Xem mẫu

 1.  Trao đổi dữ liệu nhanh chóng  Thông tin được truy cập dể dàng  Dữ liệu được cập nhật nhanh chóng  Dữ liệu có được tính nhất quán
 2. • Các hệ thống mạng cục bộ­hệ thống thông tin • Cho phép xây dựng các chương trình ứng dụng trên  mạng cục bộ • Có nhiều chức năng  • Nhiều phân hệ • Nhiều người dùng • Dể quản lý • Dể cập nhật • Bảo đảm tính nhất quán dữ liệu
 3.  Thương mại điện tử  E­marketting  elearning
 4. Định nghĩa: Thương mại điện tử là một hoạt động thương  mại qua mạng Internet và sử dụng hình thức  “thanh toán điện tử”. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 5. Mục đích:  Giảm chi phí giao dịch   Đẩy nhanh tốc độ của luồng hàng hoá ­ thông  tin   Tăng cấp độ của dịch vụ khách hàng   Giúp nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách  hàng gần nhau hơn GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 6. Kết luận: Thương mại điện tử là một cách mới để quản  lý kinh doanh, nhưng cũng như những ứng dụng  kỹ thuật mới khác, nó là cơ hội cho cả sự phát  triển lẫn những khó khăn tiềm ẩn. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 7.  Business­to­consumer (B2C) e­commerce   _ Khách hàng giao dịch trực tiếp với nhà  cung cấp không qua các hình thức trung  gian  GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 8.  Business­to­business (B2B) e­commerce    _ Thành phần tham gia là các doanh nghiệp GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 9.  Consumer­to­consumer (C2C) e­commerce    _ Khách hàng mua và bán hàng trực tiếp với  nhau thông qua website GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 10.  Tìm kiếm và nhận dạng   Lựa chọn và thương lượng  Mua hàng hóa và dịch vụ qua mạng  Giao hàng hóa và dịch vụ  Các dịch vụ sau khi bán hàng GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 11.  Tìm kiếm và nhận dạng  GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 12.  Lựa chọn và thương lượng GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 13.  Mua hàng hóa và dịch vụ qua mạng Khách hàng hoàn tất việc mua hàng bằng  cách gửi một order form hoàn chỉnh tới nhà cung  cấp và thanh toán bằng “thanh toán điện tử”, cách  thông dụng nhất hiện nay là dùng các loại “thẻ  thông minh”. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 14.  Giao hàng hóa và dịch vụ “Phân phối điện tử” giúp gửi phần mềm, nhạc,  hình ảnh qua Internet nhanh và tiết kiệm hơn  thông thường.   GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 15.  Các dịch vụ sau khi bán hàng Thông tin về khách hàng  như: tên, địa chỉ, số điện  thoại, và những thông tin chi  tiết khác,… cũng được lưu giữ  trên cơ sở dữ liệu của nhà  cung cấp giúp dịch vụ chăm  sóc khách hàng trở nên dễ  dàng hơn. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 16. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ                                                                              Ử        
 17.  Các website thông tin  Website mua bán  Rao vặt  Cho phép quảng cáo  Đấu gía trực tuyến
 18.  Quảng cáo thông qua mail  Các trang web giới thiệu  Các hình thức quảng cáo  Thống kê đánh giá thị trường/khách hàng