Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh đông Đăk Lăk

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      13      0
Mã tài liệu 2x5auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.22 M Lần tải 1 Lần xem 13
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của Ngân hàng thương mại; phân tích đánh giá thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại BIDV chi nhánh đông ĐắkLắk,... Mời các bạn cùng tham khảo.

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> HUỲNH TH THANH TH Y<br /> <br /> KI M SOÁT R I RO TÍN D NG TRONG<br /> CHO VAY H KINH DOANH T I CHI NHÁNH<br /> NGÂN HÀNG TMCP ð U TƯ VÀ PHÁT TRI N<br /> ðÔNG ð KL K<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã s : 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> ðà N ng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. NGUY N HÒA NHÂN<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. ð NG TÙNG LÂM<br /> Ph n bi n 2: TS. LÊ ð C NIÊM<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p th c sĩ Tài chính - Ngân hàng h p t i ð k L k vào ngày 03<br /> tháng 10 năm 2016.<br /> <br /> Có th tìm hi u Lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, ð i h c ðà N ng<br /> - Thư vi n trư ng ð i h c Kinh t , ð i h c ðà N ng<br /> <br /> 1<br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u<br /> Ho t ñ ng c a các NHTM Vi t Nam nói chung và các NHTM<br /> t i t nh ðăkLăk nói riêng trong nh ng năm qua ñã phát tri n m nh<br /> m , h tr cho các thành ph n kinh t , thúc ñ y s phát tri n n n<br /> kinh t ñ t nư c. Trong nh ng năm qua v i s phát tri n m nh trong<br /> ho t ñ ng ngân hàng thì r i ro trong ho t ñ ng ngân hàng cũng tăng<br /> cao và ñ c bi t ph i k ñ n r i ro tín d ng, r i ro tín d ng thư ng có<br /> ph n ng dây chuy n, lây lan và ngày càng khó ki m soát. R i ro tín<br /> d ng luôn t n t i và song hành trong ho t ñ ng tín d ng và không<br /> th không k ñ n ñ i v i ñ i tư ng khách hàng cá nhân là h kinh<br /> doanh.<br /> Ngân hàng TMCP ð u tư và Phát tri n Vi t nam - Chi nhánh<br /> ðông ðăkLăk ñã th c hi n tương ñ i t t công tác ki m soát r i ro tín<br /> d ng nói chung và ki m soát r i ro tín d ng trong cho vay h kinh<br /> doanh nói riêng ñã ñ t k t qu nh t ñ nh. Tuy nhiên, chi nhánh v n<br /> g p không ít nh ng t n t i trong công tác ki m soát r i ro tín d ng<br /> trong cho vay h kinh doanh.<br /> Xu t phát t nh ng lý do trên và nh m góp ph n hoàn thi n<br /> công tác qu n tr r i ro tín d ng trong ho t ñ ng cho vay t i BIDV<br /> Chi nhánh ðông ð kL k nên tôi ch n nghiên c u ñ tài “Ki m soát<br /> r i ro tín d ng trong cho vay h kinh doanh t i Ngân hàng TMCP<br /> ð u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh ðông ðăklăk”, làm lu n<br /> văn t t nghi p c a mình.<br /> 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài<br /> - H th ng hóa cơ s lý lu n v ki m soát r i ro tín d ng trong<br /> cho vay h kinh doanh c a Ngân hàng thương m i.<br /> <br /> 2<br /> - Phân tích ñánh giá th c tr ng ki m soát r i ro tín d ng trong<br /> cho vay h kinh doanh t i BIDV chi nhánh ðông ð kL k.<br /> - ð xu t m t s gi i phát nh m hoàn thi n ki m soát r i ro tín<br /> d ng trong cho vay h kinh doanh t i Ngân hàng TMCP ð u tư và<br /> Phát tri n Vi t nam - Chi nhánh ðông ðăklăk.<br /> 3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> - Phương pháp t ng h p, phương pháp th ng kê mô t ,<br /> phương pháp chuyên gia<br /> - Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh theo th i gian,<br /> ñ i chi u k t h p gi a lý lu n và th c ti n kinh doanh.<br /> - Thu th p các tài li u báo cáo t ng k t công tác tín d ng c a<br /> BIDV chi nhánh ðông ð kl k và các tài li u NHTM; các t p chí, các<br /> tài li u liên quan v công tác tín d ng và ki m soát r i ro tín d ng<br /> trong cho vay h kinh doanh.<br /> - Các phương pháp khác.<br /> 5. K t c u c a lu n văn<br /> Chương 1: Cơ s lý lu n v ki m soát RRTD trong cho vay h<br /> kinh doanh c a ngân hàng thương m i.<br /> Chương 2:Th c tr ng công tác ki m soát r i ro tín d ng trong<br /> cho vay h kinh doanh c a BIDV Chi nhánh ðông ð kL k<br /> Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n ki m soát r i ro tín d ng<br /> trong cho vay h kinh doanh t i BIDV Chi nhánh ðông ð kL k.<br /> 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> ð tài ki m soát r i ro tín d ng trong cho vay h kinh doanh<br /> t i BIDV chi nhánh ðông ð kl k t ng h p, phân tích, làm rõ m t s<br /> v n ñ lý lu n cơ b n liên quan ñ n h n ch r i ro tín d ng trong<br /> ho t ñ ng kinh doanh c a NHTM.<br /> <br /> 3<br /> Thu th p, phân tích s li u ñ t ñó ñánh giá th c tr ng công<br /> tác ki m soát RRTD trong cho vay H kinh doanh c a Ngân hàng<br /> TMCP ðT&PT chi nhánh ðông ð kL k.<br /> ð xu t các gi i pháp, bi n pháp nh m h n ch t i ña RRTD<br /> trong quá trình c p tín d ng ñ i v i ñ i tư ng khách hàng là H kinh<br /> doanh t i Ngân hàng TMCP ðT&PT chi nhánh ðông ð kL k.<br /> K t qu phân tích, ñánh giá th c tr ng công tác ki m soát<br /> RRTD trong ñi u ki n và th c t ho t ñ ng kinh doanh c a Ngân<br /> hàng TMCP ðT&PT Chi nhánh ðông ð kl k có th áp d ng trong<br /> vi c h n ch và ki m soát RRTD t i chi nhánh nói riêng và BIDV<br /> nói chung ñ i v i cho vay h kinh doanh.<br /> 7. T ng quan tài li u nghiên c u<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh đông Đăk Lăk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2x5auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Kiểm soát rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Cho vay hộ kinh doanh, Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
13
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Tai-chinh-ngan-hang-Kiem-soat-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-ho-kinh-doanh-tai-Ngan-hang-TMCP-dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-dong-Dak-Lak.PDF[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT