Xem mẫu

 1. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Truy n cư i sưu t m Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 1
 2. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) M CL C Đ i đáp v i s p có 'máu 35'........................................................................................... 5 D th mà b không tr l i đư c ................................................................................... 5 Tr đũa.......................................................................................................................... 6 S ng thoáng .................................................................................................................. 7 Cao th ......................................................................................................................... 7 Không ph i th ng m i khi ............................................................................................. 9 Mù m t vì tay gi .......................................................................................................... 9 Th m i là ph n ....................................................................................................... 10 Tình già....................................................................................................................... 11 Khám phá b t ng ....................................................................................................... 11 Chiêu 'cưa' gái gia truy n ............................................................................................ 12 Đi u các ông ch ng mong đ i ..................................................................................... 13 Ti c bikini................................................................................................................... 14 Bình lu n bóng đá ....................................................................................................... 14 R a t i ........................................................................................................................ 15 Chuy n đêm qua ... ..................................................................................................... 16 Ngư i đàn ông ga-lăng................................................................................................ 16 Ngư i đàn ông tuy t v i.............................................................................................. 17 Xưng t i...................................................................................................................... 17 Heaven và Hell ........................................................................................................... 18 Thi hoa h u ................................................................................................................. 19 Thu c n ..................................................................................................................... 19 L n đ u tiên ................................................................................................................ 20 S c ng (S) và s m m (X)......................................................................................... 21 Trăng Khuy t và Trăng Non........................................................................................ 22 Thăm dò tính tình........................................................................................................ 23 Ai h c d t ?................................................................................................................. 24 Tìm qu n t m.............................................................................................................. 24 Chàng r tương lai ra m t............................................................................................ 25 Con mèo can đ m........................................................................................................ 26 Lý do .......................................................................................................................... 26 Đ i tôi m c qu n đã .................................................................................................... 27 Không bi t là ph i m c qu n áo .................................................................................. 27 B ai nhanh hơn? ........................................................................................................ 27 Vi c ai ngư i n y làm ................................................................................................. 28 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 2
 3. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Bi t v th nào?........................................................................................................... 28 Nhi đ ng hi n đ i! ...................................................................................................... 29 L n ti t m c................................................................................................................ 29 Trai gái có khác........................................................................................................... 29 Ch đ ăn kiêng .......................................................................................................... 30 Ch bán con bò y ...................................................................................................... 30 Mua và bán ................................................................................................................. 31 Th môn s ng s ......................................................................................................... 31 Xin thêm ph n............................................................................................................. 32 L n đ u tiên ................................................................................................................ 33 Lo l ng không c n thi t............................................................................................... 33 Đ đư c báo gi .......................................................................................................... 33 Chúc ng ngon............................................................................................................ 34 Ngư i có t i ................................................................................................................ 34 Tuy n thêm nhân viên ................................................................................................. 35 Chân thành.................................................................................................................. 35 Ngư i lính không có súng ........................................................................................... 35 Thu c tuy t ................................................................................................................. 36 Đ ng xu dư i đ t ..................................................................................................... 36 L i trên bia m ........................................................................................................... 37 Sao l i g p nhau.......................................................................................................... 37 Tôi ch có nguy n v ng gì .......................................................................................... 38 Hai cái xô nh a ........................................................................................................... 38 Có m t c ch ............................................................................................................. 39 L i câu tr l i.............................................................................................................. 39 Vô va h c ti ng Anh.................................................................................................... 40 Trình đ c a Vova ....................................................................................................... 40 Anh nông dân và con l n ............................................................................................ 42 Con ch n hay cô v .................................................................................................... 43 Bác sĩ h i y tá ............................................................................................................. 43 M ng du ..................................................................................................................... 43 L i c u nguy n linh ng ............................................................................................. 44 C m xúc c a anh con r .............................................................................................. 44 Tình b n th ng th n .................................................................................................... 45 Chuy n tình yêu .......................................................................................................... 45 Đ i câu đ i.................................................................................................................. 46 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 3
 4. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Sinh t … v ................................................................................................................ 46 Ch n ngu lo i m t hay lo i hai?.................................................................................. 46 Ph ng v n m t ngư i có 4 con gái .............................................................................. 47 Tham v ng thành hi n th c......................................................................................... 47 S p Trùm Sò ............................................................................................................... 48 U t c th n chư ng..................................................................................................... 48 S r n ......................................................................................................................... 48 Đêm tân hôn................................................................................................................ 49 Quà t ng b n gái ......................................................................................................... 50 Chiêu đánh v ............................................................................................................. 50 Già r i v n d i ............................................................................................................ 51 Chiêu h n hò v i b nhí .............................................................................................. 53 N n nhân không kêu c u............................................................................................. 54 Th ng kê l i nói m i ngày .......................................................................................... 54 Ch t ch h i Không s v ........................................................................................... 54 Tin... t c cư i.............................................................................................................. 55 Có nên b rư u?.......................................................................................................... 55 Quà sinh nh t .............................................................................................................. 55 Di truy n và môi trư ng.............................................................................................. 55 Ch t o đàn bà ............................................................................................................ 56 Quen quá..................................................................................................................... 57 Ng ngon l n cu i....................................................................................................... 57 H c sinh th i hi n đ i ................................................................................................. 57 =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 4
 5. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Đ i đáp v i s p có 'máu 35' Trong cu c ph ng v n k toán t i m t công ty, s p t ng h i cô gái xinh đ p m c váy ng n N u tôi vi t s 1 lên c đùi trái và đùi ph i c a cô thì s là s m y. Cô gái tr l i: - S 11 thưa ông. - Cô th t là ng c, đ n đ c s mà cũng không xong thì sao mà làm k toán đư c. Ph i là 101 m i đúng. Cô gái ngư ng đ m t, tuy nhiên trư c khi ra kh i phòng cô v n không ph c bèn h i l i s p t ng: - Ngài nói đúng, đó là s 101, nhưng tôi không ng c. N u s 1 đó đư c vi t lên hai đùi c a ngài thì ngài đ c đó là s m y? S p cư i b o: - V y mà cô cũng h i, t t nhiên là 111 r i. Cô gái cư i l n: - Không ph i 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng ch ng hơn gì tôi. =====oO ★ Oo===== D th mà b không tr l i đư c Nhân ngày h i các bà m , công ty t ch c m t cu c thi v i s tham gia c a các c p cha con. Ban t ch c nêu ba câu h i cho c p l t vào chung k t. Hai cha con tr l i b ng cách vi t vào gi y và g i l i, sau m i câu thì ban t ch c ch công b k t qu đúng - sai. Câu 1: Cơ quan nào c a ph n to nh t? K t qu : B tr l i sai, con trai - đúng. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 5
 6. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Câu 2: Lông, tóc c a ph n đâu nào xoăn nh t ? K t qu : B - sai, con - đúng. Câu 3: M thích nh t n m cái gì c a b ? K t qu : B - sai, con - đúng. Sau khi c u con trai nh n ph n thư ng v , ngư i cha gi ng ho ng h t h i: - Đáp án c a con là gì? - Câu tr l i c a con là: Cơ quan to nh t c a ph n là H i Liên hi p Ph n ; lông, tóc c a ph n châu Phi xoăn nh t và m thích nh t là n m đư c ví c a b . =====oO ★ Oo===== Tr đũa Đang làm món tr ng cho b a sáng, ch t Mary th y anh ch ng lao vào b p hét toáng: "C n th n!" Mary chưa k p đ nh th n, anh ch ng đã hét ti p: - C n th n, cho thêm chút bơ vào! Tr i đ t ơi, em đang n u quá nhi u th cùng lúc đ y! Đ o cái ch o đi, đ o đi! C n nh: Clipartguide. thêm bơ n a, tr i , th nào cũng b dính vào ch o mà xem! C n th n, c n th n! Anh đã b o em r i cơ mà! Em không bao gi l ng nghe anh c ! Không bao gi ! H t qu tr ng đi nhanh lên! Em điên à, em b làm sao đ y? Mà đ ng quên cho mu i. Em thì lúc nào cũng quên. Mu i y, nh chưa? Nín nh n không đư c, cô v n i cáu, chăm chăm nhìn ch ng: - Anh b làm sao v y? Anh nghĩ là em không bi t rán m y qu tr ng à? Anh ch ng th n nhiên nhún vai đáp: - Anh ch mu n cho em bi t là anh c m th y th nào khi anh lái xe mà có em ng i c nh. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 6
 7. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) =====oO ★ Oo===== S ng thoáng Anh chàng m t r u rĩ than v i b n: "Cu c hôn nhân c a tôi gi ng như ao tù nư c đ ng, ch ng có gì m i l ". - Sao anh không c p b cho thêm hương v ? - ngư i b n khuyên. - Nhưng v mình phát hi n thì sao? - Bây gi th k 21 r i, c nói th ng v i v c u, đ ng s ! - Đ mình th xem sao. Bu i t i, anh ta nói chuy n v i v : - Này em, em có cho r ng n u anh có vài cu c phiêu lưu, quan h c a chúng ta s m i m hơn không? - Tùy anh, em cũng đã th r i, không hi u qu gì đâu - cô v l c đ u nói. =====oO ★ Oo===== Cao th Cô gái xinh đ p xin phép m đi d d h i. Trư c khi đi m cô d n: "Con đã l n r i, nên h c cách phòng ng a nh ng tên S Khanh". - Phòng ng a th nào h m ? - Khi có đ a nào mu n đi xa hơn gi i h n cho phép, con nh: Clipartguide. hãy h i nó: "Chúng ta s đ t tên con là gì?". B n đàn ông tr thư ng ng i chuy n con cái l m vì chúng s ch u trách nhi m. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 7
 8. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Ghi l i m , cô gái đ n d h i. Hôm đó các chàng trai đ u thi nhau đ n m i nàng nh y. Chàng trai th nh t ti p c n nàng là m t công t c c kỳ đ p trai, sau khi đi g n h t đi u Valse, chàng trai kín đáo hôn nh vào b vai cô gái. C m nh n “đi u khác l ”, cô gái li n h i: - Chúng ta s đ t tên con là gì? Anh chàng b ng tái m t, đưa cô gái v ch ng i và l i ra xa. K th hai là m t ch doanh nghi p n i ti ng giàu có, bư c nh y c a anh ta c c kỳ đi u ngh , vòng tay r n ch c kh e m nh. Cô gái th y tâm h n xao xuy n. B ng nhiên cô c m th y bàn tay đáng nh ph i đ h hông nàng đang di chuy n xu ng dư i. Cô l i thì th m vào tai anh chàng: - Chúng ta s đ t tên con là gì? Bư c nh y c a chàng thương gia d n d n r i lo n, m t b ng m đi. K t thúc đi u nh y, anh chàng l i nhanh vào đám đông. Ki m ch ng kinh nghi m c a m thành công, cô gái t tin đi tìm n n nhân m i. L n này là m t anh chàng trông r t ng l i nh y không đ p, th nh tho ng còn gi m vào chân cô. Sau m t h i v t v , chàng ng t ra ngư ng ngùng vì s v ng v kém c i c a mình m i ng l i m i nàng ra ngoài đi d o. Đ n bên chi c ôtô, anh chàng m c a đưa nàng vào trong. C m th y đi u gì đó không n, cô gái li n h i: - Chúng ta s đ t tên con là gì? Anh chàng sáng b ng m t đáp l i câu h i c a nàng b ng m t n hôn n ng cháy. Sau khi đáp l i n hôn, cô gái l i h n h n: - Chúng ta sau này s đ t tên con là gì? Anh chàng v n không tr l i nàng mà nh nhàng g b qu n áo nàng ra... Cô gái c g ng g ng ngư i h i l i l n cu i cùng: - Chúng... ta... s ... đ t... tên... con... là... g.....ì? Chàng ng lúc này m i nh nhàng rút trong túi qu n ra chi c bao cao su và nói v i nàng: - N u nó thoát đư c ra kh i cái này, chúng mình s đ t tên nó là David Copperfield nhé! Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 8
 9. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) =====oO ★ Oo===== Không ph i th ng m i khi Ch ng v nhà m t qu n áo, th y m t gã còm nhom run r y m c m i chi c qu n đùi, quay ra h i v : "Masa! Ai đây?" - Đó là Vassya. Ch ng n n cho Vassya m t tr n r i t ng ra c a. nh: Cartoonstock. Hôm sau, Vassya ti p t c trong t , l i b n n r i đu i đi. Hôm sau n a cũng v n th . Đ n hôm th tư, m t , ch ng th y m t gã to đùng cơ b p cu n cu n. Anh ta v i đóng s p c a t l i r i g i váng xu ng b p: - Masa, th Vassya đâu? =====oO ★ Oo===== Mù m t vì tay gi M t tên cư p bi n và ngư i ph c v qu y rư u nói chuy n v i nhau. Ngư i ph c v h i: "Làm sao mà cái chân anh b c t như v y?" - Chúng tôi đi bi n và m t con cá m p to l n c n đ t chân tôi trong khi tôi đang bơi - tên h i t c tr l i. nh: Talklikeapirate. - Th còn cái móc g n cánh tay anh thì sao? - À đó là trong m t tr n chi n tôi đã b k thù ch t m t bàn tay. - M t bên m t c a anh sao l i b che đi? Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 9
 10. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) - b n c ng, m t con chim mòng bi n ch t ti t đã ngay vào m t bên m t c a tôi. Ngư i ph c v ng c nhiên: - Làm sao mà vi c đó l i làm anh tr thành đ c nhãn đư c ch ? - , thì đó chính là ngày đ u tiên mà tôi đeo cái móc tay và th là tôi d i m t... Đ Vi t Trung =====oO ★ Oo===== Th m i là ph n M t cô gái bư c vào bưu đi n xin m y t m u ñ g i đi n tín. Cô vi t xong b c thư th nh t, đ c l i r i xé đi, vi t b c th hai r i l i xé. Cu i cùng, khi đã vi t xong b c th 3, cô đưa cho nhân viên bưu đi n yêu c u đánh đi n kh n. Khi b c đi n đánh xong và cô gái đã ra v , nhân viên bưu đi n tò mò gi l i 2 b c đi n đã xé và đ c. B c th nh t: "T t c đã h t. Em không mu n th y m t anh n a!" B c th hai: "ð ng vi t cho em và đ ng tìm g p em n a!" Còn n i dung b c g i đi là: "Hãy ñ n ngay v i em! Mong anh!" =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 10
 11. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Tình già Hai ông bà cô đơn s ng trong vi n dư ng lão đã lâu quy t đ nh đi ăn t i và xem phìm cùng nhau. Lúc tr v th y b n có v bu n bã, c bà b n cùng phòng h i: - Có chuy n gì khi n bà bu n th ? nh: Toonpool. - Ph i đi chơi v i m t ông già kh , tôi đã ph i tát ông y đ n 3 l n! - Th thì kh ng khi p quá! tu i y, đáng nh ông y ph i bi t x u h lúc sàm s bà ch ! - Ông y đâu có sàm s . Tôi ph i tát 3 l n đ xem ông y ng hay đã ch t. =====oO ★ Oo===== Khám phá b t ng "Thưa th y, xin phép th y cho em h i m t câu thôi đư c không ?", m t sinh viên h i v giáo sư già đang đi trong hành lang m t trư ng đ i h c. - T t nhiên, em có v n ñ gì chưa hi u v bài gi ng à? - D không, ch là v n ñ cá nhân. Em không rõ m i khi th y đi ng thì th y ñ b râu phía trên hay cho vào trong chăn? - m, m t câu h i r t lý thú, tôi chưa bao gi nghĩ ñ n đi u đó. Tôi s tr l i em sau nhé - v giáo sư tr l i sau m t h i suy nghĩ. - D , em c m ơn th y. M t tu n sau, v giáo sư m t xanh xao, m t thâm qu ng g p l i chàng sinh viên n li n túm l y ng c áo c u ta: - L ra th y ph i cho em vài n m đ m m i đư c! Su t c tu n nay, th y không ng Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 11
 12. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) đư c vì không bi t ñ b râu đâu. N m th này cũng b t ti n, n m th kia cũng b t ti n... ch vì th c m c c a em! =====oO ★ Oo===== Chiêu 'cưa' gái gia truy n Chàng trai tr s p s a t i bu i h n hò đ u tiên trong đ i. Vô cùng căng th ng, anh chàng quy t đ nh h c h i kinh nghi m t b . - B ơi, l n đ u tiên h n hò v i m t cô gái, con nên nói nh ng gì ? nh: Myfuncards. - Con trai c a b , có 3 ch đ có th nói trong l n đ u h n hò, đó là: Đ ăn, gia đình và tri t h c. C u con trai ghi nh l i b d y r i v i vã t i ch h n. G p nhau, chàng v n ch ng dám nói gì v i cô gái cho t i khi nhìn th y m t quán ăn bên đư ng. Nh t i ch đ đ u tiên, chàng phá tan b u không khí tr m l ng: - Em thích ăn bánh rán không? - Không. Nghĩ ti p t i ch đ gia đình, chàng h i ti p: - Em có anh trai không? - Không. Hai ngư i ch ng nói gì v i nhau n a. Chàng trai quy t đ nh dùng n t chiêu bài cu i cùng, nói v tri t h c: - N u mà em có anh trai, em th h i xem anh y có thích ăn bánh rán không nhé! =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 12
 13. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Đi u các ông ch ng mong đ i Ba ngư i đàn ông h n nhau đi nh u nh t sau nhi u ngày không g p. Sau khi ngà ngà hơi men, c ba b t đ u hàn huyên v đ i s ng v ch ng. Anh chàng đ u tiên m l i: - Các c u s làm gì n u m t ngày bi t v mình ngo i tình? nh: Brewpublic. Chàng th hai không gi u n i v b c t c: - Tôi s l p t c ly d cô ta! Anh chàng còn l i: - Tôi s tha th cho v tôi n u cô y h i h n v vi c mình làm. Anh chàng đ u tiên cư i ý nh : - V i tôi, đó l i là đi u tôi mong đ i... - C u có b làm sao không th ? - hai anh kia ph n n . - Vì đó là lúc thích h p đ nói t cũng ngo i tình! Đinh M nh Cư ng =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 13
 14. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Ti c bikini Trên sân thư ng khách s n, n thư ký có thân hình cân đ i dành tr n ngày ngh lên t m n ng. Hôm đ u tiên, cô m c b đ t m g i c m. Hôm sau, c m th y hài lòng vì không gian thoáng đãng, không có ngư i qua l i, cô l t n t b bikini và t m n ng trong hình hài Eva. Ch trong giây lát, nghe th y có ti ng chân đi lên, cô li n c m m nh khăn che v i phía trư c. nh: Dandunn. Ông giám đ c khách s n bư c t i, t thái đ khó ch u: - Xin l i, ti u thư. Cô t m n ng trên sân thư ng khách s n tôi không ph n đ i n u cô v n m c b đ t m như hôm qua. - V y có gì khác? Dù sao trên này cũng ch ng có ai nom th y. V l i tôi đã có m nh khăn che... - Không nhìn th y ư? Cô đang n m trên "gi ng tr i" c a nhà ăn đ y! =====oO ★ Oo===== Bình lu n bóng đá M t ngày đ p tr i năm 2005, sau 1 tr n bóng nh đ i, các c u th forum maiyeuem quây qu n bên bàn nh u. bàn bên c nh, các cô v cũng đang tranh th chia s kinh nghi m . - "Ch ng c a t các c u bi t đ y, anh y đá ti n v phòng th mà, anh y đen và b n b như Makelele". Cô th nh t h ng má nói. - "Ch ng t đá ti n v t n công, tr ng tr o và to con như Kaka y, nh ng đư ng ch c khe c a anh y m i chính xác và tuy t v i làm sao, t toàn b ch c th ng lư i". Cô th hai mơ màng nh l i. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 14
 15. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Các cô thi nhau khoe tài ch ng mình. Ch có m t cô ng i bu n r u yên l ng. M i ngư i g ng h i mãi thì cô m c tâm s : - "Ch ng em bu n l m. Anh y ch ng ch u kh i đ ng gì c , c lao vào đá luôn. L n nào như l n nào, khi em đang say mê c đ ng anh y, thì anh y toàn b chu t rút gi a ch ng. =====oO ★ Oo===== R at i Có 4 bà xơ cùng b ch t và cùng đư c lên thiên đư ng. Chúa Jesus làm l r a t i cho c 4 bà. Chúa h i bà th nh t: - Đã bao gi con có hành đ ng gì x u xa chưa? - Thưa Đ c toàn năng, có m t l n trên xe buýt, ngón tay út c a con trót ch m vào v t dơ b n c a đàn ông. - Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ b n vào ch u nư c thánh, m i t i l i c a con s đư c r a s ch. Bà xơ làm theo l i Chúa và đ ng sang m t bên. Đ n lư t bà xơ th 2, Chúa cũng h i như v y và k t qu là bà ph i nhúng c bàn tay vào ch u nư c thánh. Khi bà xơ th 3 v a đ nh bư c lên thì bà th 4 t phía sau ch y lên, g t bà th 3 ra và đ ng vào v trí r a t i. - Sao con l i có hành đ ng l mãng như v y? Chúa h i bà th 4. - Xin Chúa hi u cho con, con làm sao có th súc mi ng đư c khi m ta s nhúng c mông c a m vào ch u nư c? =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 15
 16. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Chuy n đêm qua ... Ba ngư i đàn ông Pháp, Italy và M ng i nói chuy n v i nhau trong m t chuy n bay. Sau vài ly cocktail, h b t đ u nói chuy n v cu c s ng gia đình mình. "Đêm qua tôi đã làm tình v i v tôi 4 l n", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, v tôi đã làm cho tôi m t chi c bánh ngon lành và nói r ng cô y r t ngư ng m tôi". " t i qua tôi ân ái v i v tôi 6 l n", ngư i đàn ông Italy lên ti ng. "Còn sáng nay v tôi đã làm món tr ng p l p tuy t v i và nói r ng cô y không th yêu ngư i đàn ông nào khác". Ngư i đàn ông M v n im l ng. Anh chàng Pháp li n kênh ki u h i: "Th anh làm đư c m y l n v i v t i qua?". "M t l n", ngư i đàn ông M tr l i. "Có m t l n thôi á?", anh chàng Italy khinh thư ng h i. "Th sáng nay cô y nói gì v i anh?". "Đ ng d ng l i!". =====oO ★ Oo===== Ngư i đàn ông ga-lăng Trên xe buýt Paris ch t c ng. Hai ngư i đàn ông, m t già m t tr ng i c nh nhau. M t cô gái xinh đ p lên xe. Anh tr lên ti ng: - Thưa cô, tôi r t sung sư ng như ng ch cho cô, nhưng cô th y đ y, ôtô ch t đ n n i tôi không đ ng lên đư c. Cô ng i vào lòng tôi v y. Cô gái v a ng i xu ng đã l p t c đ ng lên. - Tôi c m th y anh nghi n thu c lá n ng. Trong túi anh có cái t u, tôi s làm nó gãy m t. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 16
 17. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Ông già v i vàng nói: thưa cô, ng i vào lòng tôi đi. Tôi b thu c mư i năm r i =====oO ★ Oo===== Ngư i đàn ông tuy t v i M t goá ph chán c nh s ng thui th i m t mình. Bà quy t đ nh đăng báo tuy n ch ng v i 3 đi u ki n: anh ta ph i d u dàng, không b rơi bà và đ c bi t ph i là ngư i m nh m trên giư ng. Hôm sau, nghe ti ng chuông reo, bà ra m c a và th y m t ngư i đàn ông v m v nhưng b què chân, c t tay đang ng i trên chi c xe lăn. "S không có ai đáp ng t t m i yêu c u c a bà như tôi", ngư i đàn ông t tin. "Tôi không có tay nên ch ng th đánh bà. Tôi cũng ch ng có chân nên không th r i xa bà đư c". "Tuy t l m! th còn kh năng trên giư ng", goá ph hoài nghi. "Th bà nghĩ tôi b m chuông c a b ng cái gì", ngư i đàn ông v n l i. =====oO ★ Oo===== Xưng t i Có m t bà n đ n cha s đ xin l . G p lúc gi a trưa là gi cha s đang ng trưa. Bà tính đi v nhưng l i g p con chim sáo c a cha s đang trong l ng , bà đưa tay vu t ve b lông tuy t đ p c a nó. Sau đó bà gi t mình khi đ c hàng ch c a cha ghi "Không đư c s chim!" Bà v nhà mà trong b ng c b n ch n mãi, ph i chi bà nhìn th y hàng ch trư c thì bà đâu có dám vi ph m lu t..... Hôm sau, bà quy t đ nh đi xưng t i đ cho bà c m th y nh nhõm hơn... Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 17
 18. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Bà thu h t can đ m nói "Thưa cha, con đã dám s chim cha! ".... Cha s h t h n: "H i...h i nào?" - "Thưa cha, h i hôm qua, lúc cha đang ng ! "..... =====oO ★ Oo===== Heaven và Hell Trên đư ng đi chơi ch ng may 2 ông b n thân b accident mà ch t . 1 ông lên thiên đàn còn 1 ông kia vì không làm vi c thi n nên đã b xu ng đ a ng c . Ông b n trên heaven lâu ngày th y r t nh b n mình nên năng n God cho con xu ng th m b n con. Nhưng Heaven v i Hell khôn th qua l i mà lòng nh b n nên God đã cho ông ta mư n cái ki n đ coi. Lúc ki n hi n ra thì th y ông b n mình đang c m chai beer u ng . Ông ta quay sang h i God - God à, con tu trên Heaven mà không đư c u ng beer ma sao th ng b n con nó không tu mà l i có beer đ u ng ? con th y Hell xư ng hơn. - Con à, con khoan n i gi n . Hãy nhìn k l i kìa . dư i đít chai beer có l . - Th à ? Con không th y . C m ơn God. Mãi không lâu thì anh ta l i xin God coi b n mình thêm 1 l n n a . L n này anh ta th y b n mình tay c m beer còn tay kia thì ôm gái. -God, sao mà nó hư ng phư c v y God trong khi con trên này ăn chay đ c kinh mà không đư c gi ng nó. - Con khoang đã , Beer có l nhưng gái thì không =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 18
 19. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Thi hoa h u M t cô gái đi thi hoa h u, đ n ph n thi v n đáp, ban giám kh o nhìn vào h sơ thì th y ghi "B n đ i ch ng nhưng v n còn gin" thì đ t câu h i: - T i sao cô 4 đ i ch ng r i mà v n còn gin? Cô gái tr l i : - L y anh chàng đ u là m t anh chàng công tác t i phòng đi u tra xét h i nên c GI NGUYÊN V N", do v y không làm ăn chi h t ==> ly d ! - Ngư i ch ng th hai là m t nhà hùng bi n nên NÓI THÌ HAY CH KHÔNG BI T LÀM ==> ly d ! - Ngư i ch ng th ba công tác t i vi n b o tàng nên KHÔNG R VÀO HI N V T ==> ly d ! Ngư i ch ng th tư công tác t i phòng k ho ch nên ch V CH RA R I Đ ĐÓ CH KHÔNG LÀM TI P ==> ly d luôn! Ban giám kh o h i ti p: N u đo t đư c vương mi ng cô s l y ch ng làm ngh nào? Em s l y anh đ p xích lô. T i sao l i là đ p xích lô. T i đ p xích lô r t th c t LEO LÊN LÀ Đ P LI N....!!! =====oO ★ Oo===== Thu c n M t anh l c sĩ t p t có thân hình v m v v i nh ng b p th t cu n cu n . M t hôm anh làm quen đư c m t cô gái tr quán rư u, và cô gái đ ng ý theo anh v nhà chơi . Khi hai ngư i vô t i phòng ng , anh ta c i áo ra r i g ng b p tay ra khoe: - Em th y gì chưa, m i bên là 100kg thu c n đó. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 19
 20. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) K đ n anh ta c i qu n ra khoe b p đùi: - Em th y gì chưa, m i cái đùi anh là 500 kg thu c n đó. Ti p theo, anh ta c i luôn qu n xì- . V a ngó qua m t cái, cô gái v i vàng xách bóp ch y đi. Anh ta ng c nhiên h i: - Này, em đi đâu mà v i vàng th ? Cô gái v a ch y ra t i c a v a tr l i: - i gi i ơi, hai kh i thu c n c nghìn ký lô mà cái ngòi ng n th kia mà không ch y thì ch nó n banh xác à. =====oO ★ Oo===== L n đ u tiên Đây là l n đ u tiên c a b n. B n n m xu ng, các cơ b p căng c ng. B n đ y anh y ra và c tìm m t câu xin l i, nhưng anh ta không ch u b đ y ra d dàng như v y. Anh y h i b n có s không và b n l c đ u m t cách dũng c m. Anh y làn ngư i có nhi u có nhi u kinh nghi m. Ngay cú đ u tiên ngón tay anh y đã đưa đ n ch m đúng đi m c n thi t. Anh y ti n sâu hơn và b n run r y toàn thân. Toàn cơ th b n căng th ng ch đ i nhưng anh y th t s d u dàng như anh y đã h a v i b n. Anh y nhìn th ng vào m t b n và nói b n hãy tin anh y. Anh y đã làm như th nhi u l n trư c đây r i . N cư i d thương c a anh y làm b n b t căng th ng và b n m ra cho anh y có th vào m t cách d dàng. B n nài xin anh y nhanh chóng hơn nhưng anh y v n c t t chu n b đ cho b n ít đau đ n nh t. Và anh y ti n vào g n hơn, sâu hơn... và b n c m th y s đau đ n dâng tràn và ch y kh p thân th . Anh y nhìn b n lo l ng và h i có đau l m không? M t b n rưng rưng nhưng l c đ u và nói anh y c ti p t c. Anh y l c l c, kéo ra n vào v i s chu n xác c a bao nhiêu năm kinh nghi m. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 20
nguon tai.lieu . vn