Xem mẫu

  1. TYPHIM Vi AVENTIS PASTEUR Dung dịch tiêm bắp hoặc dưới da : ống tiêm đã bơm thuốc 0,5 ml. THÀNH PHẦN cho 1 ống tiêm 0,025 Polyoside capsulaire Vi tinh khiết chiết từ Salmonella typhi mg CHỈ ĐỊNH Dự phòng sốt thương hàn ở người lớn và trẻ em trên 5 tuổi.
  2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 2 tuổi : Sự đáp ứng miễn dịch của trẻ em dưới 2 tuổi đối với vaccin polyoside thường rất yếu, sau đó tăng dần. Vì thế không nên tiêm cho trẻ em dưới 2 tuổi. THẬN TRỌNG LÚC DÙNG Chỉ tiêm ngừa cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi trong trường hợp có nguy cơ lây nhiễm nghiêm trọng. LÚC CÓ THAI Nguy cơ xảy ra trong thai kỳ chưa được khảo sát, nên chỉ tiêm ngừa sau khi đã cân nhắc lợi hại. TÁC DỤNG NGOẠI Ý
  3. Đau tại chỗ, đỏ, hóa cứng, sốt. LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG 1 mũi tiêm duy nhất (tiêm bắp hoặc dưới da), bảo vệ 3 năm.