Xem mẫu

  1. Tự động đăng nhập (auto-logon) Windows Vista Để Windows Vista tự động đăng nhập, bạn làm theo các bước dưới đây. 1. Bấm Start > gõ netplwiz vào khung Start Search > bấm Enter. 2. Trong cửa sổ User Account, bỏ dấu chọn mục Users must enter a username and password to use this computer > chọn account muốn cho đăng nhập tự động > bấm nút Apply. 3. Trong hộp thoại Automatically Log On, nhập 2 lần password giống nhau (nếu không có xác lập password thì bỏ trống) > bấm OK 2 lần để thoát. Theo echip
nguon tai.lieu . vn