Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 5 năm...

  • 03/04/2019 03:26:22
  • 33 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết tóm tắt tình hình thời tiết trong tháng 5/2015 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nhiều ngày nắng nóng, đáng 1 chú ý nắng nóng xảy đặc biệt gay gắt vào những ngày cuối tháng và nhiều nơi phía nam Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất đã vượt giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ tháng 5. Cùng với đó tình trạng ít mưa ở các tỉnh Trung Bộ đã làm cho tình hình khô hạn khu vực này đang diễn ra khốc liệt, đặc biệt các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.70 M, số trang : 11

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ