Xem mẫu

  1. Tuyển Tập Các Phương Pháp Để Tăng Tốc Internet Explorer 7 Phương pháp 1: Trước khi bắt đầu bạn hãy sao lưu registry. Start -> Run ->gõ regedit -> chuột phải vào My Computer -> Export và lưu nó. Mở notepad và paste đoạn code bên dưới vào nó. Lưu file bằng cách nhấn Save as, thay đổi Save as type thành All Files, tên file đặt tương tự như ieregedit.reg. Đừng quên thêm .reg vào tập tin để tạo thành một khóa registry. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\ServiceProvider] "DnsPriority"=dword:00000001 "HostsPriority"=dword:00000001 "LocalPriority"=dword:00000001 "NetbtPriority"=dword:00000001 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters] "ForwardBufferMemory"=dword:00024a00 "NumForwardPackets"=dword:0000024a "MaxForwardBufferMemory"=dword:00024a00 "MaxNumForwardPackets"=dword:0000024a Xóa những key sau đây: HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> Micro$oft=> Windows -> Current Version - > Explorer -> RemoteComputer -> NameSpace Có 2 reg key! Xóa cái này: {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0O60F5BF} Nếu bạn sử dụng modem hãy làm như sau: Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> [modem and modem model] -> Kích đúp vào default modem -> Modem -> Maximum port Speed(đặt giá trị max) Phương thức 2:Tắt bộ lọc Phishing trong IE 7 Một trong những tính năng mới của IE7 là bộ lọc phishing. Khi việc ghé thăm những trang Web nhất định, bộ lọc Phishing có thể tăng sử dụng CPU trong khi ước lượng nội dung trang và hệ thống được có thể phản ứng chậm lại. Những site có nhiều
  2. khung(frame) thậm chí có thể sử dụng CPU nhiều lần đến mức làm hệ thống chạy chậm như bò. Nhấn vào Tools -> Internet Options -> Advanced Gần cuối của danh sách lựa chọn, tại đề mục Phishing có 3 lựa chọn. Thiết lập thành "Turn off automatic web site checking". Một cách khác để giải quyết vấn đề này là Microsoft đã phát hành bản patch IE7 Phishing Filter Speedup cho IE7 giúp tăng tốc bộ lọc phishing gắn liền, làm tăng tốc độ lướt web của bạn. Download nó tại đây: http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=EF6EA470-D51C-4BE5- A15B-74430E9E2AD4&displaylang=en Phương thức 3:Tăng tốc lướt Internet với OpenDNS. Vấn đề này đã được đề cập trong diễn đàn. Tham khảo thêm ở đây: http://www.mydigitallife.info/2006/09/25/secure-and-speed-up-internet-surfing-with- opendns/ Internet Explorer Speed Hack Internet Explorer Speed Hack cho phép bạn tăng tốc độ truy cập vào trang web sử dụng Internet Explorer trên máy tính của bạn. Thủ thuật hack này thay đổi thiết lập DNS chính và thứ cấp (http://www.cramsession.com/articles/get-article.asp?aid=251) tới mạng DNS servers. Dùng 1 công cụ chỉnh sửa Registry giống như Resco (http://software.everythingq.com/product.asp?id=6992) để chỉnh sửa khóa registry này: HKLM\Comm\Cellular Line\Parms\TcpIp\DNS Giá trị mặc định là: * 66.174.95.44 * 69.78.96.14 Thay đổi chúng thành: * 208.67.222.222 * 208.67.220.220 Hai server DSN chúng ta dùng là Open DNS Server. Mỗi lần bạn thực hiện sự thay đổi này, bạn cần phải mở Internet Explorer và lướt tới một trong những website yêu thích của bạn. Phương thức 4:
  3. Thử chạy IE7 mà không có add - ons. Nó nhanh hơn nhiều khi không có add-ons. Bạn có thể chạy IE7 không có add-ons bằng cách : Chuột phải vào biểu tượng của IE trên desktop và chọn Start không sử dụng add-ons. Start > All Programs > Accessories > System Tools > Internet Explorer (No Add-ons) Phương thức 5: Bạn có thể tăng tốc trình duyệt bằng cách sử dụng các tập tin tạm một cách tốt nhất. IE options -> General -> Temporary internet files -> Settings Có 4 tùy chọn trong mục "Check newer versions of stored files" Đánh dấu vào cái cuối cùng "Never". Điều này sẽ tăng tốc duyệt của bạn một cách mạnh mẽ. Bất cứ khi nào mà bạn muốn một trang được cập nhật chỉ nhấn refresh. Phương thức 6:Tăng tốc Internet Explorer 7 bằng cách tăng số giới hạn kết nối (Connection Limit) Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách để tăng số giới hạn kết nối của Internet Explorer 7 từ 2 đến 16 làm tăng tốc độ của nhiều trang Web. What Are Connections? Khi bạn kết nối tới một website máy tính của các bạn thiết lập kết nối với những web server. Một kết nối có thể là một máy chủ đồ họa, một khi kết nối đã nhận được điều mà nó hỏi nó sẽ ngắt kết nối và sử dụng cho vài thứ khác. Mặc định IE7 thiết lập để chỉ có thể mở 2 hay 4 kết nối ở cùng một thời điểm. Nếu bạn có dải rộng và bạn sử dụng những tab trong IE7 hay bạn đến thăm những site mà sử dụng nhiều kết nối tweak này sẽ tăng tốc độ của IE7 một ít. Bạn có thể đang ngạc nhiên "Tại sao họ không thiết đặt IE7 để sử dụng 16 kết nối theo mặc định thay vì 2?" Nếu mỗi người sử dụng IE sẽ sử dụng 16 kết nối nó sẽ làm chậm Internet. Số lượng những kết nối được thiết đặt thấp theo mặc định đang như một bộ điều chỉnh được giữ củng cố sao cho Internet không chạy chậm xuống và để giữ những web servers tránh khỏi sự sa lầy xuống từ nhiều kết nối bởi chỉ vài người dùng. Làm thế nào để tăng kết nối của tôi lên 16? Mở notepad và paste đoạn code bên dưới vào nó. Lưu file bằng cách nhấn Save as, thay đổi Save as type thành All Files, tên file đặt tương tự như ieregedit.reg. Đừng quên thêm .reg vào tập tin để tạo thành một khóa registry. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings]
  4. “MaxConnectionsPerServer”=dword:00000010 “MaxConnectionsPer1_0Server”=dword:0000010 PM: Đừng chờ đợi tốc độ Internet của các bạn để gấp đôi hay bất cứ cái gì như vậy. Tweak này sẽ làm cho đa số những site tải nhanh hơn một ít. Nếu bạn đang sử dụng nhiều tab thì tweak này sẽ làm cho IE7 tải nhiều tab cũng nhanh hơn.
nguon tai.lieu . vn