Xem mẫu

  1. Truy xuất nhanh Command Prompt trong Windows Vista Sử dụng câu lệnh trong Windows không còn là điều xa lạ đối với người dùng muốn ra lệnh nhanh cho Windows mà không cần thông qua giao diện người dùng (GUI). Command Prompt có thể tạm hiểu là cửa sổ câu lệnh mà ta có thể dùng để nhập những câu lệnh điều khiển các tác vụ trong Windows. Ta có thể thực hiện mọi tác vụ thông qua câu lệnh trong Command Prompt. Với thủ thuật sau, truy xuất Command sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần giữ Shift và click phải chuột, bạn sẽ có một tùy chọn là Open Command Window Here Khi chọn tùy chọn này, sẽ mở một Command Prompt hiện diện tại thư mục hiện hành. Với ví dụ trên thì kết quả là:  
nguon tai.lieu . vn