Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      12      0
Mã tài liệu bl6auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.93 M Lần tải 1 Lần xem 12
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> VÕ VĂN KHÁNH<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM,<br /> CHI NHÁNH HẢI VÂN<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số<br /> : 60.34.20<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VÕ THỊ THÚY ANH<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên<br /> Phản biện 2: TS. Phạm Long<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 29<br /> tháng 9 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> -<br /> <br /> Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Hiện nay, với sự xuất hiện thẻ thanh toán đã làm thay đổi cách<br /> chi tiêu, thanh toán của cộng đồng xã hội. Với các đặc tính vốn có và<br /> các tiện ích mà nó mang lại dịch vụ thẻ đang từng bước thu hút được sự<br /> quan tâm của người dân. Điều đó sẽ tạo ra những khoản lợi nhuận cho<br /> các ngân hàng thương mại khi tham gia phát hành và thanh toán thẻ.<br /> Nắm bắt được cơ hội này, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> nam – Chi nhánh Hải Vân đang từng bước triển khai để đưa dịch vụ thẻ<br /> là một trong những lĩnh vực kinh doanh nhằm tăng cường năng lực<br /> cạnh tranh của mình trong thị trường đang có sự phát triển rất nhanh<br /> này. Do vậy, việc tìm ra các giải pháp cả về cơ sở vật chất, kỹ thuật,<br /> công nghệ, đào tạo nhân lực,... nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải vân là rất<br /> quan trọng. Đó là lý do tôi chọn đề tài “phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải vân” làm<br /> đề tài luận văn thạc sĩ của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu 3 vấn đề cơ bản sau:<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thẻ tại các<br /> ngân hàng thương mại.<br /> - Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải Vân .<br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển vụ thẻ tại Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải Vân.<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại<br /> là gì? Để thực hiện được các mục tiêu trong phát triển dịch vụ thẻ thì<br /> ngân hàng thương mại đề ra những chiến lược nào? Có thể sử dụng<br /> <br /> 2<br /> những tiêu chí nào để đánh giá kết quả phát triển dịch vụ thẻ của<br /> NHTM?<br /> - Việc phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hải Vân có những mặt tích cực, tiêu<br /> cực gì? Do những nguyên nhân nào gây ra?<br /> - Để dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam- Chi nhánh Hải Vân đáp ứng được các mục tiêu phát triển đề ra trong<br /> giai đoạn hiện nay thì cần phải sử dụng những biện pháp nào?<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài: đề tài tập trung nghiên cứu<br /> những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển dịch vụ thẻ<br /> tại ngân hàng thương mại.<br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Về nội dung nghiên cứu: luận văn nghiên cứu về phát triển<br /> dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại.<br /> - Về không gian: Nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại<br /> Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân<br /> - Về thời gian: giai đoạn 2011-2013<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thu thập<br /> dữ liệu thứ cấp, phân tích diễn giải, quy nạp, đối chiếu – so sánh.<br /> Ngoài ra, luận văn còn thu thập thêm thông tin và số liệu liên<br /> quan đến vấn đề nghiên cứu từ các sách tham khảo, tạp chí, báo<br /> điện tử, các qui định liên quan đến phát triển dịch vụ thẻ tại các<br /> ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Thứ nhất, hệ thống hóa và khái quát hóa các lý luận cơ bản liên<br /> quan đến phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại.<br /> Thứ hai, từ việc phân tích, đánh giá để rút ra những nhận xét,<br /> kết luận về thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu<br /> <br /> 3<br /> tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hải Vân. Nêu ra được hiện trạng<br /> và những vấn đề cần giải quyết.<br /> Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đó để đề xuất<br /> các giải pháp nhằm hỗ trợ cho phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hải Vân được tốt hơn.<br /> 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này, học viên đã<br /> nghiên cứu một số công trình sau:<br /> Thứ nhất: Đề tài “ Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP<br /> Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nha Trang” năm 2012, Đại học Đà<br /> nẵng, của tác giả Lê Khắc Tú.<br /> Thứ 2: Đề tài “ Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Á<br /> Châu chi nhánh Đăk Lăk” năm 2014, Đại học Đà nẵng, của tác giả<br /> Đoàn Thanh Thương.<br /> Thứ ba: Đề tài “ Giải pháp Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi<br /> nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Kontum”<br /> năm 2011, Đại học Đà nẵng, của tác giả Hoàng Minh Tân.<br /> Thứ tư: Đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP<br /> Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn” năm 2013, Đại học Đà<br /> nẵng, của tác giả Lê Đức Hiếu.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
bl6auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng thương mại
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.93 M
Lần xem
12
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Hai-Van.PDF[0.93 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
Le-Thi Trả lời Thích   0 9/4/2018 2:52:43 PM
hay, xúc tích, có số liệu cụ thể

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT