Xem mẫu

  1. Trích lục Bản đồ địa chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí trích lục bản đồ Cá nhân, hộ gia đình hoặc các văn bản cần Quyết định số 1. 10.000đ/lần tại quận; thiết trong hồ sơ địa 63/2008/QĐ-UBND... 20.000đ/lần tổ chức chính Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Bản trích lục Bản đồ hiện trạng vị trí đất hoặc sơ đồ nền. - Bản trích lục Bản đồ địa chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 2. Bước 2 Ủy ban nhân dân quận, số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
  3. Tên bước Mô tả bước Cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ như sau: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định và đơn kê khai đầy đủ theo quy định) tiếp nhận, ghi giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ được hướng dẫn bằng văn bản một lần để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 1 đường Lê Thị Riêng, phường 3. Bước 3 Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị trích lục ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ, số hiệu thửa đất và tờ 1. bản đồ cần trích lục (tự ghi) (01 bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn