữ liệu dụng cụ (TopTool). Hình 3.34 Lựa chọn dao gia công
  9. Hình 3.35 Thư viện dao chuẩn
  10. Hình 3.36 Chọn thông số dao