Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      34      0
Mã tài liệu tw5auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.54 M Lần tải 0 Lần xem 34
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa lý thuyết về minh bạch thông tin và các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin DN; đo lường mức độ minh bạch thông tin của các công ty niêm yết; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các DN niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> DƯƠNG THỊ CẨM VÂN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG<br /> ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA<br /> CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ<br /> GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành : Kế toán<br /> Mã số<br /> : 60.34.30<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN NGỌC PHI ANH<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên<br /> Phản biện 2: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 06<br /> tháng 10 năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Vấn đề về minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết<br /> trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang được quan tâm<br /> không những bởi các nhà đầu tư mà còn được quan tâm bởi các cơ<br /> quan quản lý.<br /> Năm 2011 có 23 doanh nghiệp liệt vào danh sách vi phạm<br /> công bố thông tin, năm 2012 là 19 doanh nghiệp, trong đó có một vài<br /> mã chứng khoán bị hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng về công<br /> bố thông tin như SD3, SME.... Vào đầu năm 2013 Công ty CP Xi<br /> măng Bỉm Sơn bị phạt hành chính do không công bố kịp thời thông<br /> tin bất thường theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có những<br /> vụ vi phạm về giao dịch nội bộ, những sai phạm trong báo cáo kiểm<br /> toán cũng được báo chí lên án trong thời gian gần đây.<br /> Tính thiếu chính xác thông tin quá phổ biến và sự chậm trễ<br /> trong công bố thông tin làm cho các nhà đầu tư có những quyết định<br /> sai lệch. Với những con số thống kê trên, liệu các nhà đầu tư có còn<br /> niềm tin vào tính minh bạch của thông tin trên thị trường chứng<br /> khoán nữa hay không? Cổ đông khi mất niềm tin do những bê bối<br /> liên tục và kéo dài của các doanh nghiệp niêm yết dần dần sẽ mất<br /> niềm tin vào thị trường chứng khoán. Khi đó họ sẽ rút vốn và chuyển<br /> sang các kênh đầu tư khác. Hậu quả là thị trường chứng khoán sẽ bị<br /> hụt thanh khoản. Nếu sự rút vốn diễn ra chậm và kéo dài thì thị<br /> trường chứng khoán sẽ bị suy giảm và ngày càng đi xuống dẫn đến<br /> khả năng huy động vốn sẽ yếu dần. Còn nếu sự rút vốn một cách ồ<br /> ạt, thì thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ gây tác động tiêu cực đến thị<br /> trường tài chính quốc gia.<br /> Nguyên nhân dẫn đến thông tin thiếu sự minh bạch là do quy<br /> định về minh bạch thông tin chưa hoàn chỉnh, vẫn còn sai lệch trong<br /> <br /> 2<br /> báo cáo kiểm toán, xử phạt vi phạm về công bố thông tin chưa thật<br /> mạnh tay và các nhà quản trị chưa nhận thức được về lợi ích của<br /> minh bạch thông tin đem lại.<br /> Bên cạnh đó, Việt Nam là một thành viên của tổ chức WTO<br /> đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài<br /> vào thị trường vốn, thị trường chứng khoán do đó các BCTC cần<br /> phải rõ ràng, minh bạch nhằm bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư đồng<br /> thời nâng cao giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường niêm<br /> yết.<br /> Trước thực trạng trên, cùng với bối cảnh kinh tế quốc gia tăng<br /> trưởng chậm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự vực dậy của thị<br /> trường chứng khoán được xem là yêu cầu cấp bách để thu hút vốn các<br /> nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài nhằm giảm áp lực cho hệ<br /> thống ngân hàng và cung ứng nguồn vốn ổn định, chi phí thấp cho nền<br /> kinh tế. Nhằm khái quát về thực trạng minh bạch thông tin của thị<br /> trường chứng khoán; xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh<br /> bạch thông tin; giúp doanh nghiệp thấy được lợi ích mà công bố thông<br /> tin minh bạch đem lại, để từ đó cung cấp nhiều thông tin được tốt hơn,<br /> kịp thời và chính xác hơn; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện<br /> và tăng cường tính minh bạch của thông tin, để phát triển một thị trường<br /> chứng khoán Việt Nam lành mạnh hơn, tin cậy hơn và xứng tầm quốc tế<br /> hơn. Tác giả đã tiến hành thực hiện đề tài “ Nghiên cứu các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở<br /> giao dịch chứng khoán Hà Nội”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa lý thuyết về minh bạch thông tin và các nhân tố<br /> ảnh hưởng đến minh bạch thông tin DN.<br /> - Đo lường mức độ minh bạch thông tin của các công ty niêm yết.<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của<br /> <br /> 3<br /> các DN niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu:<br /> Đối tượng nghiên cứu là minh bạch thông tin trong báo cáo<br /> thường niên và các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của<br /> doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hà Nội.<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Phạm vi không gian: các DN niêm yết trên sàn giao dịch<br /> chứng khoán Hà Nội,<br /> + Phạm vi thời gian: năm 2013.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ báo cáo thường niên của doanh<br /> nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ website:<br /> http://hnx.vn.<br /> - Phương pháp xử lý số liệu<br /> Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội (theo phương pháp<br /> bình phương bé nhất – OLS) để kiểm nghiệm các nhân tố ảnh hưởng<br /> đến tính minh bạch thông tin của doanh nghiệp niêm yết.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Đề tài gồm 04 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận minh bạch thông tin và các nhân tố<br /> ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của doanh nghiệp.<br /> Chương 2: Phương pháp nghiên cứu<br /> Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận<br /> Chương 4: Hàm ý chính sách<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Mark Lang và Russell Lundholm (1933) bằng nghiên cứu thực<br /> nghiệm trên 751 công ty ở Mỹ sử dụng sáu biến độc lập chia thành<br /> ba nhóm, nhóm biến về hiệu quả (lợi nhuận và sai số trong dự báo<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
tw5auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Sở giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần niêm yết, Minh bạch thông tin
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.54 M
Lần xem
34
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Nghien-cuu-cac-nhan-to-anh-huong-den-minh-bach-thong-tin-cua-cac-cong-ty-co-phan-niem-yet-tren-So-giao-dich-chung-khoan-Ha-Noi.PDF[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT