Xem mẫu

  1. Chương 5 : Kích thước hạt mài mòn Độ lớn của các hạt mài mòn thay đổi từ vài m đến khoảng 100 hay 300 m. Hình dạng của các hạt mài mòn thay đổi theo tình trạng mài mòn. Kích thước hạt lớn sẽ phản ánh tình trạng mòn khốc liệt của máy. Nghiên cứu cho thấy : - Mòn bình thường của động cơ sẽ có các hạt mài mòn dạng hình cầu kích thước từ 5-10 m. - Cào xước : Khi các bề mặt mềm của bạc biên bị cào xước, các hạt mài mòn có dạng sợi. - Tróc rỗ bề mặt mỏi : Kích thước hạt lớn nhất có thể tới 100 m. - Mòn do thiếu dầu bôi trơn : Dạng mòn này các hạt có kích thước lớn phụ thuộc vào tải trọng và tốc độ. Ứng suất tiếp xúc trên bề mặt càng lớn kích thước của hạt càng lớn. - Mòn do dính : các hạt mài mòn lớn hơn 10 m, dạng hạt là tấm, thường gặp đối với mòn các răng của bánh răng, hạt mòn từ xupap. Kích thước hạt đo được từ các mẫu của các đầu máy có sự cố dao động trong khoảng 100-120 m. 2.4.4. Số lượng hạt mài mòn Xác định số lượng hạt thường là một yêu cầu đối với các quá trình chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy. Lượng hạt mài mòn được xác định bằng cách đếm hạt sẽ sơ bộ phản ánh tình trạng mòn của các chi tiết. Việc đếm các hạt mài mòn một ml dầu, số hạt trên ml dầu hay hình dạng, kích cỡ của hạt phản ánh tình trạng mòn. Số lượng hạt mài mòn đếm được trên các mẫu dầu của hai đầu máy vào đại tu đều vượt quá 100 hạt mài trên 1 ml. 3. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU. 3.1. Hộp giảm tốc trục vít hai cấp 3.1.1. Các thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc Chiều dài phần thân vỏ: 115 mm.
  2. Chiều rộng phần thân vỏ: 86 mm. Chiều cao phần thân vỏ: 90 mm. Chiều dài trục cấp nhanh: 85.5mm. Đường kính trục vít cấp nhanh: 24mm. Đường kính vòng đỉnh bánh vít cấp nhanh: 24mm. Chiều dài bánh vít cấp chậm: 91mm Đường kính vòng đỉnh bánh vít cấp chậm: 32mm. Chiều dài trục vít cấp chậm: 91mm Khoảng cách giữa trục vít cấp chậm và bánh vít cấp chậm: 30mm.
  3. Hình 3.1 Vỏ hộp giảm tốc Hình 3.2 Mặt bên vỏ hộp giảm tốc
  4. Hình 3.3 Nắp hộp giảm tốc Hình 3.5 Nắp chắn dầu Hình 3.6 Bánh vít cấp nhanh Hình 3.4 Bánh vít cấp chậm
  5. Hình 3.7. Bạc trục
  6. Hình 3.8 Trục vít cấp nhanh Hình 3.9 Trục vít cấp chậm
  7. Hình 3.10 Trục bánh vít