Tu kinh nghiem phat trien giao thong xanh o Nhat Ban va Singapore, de xuat khung giai phap phat trien he thong giao thong xanh o Viet Nam

 • 2 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bai viet trinh bay tong quan kinh nghiem phat trien he thong giao thong xanh tai Tokyo va Singapore; de xuat khung giai phap de phat trien he thong giao thong xanh o Viet Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 8.74 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ