Xem mẫu

  1. NĂNG LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1 Dạng năng lượng thiên nhiên đầu tiên được loài người sử dụng là: A. Năng lượng mặt trời; @ B. Năng lượng gió; C. Năng lượng sinh khối; D. Năng lượng thuỷ triều; E. Năng lượng địa nhiệt. 2 Nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất ở các nước đang phát triển là: A. Năng lượng thuỷ điện; B. Năng lượng sinh khối; @ C. Năng lượng từ than; D. Năng lượng từ dầu; E. Năng lượng mặt trời. 3 Nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất ở các nước phát triển là: A. Năng lượng thuỷ điện; B. Năng lượng sinh khối thực vật; C. Năng lượng từ than; D. Năng lượng từ dầu; @ 18
  2. E. Năng lượng khí đốt. 4 Nguồn năng lượng nào sau đây sinh khí gây hiệu ứng nhà kính: A. Năng lượng gió; B. Năng lượng thuỷ điện; C. Năng lượng địa nhiệt; D. Năng lượng hạt nhân; E. Năng lượng sinh khối. @ 5 Ngồn năng lượng nào sau đây được tái sinh từ nguồn gốc mặt trời (tìm một ý kiến sai): A. Năng lượng sinh khối thực vật; B. Năng lượng gió; C. Năng lượng thuỷ triều; D. Năng lượng địa nhiệt; @ E. Năng lượng sóng biển. 6 Trong mỏ than, chất khí nào gây nguy hiểm nhất: A. Khí CO; B. Khí CO2; C. Khí SO2; D. Khí CH4; @ E. Khí NOx. 19
  3. 7 Trong quá trình khai thác than yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường đáng quan tâm nhất: A. Khí SO2; B. Khí CH4; C. Bụi; @ D. Khí lưu huỳnh; E. Chất thải rắn. 8 Những vấn đề gây ô nhiễm do khai thác, sử dụng dầu mỏ và khí đốt ở thềm lục địa và biển: (tìm một ý kiến sai) A. Gây lún đất; B. Gây ô nhiễm biển; C. Gây ô nhiễm không khí, nước đất; D. Gây ô nhiễm bụi; @ E. Gây ô nhiễm kim loại phóng xạ. 9 Tác động tiêu cực tới môi trường do quá trình khai thác thuỷ điện: (tìm một ý kiến sai): A. Động đất cưỡng bức; B. Thay đổi thời tiết khí hậu khu vực; C. Thay đổi độ mặn của nước khu vực cửa sông vên biển; D. Mất đất canh tác; E. Ngăn chặn sự phát triển của quần xã thực vật. @ 20
  4. 10 Nhược điểm quan trọng của nguồn năng lượng hạt nhân: A. Nguyên liệu hiếm; B. Giá thành cao; C. Khó đảm bảo an toàn cho môi trường trong việc quản lý chất thải hạt nhân; D. Qui trình vận hành phức tạp; E. Dễ gây sự rò rỉ chất phóng xạ. @ 11 Ưu điểm của nguồn năng lượng truyền thống (năng lượng gió, thuỷ triều) là: A. Giá thành ha;û B. Dễ khai thác; C. Quá trình khai thác không gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường; @ D. Hiệu suất chuyển hoá thành điện năng cao; E. Không tiêu tốn nguyên liệu. 12 Nhược điểm của nguồn năng lượng địa nhiệt là: A. Vốn đầu tư và giá thành điện năng cao; @ B. Hiệu suất chuyển hoá thành điện năng thấp; C. Dễ gây sự cố môi trường; D. Nguồn nguyên liệu hiếm; E. Qui trình vận hành phức tạp. 13 Trong quá trình khai thác và sử dụng, hiện nay, dạng năng lượng nào đáng 21
  5. quan tâm nhất: A. Hoá thạch; @ B. Sinh khối; C. Hạt nhân; D. Địa nhiệt; E. Thuỷ điện. 14 Nguồn năng lượng nào sau đây không sinh khí gây hiệu ứng nhà kính: A. Năng hoá thạch; B. Năng lượng dầu; C. Năng lượng địa nhiệt; @ D. Năng lượng than đá; E. Năng lượng sinh khối. 15 Nguồn năng lượng nào sau đây được gọi là năng lượng tàn dư của trái đất: A. Năng lượng sinh khối thực vật; B. Năng lượng gió; C. Năng lượng thuỷ triều; D. Năng lượng địa nhiệt; @ E. Năng lượng sóng biển. 16 Nguồn năng lượng nào là dạng năng lượng sạch có tiềm năng lớn nhất trên trái 22
  6. đất: A. Năng lượng hạt nhân; B. Năng lượng gió; C. Năng lượng thuỷ triều; D. Năng lượng địa nhiệt; @ E. Năng lượng sóng biển. 17 Nguồn năng lượng nào không gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình khai thác: A. Năng lượng hạt nhân; B. Năng lượng gió; @ C. Năng lượng thuỷ điện; D. Năng lượng sinh khối; E. Năng lượng khí đốt. 18 Các giải pháp năng lượng hiện nay hướng tới những mục tiêu cơ bản sau (tìm một ý kiến sai): A. Duy trì lâu dài nguồn năng lượng của trái đất; B. Hạn chế tối đa đến các tác động tiêu cực trong khai thác; C. Sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật; D. Không tạo ra khí gây hiệu ứng nhà kính; E. Giảm giá thành trong sản xuất năng lượng. @ 23
  7. 19 Nguồn năng lượng chủ yếu sử dụng trong công nghiệp, sinh hoạt là: A. Điện; @ B. Than; C. Dầu mỏ; D. Khí đốt; E. Sinh khối. 20 Ở nông thôn, những người trong nhà chịu ảnh hưởng nhiều nhất của khói bụi bếp là: A. Trẻ nhỏ; B. người già; C. Phụ nữ; @ D. Người lớn E. Trẻ sơ sinh. 21 Các chất gây ô nhiễm môi trường do giao thông là: (tìm một ý kiến sai) A. Khí CO; B. SOx; C. NOx; D. Các hydrocacbon cháy không hoàn toàn; E. Bụi. @ 22 Hậu quả chính của ô nhiễm do giao thông lên sức khoẻ người là: (tìm một ý 24
  8. kiến sai) A. Tăng tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp; B. Tích luỹ kim loại độc; @ C. Ảnh hưởng lên sự phát triển trí tuệ trẻ em; D. Ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai; E. ảnh hưởng đến sức khoẻ người già. 23 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: quá trình khai thác dầu mỏ và khí đốt thì nguồn nào ít gây ô nhiễm môi trường:...............? (khí đốt) 24 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: đốt than đá tạo ra loại khí nào chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính:............? (CO2) 25 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: nguồn gây nguy hiểm lớn nhất khi sử dụng năng lượng hạt nhân.........? (sự rò rỉ chất thải phóng xạ khí, rắn và lỏng) 26 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: vấn đề đang quan tâm nhất trên toàn cầu của việc sử dụng năng lượng hoá thạch là..................? (gia tăng khí gây hiệu ứng nhà kính) 27 Khói bếp là nguy cơ gây bệnh viêm phế quản cấp tính ở người lớn tuổi? A. Đúng B. Sai @ 28 Trong các loại năng lượng đang khai thác hiện nay, năng lượng điện chạy bằng sinh khối chiếm diện tích đất nhỏ nhất? A. Đúng 25
  9. B. Sai @ 29 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: Khu vực tập trung của năng lượng địa nhiệt nằm ở vùng nào trên trái đất?..............(núi lửa, khe nứt). 30 Nguồn năng lượng thương mại chiếm phần lớn ở các nước công nghiệp phát triển? A. Đúng@ B. Sai 26
nguon tai.lieu . vn