Xem mẫu

  1. UAC Tweak UAC Tweak: Một tiện ích nhỏ để (User Account Control) trong Windows Vista: Microsoft đã thêm vào trong Windows Vista chức năng “User Account Control (UAC)”. Để ngăn chặn các chương trình có hại cho máy tính khi chúng được cài đặt vào hệ thống Mặc dù đó là một tính năng rất tốt nhưng thỉnh thoảng nó cũng gây cho người dùng không ít phiền toái khi người dùng đã chắc chắn với những gì họ làm với hệ thống của windows. “UAC Tweak” Một tiện ích nhỏ nhưng rất dễ dàng cho bạn tắt chức năng UAC hay tùy chỉnh chức năng UAC ở các chế độ khác nhau một cách dễ dàng chỉ với 1 click. Như bạn thấy trên hình, Bạn có thể chọn các chế độ cho UAC của bạn. Download  
nguon tai.lieu . vn