Xem mẫu

 1. Chương trình đào tạo của PECSME – Việt nam ional Institute for Energy Conservation  Tổng quan về marketing  chiến lược và kế hoạch  marketing
 2. Nội dung trình bày Định nghĩa marketing và quá trình marketing Hiểu khách hàng và 5 khái niệm cơ bản trong lĩnh vực marketing Quản lý hoạt động marketing Các nội dung của một kế hoạch marketing PECSME – Mođun 5 
 3. Marketing là gì? Marketing được định nghĩa: “Marketing là quá trình xã hội và quản lý mà ở đó các cá nhân và tập thể có được cái mà họ cần và muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi giá trị với những người khác” Marketing là quản lý mối quan hệ có lời với khách hàng Thu hút khách hàng mới Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại PECSME – Mođun 5 
 4. Cái gì có thể được tiếp thị? Hàng hóa Dịch vụ Địa điểm Ý tưởng Sự kiện Con người Quyền sở hữu Tổ chức Thông tin Trải nghiệm PECSME – Mođun 5 
 5. 2 quan điểm về quá trình cung cấp giá trị Quá trình sản xuất vật chất Sản xuất sản phẩm Bán sản phẩm  Định    Quảng cáo Thiết kế Mua        Sản     giá Bán   Phân  Dịch  SP  NVL xuất Xúc tiến  phối  vụ  bán bán hàng Quá trình cung cấp giá trị Lựa chọn giá trị Cung cấp giá trị Truyền thông về giá trị       Bán hàng Phân khúc      Lựa chọn thị   Tìm kiếm    Phân phối       Định vị      Phát triển Phát triển     Định              Lực lượng       Quảng khách hàng  trường/  giá trị     sản phẩm       dịch vụ  giá       Xúc tiến     cáo     bán hàng Tập trung Làm Dịch vụ    bán hàng Marketing chiến lược  Marketing chiến thuật
 6. So sánh 2 quan điểm Quá trình sản xuất vật chất Marketing tham gia vào giai đoạn sau của quá trình cung cấp giá trị Quá trình cung cấp dịch vụ Marketing tham gia ngay từ đầu Lựa chọn giá trị Cung cấp giá trị Truyền thông về giá trị       Bán hàng Phân khúc      Lựa chọn thị   Tìm kiếm    Phân phối       Định vị      Phát triển Phát triển     Định              Lực lượng       Quảng khách hàng  trường/  giá trị     sản phẩm       dịch vụ  giá       Xúc tiến     cáo     bán hàng Tập trung Làm Dịch vụ    bán hàng Marketing chiến lược Marketing chiến thuật
 7. Quá trình Marketing Phân tích các cơ hội marketing; Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu; Thiết kế chiến lược marketing; Lập kế hoạch cho chương trình marketing; Tổ chức, triển khai, và kiểm tra hoạt động marketing PECSME – Mođun 5 
 8. Quá trình Marketing, được minh họa PECSME – Mođun 5 
 9. Hỗn hợp Marketing  Hỗn hợp Marketing – Marketing – mix gồm các công cụ marketing kiểm soát được và điều chỉnh được, được biết đến là 4P 4P bao gồm Sản phẩm Phân phối Xúc tiến bán Giá PECSME – Mođun 5 
 10. Marketing mix Sản phẩm Giá bán Chủng loại Các mức giá Chất lượng Chiết khấu Kiểu dáng Giảm giá Đặc tính Thời hạn thanh toán Thương hiệu Điều khoản tín dụng Bao bì Các dịch vụ Khách hàng mục tiêu Định vị dự kiến Phân phối Xúc tiến bán hàng Kênh phân phối Quảng cáo Mức độ bao phủ Bán hàng cá nhân Chủng loại Khuyến mại Vị trí, địa điểm Mở rộng quan hệ Kho chứa với công chúng Phương tiện vận chuyển Hậu cần
 11. Những khái niệm cơ bản của marketing Nhu cầu, mong muốn, và cầu Đề nghị chào hàng Thị trường (sản phẩm, dịch vụ Những khái niệm Và sự trải nghiệm) marketing cơ bản Trao đổi, Giá trị và Giao dịch, Sự thỏa mãn và quan hệ PECSME – Mođun 5 
 12. Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Nhu cầu  Cảm giác thiếu hụt Nhu cầu, mong muốn, và  Ví dụ: Nhu cầu ăn cầu Mong muốn Những thứ được cung cấp  Là dạng cụ thể của nhu cầu trên thị trường: bao gồm sản được ấn định bởi văn hóa và mỗi cá nhân phẩm, dịch vụ và trải  Ví dụ: Muốn 1 cái bánh Big nghiệm Mac Giá trị và sự hài lòng Cầu  Là mong muốn nhưng có khả Trao đổi, giao dịch và mối năng mua quan hệ
 13. Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Những thứ cung cấp trên thị trường Nhu cầu, mong muốn, và  Là sự kết hợp giữa sản phẩm, cầu dịch vụ, thông tin hay sự trải nghiệm đáp ứng một nhu cầu Những thứ được cung cấp hay mong muốn. trên thị trường: bao gồm sản  Chúng có thể gồm dịch vụ, các phẩm, dịch vụ và trải hoạt động, con người, địa điểm, thông tin hay ý tưởng nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ
 14. Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Giá trị  Khách hàng hình thành kỳ Nhu cầu, mong muốn, và vọng trên cơ sở giá trị cầu  Nhà tiếp thị phải cung cấp giá trị cho khách hàng Những thứ được cung cấp Sự hài lòng trên thị trường: bao gồm sản  Một khách hàng hài lòng thì phẩm, dịch vụ và trải sẽ tiếp tục mua và nói cho nghiệm người khác về sự trải nghiệm tốt của họ Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ
 15. Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Trao đổi  Là hành động để có được thứ Nhu cầu, mong muốn, và mình muốn bằng cách đưa lại cầu cho người ta một thứ gì khác  Một lần trao đổi thì không Những thứ được cung cấp phải là mục tiêu mà mối quan trên thị trường: bao gồm sản hệ với vài lần trao đổi mới là phẩm, dịch vụ và trải mục tiêu nghiệm  Mối quan hệ được xây dựng thông qua việc cung cấp các giá trị và sự hài lòng Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ
 16. Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản  Thị trường  Gồm có người mua hiện tại Nhu cầu, mong muốn, và và những người mua tiềm cầu năng đối với một sản phẩm  Nhà tiếp thị tìm kiếm những Những thứ được cung cấp người mua mà họ có được trên thị trường: bao gồm sản lợi nhuận phẩm, dịch vụ và trải nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ
 17. Quản lý marketing Quản lý marketing là một nghệ thuật và khoa học về việc lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng mối quan hệ có lợi nhuận với chúng. Định nghĩa này gồm câu trả lời cho 2 câu hỏi:  Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng nào?  Làm sao để phục vụ những khách hàng này một cách tốt nhất? PECSME – Mođun 5 
 18. Lựa chọn khách hàng và sáng tạo giá trị Quản lý khách hàng Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng nào? Các nhà tiếp thị lựa chọn khách hàng mà họ sẽ phục vụ một cách có lợi nhuận Tuyên ngôn giá trị / Định đề giá trị Làm thế nào để chúng ta phục vụ những khách hàng này tốt nhất? Bao gồm một tập hợp những lợi ích và giá trị mà công ty hứa sẽ mang lại cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ. PECSME – Mođun 5 
 19. Quản lý hoạt động Marketing Chức năng của marketing Tìm kiếm các cơ hội Né tránh các mối đe Phân tích dọa Lập kế hoạch Hiểu được điểm Triển khai mạnh Kiểm tra Phân tích điểm yếu PECSME – Mođun 5 
 20. Quản lý hoạt động Marketing Marketing Functions Kế hoạch marketing bao gồm: Phân tích  Tóm tắt  Phân tích môi trường Lập kế hoạch hiện tại Triển khai  Mục tiêu Kiểm tra  Thị trường mục tiêu và định vị  Marketing mix  Ngân sách  Kiểm tra PECSME – Mođun 5 
nguon tai.lieu . vn