Xem mẫu

 1. TRÁI CÂY TR B NH 1) TRÁI NHO: có th tr ư c 10 th b nh: a.- Bu i sáng kho ng 11 gi ăn 10 qu nho có th tr ch ng au u, n ng u, chóng m t, con m t m t m i, mu n ng , au u m t bên, ch y mũi nư c. b.- Bu i chi u kho ng 4 gi , ăn 1 chùm nho có tác d ng thanh l c máu, b máu, b khí, tiêu tr s m t m i. 2) LONG NHÃN: có th tr nhi u ch ng b nh:
 2. a.- Bu i sáng, 11 gi , ăn 10 trái long nhãn, tr ch ng u óc tăm t i và y . b.- Bu i trưa, sau khi dùng cơm, ăn 20 trái long nhãn, tr ch ng dùng óc quá , con m t m t m i, ngh t mũi, s mũi, c n th , t chi b i hoãi. c.- Bu i chi u, kho ng 4 gi , ăn 30 trái long nhãn tr ch ng b nh thi u máu (b n huy t). d.- Bu i t i, kho ng 7 gi , ăn 40 trái long nhãn, có th tr ư c ch ng thi u máu tr m tr ng (không nu t b vì ăn nhi u b s làm t n thương n d dày). 3) TRÁI V I: tr ư c 11 ch ng b nh:
 3. a.- Bu i sáng, 10 gi , ăn 10 trái v i có tác d ng b khí, thông máu, b và thanh l c máu, n ng u m i m t. b.- Bu i trưa, sau b a cơm 12 gi rư i, ăn 8 trái v i, tr ư c ch ng s mũi và ngh t mũi. c.- Bu i chi u, 4 gi , dùng 8 trái v i tr b nh áp huy t cao. d.- Bu i chi u, 5 gi , dùng 8 trái v i tr ch ng t chi b i ho i. e.- Bu i t i, 8 gi , dùng 8 trái v i, gi i tr ư c s m t m i trong ngày. 4) QU TÁO (APPLE): tr ng nơi x l nh, b n ch t c a nó thu c hàn nên có th tr ư c h a khí: a.- Bu i sáng, 10 gi , ăn 1 qu , tr ch ng gan nóng (h a can). b.- Bu i trưa, 2 gi , ăn 1 qu , tr ch ng nóng v t ng. c.- Bu i chi u, 5 gi , ăn 1 qu , tr ch ng nóng ru t già.
 4. 5) DƯA H U: tr ch ng c m m o vào mùa H . Bu i sáng không nên dùng, ngo i tr các th tháo gia. a.- Sau khi ăn cơm trưa, ăn 1 mi ng nh dưa h u có th tr ch ng trúng gió, c m m o. b.- Bu i trưa, 2 gi , ăn 1 mi ng nh dưa h u thoa b t cam th o tr ch ng au cu ng h ng. c.- Bu i chi u, 4 gi , ăn 1 mi ng dưa h u nh thoa v i m t ong tr ư c b nh cao máu (tr em không ư c dùng phương này). d.- Bu i chi u, 5 gi , ăn 1 mi ng dưa h u thoa ư ng tr ng thanh l c máu. e.- Bu i t i, 8 gi , ăn 1 mi ng nh dưa h u thoa mu i, tr b nh ăn u ng không tiêu.
 5. f.- Bu i t i, 10 gi , ăn 1 mi ng nh dưa h u thoa b t cam th o, tr ch ng nh c răng, au cu ng h ng. 6) ÐU Ð : có th tr ư c 13 th b nh a.- Bu i sáng, 8 gi , ăn m t ph n tư (1/4) mi ng u , tr ch ng nóng ru t và d dày. (Trái u chia làm 4 mi ng) b.- 9 gi sáng, ăn 1/2 mi ng u thanh l c máu. c.- 10 gi sáng, ăn 1/2 mi ng u , tr ư c gan nóng (h a can) hay n i gi n. d.- 11 gi sáng, ăn 1/2 mi ng u , tr ch ng khô cu ng h ng. e.- 1 gi trưa, ăn 1/4 mi ng u thoa b t cam th o, tr ch ng ăn u ng không tiêu. f.- 2 gi trưa, ăn 1/4 mi ng u , tr ch ng hôi mi ng. g.- 3 gi chi u, ăn 1/2 mi ng u , tr ch ng nóng ru t già. h.- 4 gi chi u, ăn 1/4 mi ng u thoa m t ong, tr ch ng cao máu.
 6. i.- 5 gi chi u, ăn 1/2 mi ng u , tr b nh ti u ư ng. j.- 7 gi t i, ăn u gi i tr ư c cơn m t m i trong ngày. k.- 8 gi t i, ăn 1/4 mi ng u , thanh l c máu. l.- 9 gi t i, ăn 1/2 mi ng u thoa ư ng tr ng, tr ch ng gan nóng (h a can). m.- 10 gi t i, ăn 1/2 mi ng u thoa mu i, tr ch ng au c h ng. 7) DƯA LEO: tr ch ng c m m o vào mùa Hè: a.- Kho ng 11 gi sáng, ăn 1 trái. b.- Kho ng 4 gi chi u, ăn 1 trái. c.- Kho ng 10 gi t i, ăn ti p thêm 1 trái n a, s th y công hi u ngay.
 7. 8) TRÁI KH : tr b nh ho. Vào u mùa Hè, ăn kh c n chú ý: - Khi tr i mưa, không nên ăn kh . - Khi th i ti t hơi nóng, ăn kh ph i thoa ư ng tr ng. - Khi tr i tr mát, ăn kh ph i thoa mu i. - Khi th i ti t không nóng không l nh thì kh i c n ph i thoa th gì c khi ăn kh . 9) TRÁI ÐÀO: vào mùa Hè, trư c khi i ng ăn 1 trái ào có th tiêu tr ư c s m t m i trong ngày
 8. 10) TRÁI L U: tr ư c 6 ch ng b nh: a.- Bu i sáng, kho ng 10 gi , ăn 1 trái, có tác d ng thanh l c máu. b.- Bu i chi u, 1 gi , ăn 1 trái, tr ch ng ăn u ng không tiêu. c.- Bu i chi u, 2 gi , ăn 1 trái, tr b nh ti u ư ng. d.- Bu i chi u, 3 gi , ăn 1 trái, tr ch ng sa d dày (c n l y trái th t chín). e.- Bu i chi u, 4 gi , ăn 1 trái, có tác d ng thanh l c máu. f.- Bu i chi u, 5 gi , ăn 1 trái, tr ch ng ăn u ng không ngon.
 9. Mơ - v thu c gi i khát kỳ di u/Trái cây tr b nh Nư c qu mơ tươi pha ư ng ho c nư c mơ ngâm ư ng pha nư c u ng có tác d ng gi i khát r t t t, tăng s c b n b , ch ng m t m i, gi m m t m hôi, giúp b n ăn ngon mi ng, ít b r i lo n tiêu hóa. T xa xưa, mơ ư c nhi u dân t c trên th gi i, nh t là phương ông, bi t n v i tính ch t “sinh tân, ch khát” tuy t v i. Trong th t qu mơ có nhi u lo i vitamin ( c bi t là vitamin A và vitamin C), acid citric và mu i khoáng. B ch mai (mơ mu i) có tác d ng cân b ng s th m th u gi a t bào và máu, kích thích ăn ngon. M ts ng d ng: - Rư u mơ có tác d ng giúp ăn ngon, tiêu cơm, th t, ch t béo và tăng th l c, dùng vào m i b a ăn v i 1 chén con 25-30 ml. Rư u mơ xanh tính hàn, v m, ch a kém ăn, b ng có giun, phong th p (trong u ng ngoài xoa), nôn m a, au b ng, phòng c m n ng, ra m hôi tay chân. - Ô mai, m t và k o mơ dùng ng m ch a ng a h ng, bu n nôn, ho, có m.
 10. - Qu mơ chín giã nát p vào răng ch a răng au nh c. - Ch a au b ng giun: L y 300 g b ch mai, 3 thìa ư ng, s c nư c u ng. - Trúng phong, răng nghi n ch t: Dùng ô mai ánh gió, chà răng. - Gi i rư u: Dùng mơ n u v i trà u ng (r t hi u nghi m). - Làm p da: Dùng th t qu mơ ph i h p qu lê ch thành m t n p m t và c trư c khi i ng vài gi làm gi m n p nhăn (phương pháp c a bà Barbara Liebhart Heinerman - M ). - M n cóc (h t cơm) trên da: Ô mai 30 g ngâm nư c mu i 24 g (b h t) và ít gi m, nghi n m n, p lên m n cơm. M t s bài thu c có b ch mai: - Ch a ho lâu ngày: B ch mai, hoàng kỳ m i th 20 g, cát cánh, m ch môn, tr n bì m i th 10 g, cam th o 5 g, cho 2 bát nư c s c còn n a bát, chia 2 l n u ng trong ngày. - ái tháo ư ng, không t ch ư c ti u ti n: B ch mai, th c a, hoài sơn, an phi n, ngũ v t m i lo i 10 g; nh c qu 2 g. S c u ng. - S i m t, viêm au túi m t: B ch mai, cam th o ch , kim ti n th o, h i kim sa, diên h t , kê n i kim m i lo i 15 g, s c u ng. - i l ng dài ngày do tỳ hư: B ch mai, b ch tru t, kha t , ng sâm, m i lo i 10 g, s c u ng.
 11. - Ra m hôi tr m: B ch mai, hoàng kỳ, ma hoàng căn, ương quy m i lo i 10 g, s c u ng. - T y giun ũa: B ch mai 10 g, xuyên tiêu 6 g, g ng 3 lát, s c u ng. Không ch th t qu mà c nhân h t mơ cũng ư c dùng làm thu c (h nh nhân). Nó ch a nhi u vitamin E, có tác d ng ch ng lão hóa. H nh nhân giúp ch a nhi u b nh ngoài da b ng cách bôi ngoài ho c u ng. Nhi u b nh trong ph t ng cũng dùng h nh nhân ch a có hi u qu , c bi t là ph i co th t gây khó th (như viêm ph qu n th hen). M t nghiên c u năm 1951 cho th y trong d ch nhân h t mơ có vitamin B15, giúp ph c h i s c kh e, ch a b nh tim ph i, kéo dài tu i th . Năm 1968, các nhà khoa h c ã chi t xu t ư c t qu mơ m t ch t ch ng tr c khu n lao.
nguon tai.lieu . vn