Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 7 năm...

  • 03/04/2019 05:12:30
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết tóm tắt tình hình thời tiết trong tháng 7/2012 các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 (VICENTE), cơn bão số 4 sau khi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ giảm dần xuống cấp 8, Sau đó bão số 4 suy yếu dần thành ATNĐ trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.70 M, số trang : 11

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ