Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Đắk Lắk

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu y85auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.50 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa, tổng hợp những vấn đề lý luận về huy động tiền gửi tiết kiệm của NHTM; phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Đắk Lắk.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> VÕ THỊ HỒNG THẮM<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN<br /> NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH<br /> DAKLAK<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS LÂM CHÍ DŨNG<br /> <br /> Phản biện 1: PGS. TS. VÕ THỊ THÚY ANH<br /> Phản biện 2: TS. TRẦN NGỌC SƠN<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 24 tháng 4 năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp. Doanh nghiệp<br /> đặc biệt với chức năng kinh doanh tiền tệ , huy động vốn để cho vay<br /> và thực hiện một số dịch vụ tiền tệ khác, hoạt động dưới sự kiểm soát<br /> của Ngân hàng Nhà nước. Là một lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực<br /> tiếp đến sự phát triển chung của nền kinh tế. Trong đó, hoạt động<br /> huy động vốn là một yếu tố quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn tạo nên<br /> nguồn vốn của ngân hàng, là đối tượng mà thông qua đó Ngân hàng<br /> nhà nước dùng để điều tiết chính sách tiền tệ của Quốc gia với công<br /> cụ dự trữ bắt buộc và lãi suất lên tiền gửi của Ngân hàng thương<br /> mại...<br /> Xuất phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, lạm phát<br /> tăng cao, lãi suất huy động trên thị trường tăng đột biến.<br /> Tăng trưởng tín dụng không đạt theo yêu cầu. Để khơi thông<br /> nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng các Ngân hàng Thương Mại chủ<br /> động giảm lãi suất tiền gửi so với lãi suất trần để giảm lãi suất cho<br /> vay, hỗ trợ tích cực sự phục hồi và phát triển nền kinh tế.<br /> Từ những nhận định trên, ta thấy nguồn vốn huy động đóng<br /> vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nguồn tiền gửi tiết kiệm. Mặc<br /> khác, trong tương lai NHNN dự định sẽ bỏ trần lãi suất huy động dẫn<br /> đến sự cạnh tranh của các Ngân hàng ngày càng gay gắt. Buộc các<br /> ngân hàng phải phân tích, tìm đối sách làm thế nào để cân đối được<br /> các kỳ hạn gửi với lãi suất cạnh tranh phù hợp, thu hút được nhiều<br /> tiền gửi tiết kiệm, cân đối được các kỳ hạn huy động-cho vay, đảm<br /> bảo an toàn vốn, an toàn thanh khoản. Trong bối cảnh chung đó,<br /> Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long_Chi<br /> <br /> 2<br /> nhánh Daklak cũng không phải là ngoại lệ. Dưới giác độ của một chi<br /> nhánh thì vấn đề “Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại<br /> Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long_Chi<br /> nhánh Daklak” để thấy được thực trạng, cũng như những tồn tại để<br /> tìm biện pháp khắc phục nhằm gia tăng nguồn tiền gửi tiết kiệm. Đó<br /> cũng chính là đề tài tôi chọn nghiên cứu để hoàn thành khóa luận<br /> này.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa, tổng hợp những vấn đề lý luận về huy động<br /> tiền gửi tiết kiệm của NHTM<br /> - Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tạị Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long_Chi<br /> nhánh Daklak.<br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tiền gửi<br /> tiết kiệm tạị Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng<br /> bằng Sông Cửu Long_Chi nhánh Daklak.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> - Những vấn đề lý luận về hoạt động huy động tiền gửi tiết<br /> kiệm của NHTM và thực trạng huy động TGTK tại MHB Daklak<br /> 3.2 Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về nội dung và không gian: chỉ tập trung vào hoạt đông huy<br /> động TGTK tại MHB Daklak<br /> - Số liệu khảo sát thực trạng được lấy trong khoảng thời gian<br /> từ năm 2012 năm 2014<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận văn dựa trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật<br /> <br /> 3<br /> biện chứng kết hợp với các phương pháp như: Điều tra, khảo sát; Các<br /> phương pháp phân tích kinh tế; Phương pháp thống kê và các<br /> phương pháp suy luận logic như: Phương pháp suy luận diễn dịch và<br /> quy nạp; Phương pháp khái quát và trừu tượng hóa; …<br /> 5. Bố cục của đề tài<br /> Luận văn được bố cục thành ba chương<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động tiền gửi tiết<br /> kiệm của các Ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại<br /> Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long_Chi<br /> nhánh Daklak.<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi<br /> tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam_Chi<br /> nhánh Ban Mê.<br /> 6. Tổng quan đề tài nghiên cứu<br /> Qua tìm hiểu tác giả tìm thấy một số công trình nghiên cứu đã<br /> được công nhận mang tính tiêu biểu về công tác huy động vốn nói<br /> chung và mảng tiền gửi nói riêng. Tác giả đã tham khảo một số luận<br /> văn cụ thể như sau:<br /> - Luận văn thạc sỹ “Giải pháp đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết<br /> kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam_chi<br /> nhánh Đà nẵng” của tác giả Trần Thị Thu Thanh, Đại học Đà nẵng<br /> năm 2013.<br /> - Luận văn thạc sỹ “Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi<br /> tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt<br /> Nam_chi nhánh Phú Tài, luận văn thạc sỹ của tác giả Bành Thị Ngọc<br /> Bích, Đại học Đà nẵng năm 2012.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Đắk Lắk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
y85auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Huy động tiền gửi tiết kiệm, Ngân hàng thương mại, Tiền gửi tiết kiệm
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.50 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Phan-tich-tinh-hinh-huy-dong-tien-gui-tiet-kiem-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Phat-trien-nha-dong-bang-Song-Cuu-Long-Chi-nhanh-Dak-Lak.PDF[0.50 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT