Xem mẫu

  1. Triển khai Windows 7 - Phần 14: Chuyển tự động từ Windows XP sang Windows 7
  2. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tự động chuyển một máy tính Windows XP sang Windows 7 trong khi vẫn duy trì được dữ liệu và các thiết lập người dùng. Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về MDT 2010 và USMT 4.0 có thể được sử dụng cùng nhau như thế nào trong việc chuyển thủ công một máy tính Windows XP sang Windows 7 nhưng vẫn duy trì được dữ liệu và các thiết lập người dùng trên máy tính. Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài của mình bằng cách giới thiệu cho các bạn quá trình chuyển hoàn toàn tự động. Để thực hiện điều này, sử dụng Deployment Workbench trên máy tính MDT để mở properties của deployment share. Nếu bạn đã thực hiện qua những gì hướng dẫn trong phần trước của loạt bài này thì file Bootstrap.ini cho chia sẻ này sẽ có nội dung như sau: [Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\SEA-DC1\DeploymentShare$ UserID=Administrator UserDomain=CONTOSO UserPassword=Pa$$w0rd KeyboardLocale=en-US SkipBDDWelcome=YES Không cần phải thay đổi Bootstrap.ini lúc này. Kiểm tra file CustomSettings.ini cho deployment share của bạn, hiện nó sẽ có nội dung như thể hiện bên dưới:
  3. [Settings] Priority=Default Properties=MyCustomProperty [Default] OSInstall=YES SkipAdminPassword=YES SkipApplications=YES SkipAppsOnUpgrade=YES SkipBDDWelcome=YES SkipBitLocker=YES SkipCapture=YES SkipComputerName=NO SkipComputerBackup=NO ComputerBackupLocation=AUTO SkipDeploymentType=NO SkipDomainMembership=YES JoinDomain=CONTOSO DomainAdmin=Administrator DomainAdminDomain=CONTOSO DomainAdminPassword=Pa$$w0rd SkipFinalSummary=NO SkipLocaleSelection=YES KeyboardLocale=en-US UserLocale=en-US UILanguage=en-US SkipPackageDisplay=YES SkipProductKey=YES
  4. SkipSummary=NO SkipTaskSequence=NO SkipTimeZone=YES TimeZoneName=Central Standard Time SkipUserData=NO UserDataLocation=AUTO Đây là điểm mà chúng ta cần thực hiện một số thay đổi nhằm tự động hóa quá trình chuyển hệ điều hành. Đầu tiên, thay đổi dòng: SkipComputerName=NO thành SkipComputerName=YES Thực hiện điều này có nghĩa bạn sẽ không gặp nhắc nhở đặt lại tên máy tính trong quá trình chuyển hệ điều hành. Thay đổi hai dòng sau: SkipComputerBackup=NO ComputerBackupLocation=AUTO thành: SkipComputerBackup=YES ComputerBackupLocation=NONE Rõ ràng, không backup máy tính trước khi chuyển sẽ là một cách thực hiện hoàn toàn sai lầm, ở đây chúng tôi làm vậy chỉ để tăng tốc cho quá trình thực hiện. Thay đổi dòng:
  5. SkipDeploymentType=NO thành: SkipDeploymentType=YES và thêm vào dòng bên dưới: DeploymentType=REFRESH Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ không gặp nhắc nhở chọn kiểu kịch bản triển khai khi thực hiện. Thay đổi dòng: SkipTaskSequence=NO thành: SkipTaskSequence=YES Sau đó bên dưới dòng này, thêm một dòng chỉ định chuỗi nhiệm vụ mà bạn sẽ sử dụng cho việc chuyển, trong môi trường lab mà chúng tôi thực hiện thì đó là: TaskSequenceID=XP_TO_W7 Thay đổi dòng: SkipUserData=NO thành: SkipUserData=YES Dòng này không thay đổi: UserDataLocation=AUTO
  6. Điều này sẽ làm cho các thông tin trạng thái của người dùng sẽ được capture và được khôi phục. Cuối cùng, thay đổi vào hai dòng sau: SkipFinalSummary=NO SkipSummary=NO thành: SkipFinalSummary=YES SkipSummary=YES Thực hiện thao tác này sẽ ẩn màn hình tóm tắt cuối cùng của Windows Deployment Wizard từ người dùng máy tính. Sau khi thực hiện tất cả những thay đổi trên, file CustomSettings.ini của bạn sẽ có nội dung như sau: [Settings] Priority=Default Properties=MyCustomProperty [Default] OSInstall=YES SkipAdminPassword=YES SkipApplications=YES SkipAppsOnUpgrade=YES SkipBDDWelcome=YES SkipBitLocker=YES SkipCapture=YES SkipComputerName=YES SkipComputerBackup=YES
  7. ComputerBackupLocation=NONE SkipDeploymentType=YES DeploymentType=REFRESH SkipDomainMembership=YES JoinDomain=CONTOSO DomainAdmin=Administrator DomainAdminDomain=CONTOSO DomainAdminPassword=Pa$$w0rd SkipFinalSummary=YES SkipLocaleSelection=YES KeyboardLocale=en-US UserLocale=en-US UILanguage=en-US SkipPackageDisplay=YES SkipProductKey=YES SkipSummary=YES SkipTaskSequence=YES TaskSequenceID=XP_TO_W7 SkipTimeZone=YES TimeZoneName=Central Standard Time SkipUserData=YES UserDataLocation=AUTO Trước khi thực hiện triển khai, bạn hãy bảo đảm rằng mình đã tùy chỉnh máy tính của người dùng, cho ví dụ, copy một file ảnh vào thư mục My Pictures trong profile người dùng của người này (giống như những gì chúng ta thực hiện trong phần trước).
  8. Lúc này, đăng nhập vào máy tính của người dùng với đặc quyền quản trị viên, mở nhắc lệnh và đánh vào lệnh dưới đây để khởi chạy Windows Deployment Wizard trên máy tính này: \\SEA-DC1\DeploymentShare$\Scripts\LiteTouch.vbs Thay vì phải đáp trả một loạt các nhắc nhở của wizard, thanh bar tiến trình sẽ ngay lập tức hiển thị và chỉ thị rằng thông tin trạng thái người dùng trên máy tính đang được capture (xem trong hình 1): Hình 1: Thông tin trạng thái người dùng đang được capture Sau một khoảng thời gian ngắn, máy tính sẽ khởi động lại và MDT sẽ bắt đầu sử dụng image của Windows 7. Khi Windows 7 được cài đặt và máy tính khởi động lại lần cuối cùng, thanh bar tiến trình sẽ chỉ thị rằng các thông tin trạng thái của người dùng đã capture đang được khôi phục (hình 2): Hình 2: Thông tin trạng thái người dùng đang được khôi phục
  9. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, người dùng có thể đăng nhập vào máy tính mới của họ, khi mở thư viện Pictures, người dùng sẽ thấy bức ảnh của mình vẫn nguyên đó, điều đó cho thấy rằng các thông tin trạng thái của người dùng đã được chuyển sang Windows 7 thành công (hình 3): Hình 3: Quá trình chuyển hệ điều hành đã thành công Một số lưu ý khi chuyển từ hệ điều hành Windows XP sang Windows 7 Trước khi bắt tay vào thực hiện việc chuyển tất cả các máy tính Windows XP sang Windows 7, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: Đầu tiên, nếu các máy tính Windows XP của bạn đã quá cũ hoặc không có phần cứng hỗ trợ cho việc chạy Windows 7, khi đó bạn có thể sử dụng kịch bản triển khai các máy tính thay thế (Replace Computer) thay cho kịch bản triển khai các máy tính mới (Refresh Computer). Trong kịch bản Replace Computer, MDT sẽ sử dụng USMT để capture thông tin trạng thái của người
  10. dùng và lưu nó vào một thư mục chia sẻ trên mạng. Sau đó, MDT sẽ thực hiện một cài đặt hoàn toàn mới của Windows 7 lên máy tính mới của bạn. Cuối cùng, MDT sẽ sử dụng USMT để khôi phục các thông tin trạng thái của người dùng vào máy tính mới. Trong kịch bản này, người dùng sẽ nhận máy tính mới và hệ điều hành mới nhưng vẫn có được dữ liệu và các thiết lập cá nhân của họ. Thứ hai, nếu các máy tính Windows XP của bạn có các ứng dụng cũ không có khả năng tương thích với Windows 7, lúc này bạn cần phải sử dụng đến các công cụ có tương thích ứng dụng và các chiến lược được giới thiệu trong phần 12 của loạt bài này trước khi xem xét đến việc chuyển sang Windows 7. Thứ ba, nếu bạn lên kế hoạch nâng cấp các ứng dụng trên các máy tính Windows XP để có được các phiên bản mới hơn, và nếu tất cả dữ liệu quan trọng của người dùng được chuyển tiếp để lưu trữ trên mạng thì có thể lúc này không phải chuyển tất cả các máy tính cùng lúc. Thay vào đó, xem xét việc sử dụng kịch bản triển khai New Computer để triển khai Windows 7 cùng với các ứng dụng mới vào phần cứng mới hoặc đang tồn tại mà không cần nhớ đến việc chuyển dữ liệu và các thiết lập người dùng. Cuối cùng, nếu bạn muốn tùy chỉnh dữ liệu và các thiết lập của người dùng nào được chuyển và người dùng nào không được chuyển (cho ví dụ để tránh việc chuyển các thiết lập cho các ứng dụng cũ không cần thiết) thì bạn biết cách tùy chỉnh các file chuyển XML vẫn được dùng để quản lý cách làm việc của USMT.
nguon tai.lieu . vn