Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ (2009 – 2016)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ (2009 – 2016). Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ (2009 – 2016) có bài giải kèm theo giúp dễ hình dung, hy vọng tài liệu sẽ giúp ích được cho các bạn học sinh lớp 12 khi học đến chương này nhé.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tuyen-chon-dao-dong-va-song-dien-tu-2009-2016-77pbuq.html

Nội dung


Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ 2009 – 2016

Bùi Xuân Dương – 01675412427

Page 1

Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ 2009 – 2016
Câu 1: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Cho mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự
cảm L  4 μH. Tại thời điểm t  0 , dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại
của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ t  0 ) để dòng điện trong mạch có giá
5
trị bằng 0 là s . Điện dung của tụ điện là
6
A. 25 mF
B. 25 μF
C. 25 pF
D. 25 nF
Phương pháp đường tròn
5T
Từ hình vẽ ta có t 
12
t 

5T
12

T  2 LC  C  25nF


Câu 2: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với
chu kì T thì
T
A. khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường đạt cực đại là
2
B. năng lượng điện trường, năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với
chu kì T
C. khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì năng lượng điện trường cũng đạt giá trị cực
đại
D. khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ
T
trường là
2
T
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường đạt cực đại là
2
Câu 3: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một đoạn mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần
có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ
điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là
5f 1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
C
C
A. 5C1
B. 1
C. 5C1
D. 1
5
5
f

C
1
f 2  5f1
 C2  1
5
C1

Bùi Xuân Dương – 01675412427

Page 2

Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ 2009 – 2016
Câu 4: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một điểm trong không gian có sóng điện từ truyền qua,
thì tại điểm đó:
A. vecto cảm ứng từ và vecto cường độ điện trường luôn cùng hướng với vecto vận tốc

B. cảm ứng từ và cường độ điện trường luôn dao động lệch pha nhau một góc
rad
2
C. cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn dao động cùng pha
D. vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn luôn ngược hướng
Cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn dao động cùng pha
Câu 5: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có
độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, dòng điện qua
cuộn dây có độ lớn bằng 0 thì ở thời điểm t   LC
A. năng lượng điện trường của mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó
B. điện tích trên một bản của tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó
C. điện tích trên một bản của tụ điện có giá trị bằng 0
D. dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng 0
t 

T

2
i  0  i  0

Câu 6: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung có giá trị C1
thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2  4C1 thì tần số dao động
điện từ trong mạch là
f
f
A. f 2  1
B. f 2  4f1
C. f 2  2f1
D. f 2  1
2
4
f
1
C2  2C1
f
 f 2  1
2
C

Câu 7: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. sóng điện từ chỉ lan truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí
B. cũng như sóng âm, sóng điện từ cũng có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc
C. sóng điện từ là sóng ngang, lan truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí và cả chân
không
D. tốc độ lan truyền của sóng điện từ luôn bằng tốc độ lan truyền của ánh sáng trong chân
không, không phụ thuộc vào môi trường mà sóng đó đang lan truyền
Sóng điện từ là sóng ngang, lan truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí và cả chân không
Câu 8: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ
với trạm điều khiển mặt đất, người ta sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng vào khoảng
A. 0,01 10 m
B. 100 1000 m
C. 10 100 m
D. 1 100 km
Sóng cực ngắn dùng để thông tin liên lạc vũ trụ, sóng cực ngắn có bước sóng trong khoảng
0,01 10 m
Câu 9: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung
C  10 μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  0,1 H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ
điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ:
A. 2 5V
B. 5 2V
C. 4 2V
D. 4 V
Bùi Xuân Dương – 01675412427

Page 3

Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ 2009 – 2016
1
1 2 1 2
2
Ta có E  E L  EC  CU0  Cu 0  Li0  U0  2 5V
2
2
2
Câu 10: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn
cảm thuần L và một tụ xoay gồm nhiều lá kim loại ghép cách điện với nhau, có góc xoay biến
thiên từ 00 (ứng với điện dung nhỏ nhất) đến 1800 (ứng với điện dung lớn nhất) khi đó bắt được
sóng điện từ có bước sóng từ 10 m đến 80 m. Khi tụ quay một góc 1200 kể từ 00 thì bắt được
sóng có bước sóng bằng bao nhiêu. Cho rằng độ biến thiên điện dung của tụ tỉ lệ với góc xoay
A. 56 m
B. 45,47 m
C. 65,12 m
D. 52,46 m
Điện dung của tụ theo góc quay α: C  C0  a

 max  c2 LCmax

C0  a1800
20a

 max 
 C0 

 min
C0
7
 min  c2 LCmin

C
C0  a
   min
  min
 65,12m
C0
C0

Câu 11: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện
C  30 nF và cuộn cảm L  25 mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8 V rồi cho tụ
phóng điện qua cuộn cảm. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là
A. 5,2 mA
B. 4,28 mA
C. 3,72 mA
D. 6,34 mA
1
1 2
1 C
2
CU0  LI0  I 
U0  3, 72mA
2
2
2 L
Câu 12: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Trong mạch LC lí tưởng, khi tích điện cho tụ điện rồi
cho nó phóng điện qua một cuộn cảm thì dao động điện từ trong mạch là
A. dao động điện từ cưỡng bức
B. dao động điện từ tự do
C. dao động điện từ tắt dần
D. dao động điện từ tự do
Dao động điện từ tự do
Câu 13: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. tần điện li không hấp thụ hoặc phản xạ sóng cực ngắn
B. ban đêm tần điện li phản xạ các sóng trung tốt hơn ban ngày nên ban đêm nghe đài
bằng sóng trung sẽ rõ hơn
C. sóng dài dễ dàng đi vòng qua các vật cản nên dùng để thông tin liên lạc ở những
khoảng cách lớn trên mặt đất
D. tần điện li (tầng khí quyển ở độ cao 50 km chứa nhiều hạt mang điện; các electron và
ion) phản xạ các sóng ngắn rất mạnh
Sóng dài dễ dàng đi vòng qua các vật cản nên dùng để thông tin liên lạc ở những khoảng cách
lớn trên mặt đất
Câu 14: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một sóng điện từ truyền từ một đài phát ở Trường Sa
đến máy thu. Tại điểm A có sóng truyền về hướng Tây, ở một thời điểm nào đó, khi cường độ
điện trường là 6 V/m và đang có hướng Nam thì cảm ứng từ là B . Biết cường độ điện trường có
độ lớn cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,12 T. Cảm ứng từ B có hướng và độ lớn:
A. thẳng đứng xuống dưới; 0,072 T
B. thẳng đứng hướng lên; 0,072 T
C. thẳng đứng hướng lên; 0,06 T
D. thẳng đứng xuống dưới; 0,06 T

Ta có

Bùi Xuân Dương – 01675412427

Page 4

Tuyển chọn Dao động và sóng điện từ 2009 – 2016
E và B luôn cùng pha nên
E  0, 6E 0

B  0, 6B0  0, 072T
Chiều các vecto E , B và v theo quy tắc tam
diện thuận

Câu 15: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ
điện C được dùng làm mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến. Bước sóng mà máy thu được
là (với c là tốc độ ánh sáng mà sóng truyền được trong chân không)
1
2c
L
A.   2c
B.   2c LC
C.  
D.  
C
2 LC
LC

  2c LC
Câu 16: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Trong các loại sóng vô tuyến thì
A. sóng cực ngắn phản xạ tốt với tầng điện li
B. sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ mạnh
C. sóng dài truyền tốt trong nước
D. sóng trung truyền tốt vào ban ngày
Sóng dài truyền tốt trong nước
Câu 17: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Trong một mạch LC lí tưởng đang dao động điện từ tự
do, điện tích cực đại trên một bản tụ là 107 C và dòng điện cực đại trong mạch là 1 A. Bước
sóng điện từ mà mạch này có thể cộng hưởng là
A. 188,5 m
B. 168,5 m
C. 216,5 m
D. 152,5 m
I0

  Q
2cQ0

0

 188,5 m

I0
  2cCâu 18: (Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015) Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn dây thuần
cảm và tụ điện có điện dung 2 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại
T
thời điểm t1, cường độ dòng điện trong mạch là 5 mA. Sau một khoảng thời gian t  , hiệu
4
điện thế giữa hai bản tụ là 10 V. Độ tự cảm của cuộn dây là
A. 8 mH
B. 1 mH
C. 0,04 mH
D. 2,5 mH
Hai thời điểm vuông pha
I
i
u
i
C

  0 
 L  8 mH
I0 U 0
u U0
L

Bùi Xuân Dương – 01675412427

Page 5

1118453