Xem mẫu

  1. Truyền diện không dây
  2. Truyền tải diện mà không cần dây dẫn... Một thay dổi lớn có thể sẽ dến sau 125 nam kể từ khi nhân loại thiết lập mạng luới phân phối diện bằng dây cáp. Cho dến hiện nay, ai cung thấy việc truyền dẫn diện dều phải thông qua hệ thống dây diện với nhiều phiền toái nhu v ấn dề thất thoát diện nang do diện trở dây dẫn, vấn dề mỹ quan, kinh tế và an toàn diện khi phải dua diện dến mọi noi bằng hệ thống dây dẫn... Nay, một nhóm nghiên cứu thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT) do GS Marin Soljacic cùng các cộng sự dã phát minh ra một kỹ thuật mới. Kỹ thuật này có thể giúp truyển dẫn diện mà không cần phải có dây nhợ gì hết! Hệ thống truyền diện qua các thiết bị mà không cần dây có tên là WiTricity. Kỹ thuật mới của nhóm nghiên cứu MIT dã ứng dụng sự cộng huởng, lợi dụng dặc tính hai vật cộng huởng ở cùng một tần suất dể trao dổi nang luợng một cách hiệu quả, trong khi dó lại tuong tác với nhau rất yếu khi chúng không cộng huởng ở cùng một tần suất. GS Marin Soljacic (Ảnh: BBC) Họ dã ứng dụng những truờng từ tính thay vì âm thanh dể tạo ra sự cộng huởng mà những vật dụng
  3. thông thuờng chỉ tuong tác rất yếu, cho nên không bị tiêu hao diện nang cho những vật không phải là dối tuợng nạp diện. Họ dã làm hai cuộn dây dồng có duờng kính 50cm cộng huởng với nhau, một cuộn nối với 1 bóng diện và cuộn kia nối với nguồn diện. Bóng diện sáng cách nguồn diện 2m, không có dây nối và bị ngan bởi một chuớng ngại vật (Ảnh: BBC) Thí nghiệm trên dã cho một kết quả dầy triển vọng. Bóng diện 60W cách nguồn diện 2m không có bất cứ một loại dây nối nào giữa chúng dã bật sáng.
  4. Kết quả này vẫn dạt duợc ngay cả khi dặt các chuớng ngại vật nhu gỗ, sắt và các thiết bị diện tử ở giữa 2 cuộn dây dồng. Các nhà khoa học dã thành công trong việc truyền dẫn diện không cần dây qua diện thoại di dộng, máy tính xách tay, thiết bị nghe nhạc MP3, rô-bôt gia dình và các thiết bị diện tử khác. Nhà vật lý dứng dầu nhóm nghiên cứu, GS Marin Soljacic thuật lại, phát minh của ông dã duợc gợi hứng từ chiếc diện thoại di dộng bị hết pin. Từ dó, ông suy nghi liệu có thể tang hiệu quả cảm ứng trong một khoảng cách dài và truyền diện không dây dể diện thoại của ông có thể xạc pin mà không cần phải cắm diện. Ðây là buớc di dầu tiên dầy khả quan huớng dến khả nang truyền tải diện không dây. Cách dây hon 120 nam, vào nam 1882, nhà phát minh nguời Mỹ Thomas Alva Edixon (1847 - 1931) dã thiết lập mạng luới phân phối diện dầu tiên dể cung cấp diện cho khách hàng thông qua một hệ thống dây cáp diện. Từ dó dến nay, nhân loại vẫn dang sử dụng diện dể phục vụ cuộc sống thông qua những hệ thống phức tạp truyền tải diện bằng dây dẫn. Hiện Giáo su Soljacic cùng nhóm của ông dang xem xét dể cải tiến công trình của họ. Giáo su Soljacic phát biểu: “Ðây là một hệ thống so b ộ chứng tỏ khả nang truyền tải diện nang không dây. Mục tiêu bây giờ là kéo dài khoảng cách truyền tải diện hon nữa và nâng cao tính hiệu quả”.
  5. So dồ co chế truyền tải diện không dây 1) Ðiện từ mạng luới chính tới anten duợc làm từ dồng; 2) Anten cộng huởng ở tần suất khoảng 10MHz, tạo ra các sóng từ tính diện tử; 3) ’Ðuôi’ của nang luợng từ anten
  6. ‘xuyên qua’ một khoảng cách là 2m (6.5ft); 4) Ðiện duợc một anten của máy tính xách tay nhận với tần suất cộng huởng 10MHz. Nang luợng duợc sử dụng dể xạc thiết bị; 5) Nang luợng duợc truyền tới máy tinh không bị nguồn hút lại (Theo laodong.com) Cập nhật ( 19/07/2007 )