Từ kinh nghiệm phát triển giao thông xanh ở Nhật Bản và Singapore, đề xuất...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết trình bày tổng quan kinh nghiệm phát triển hệ thống giao thông xanh tại Tokyo và Singapore; đề xuất khung giải pháp để phát triển hệ thống giao thông xanh ở Việt Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 8.74 M, số trang : 7

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ