Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      49      0
Mã tài liệu x0scuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 5/10/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.34 M Lần tải 0 Lần xem 49
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu giải quyết cơ bản 3 vấn đề sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN<br /> <br /> KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG<br /> CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH<br /> BẮC ĐÀ NẴNG<br /> Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng<br /> Mã số<br /> : 60 34 02 01<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. NGUYỄN HÒA NHÂN<br /> Phản biện 1: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên<br /> Phản biện 2:<br /> <br /> TS. Tống Thiện Phước<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 14 tháng 8 năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại :<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đối với ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh luôn<br /> gắn với rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Nó có thể làm thay đổi kết<br /> quả kinh doanh và có thể dẫn đến sự phá sản của ngân hàng. Chính<br /> vì vậy đòi hỏi ngân hàng phải quan tâm và hiểu rõ rủi ro tín dụng.<br /> Việc đánh giá đúng thực trạng rủi ro tín dụng để tìm ra các giải pháp<br /> nhằm kiểm soát rủi ro là một yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn và<br /> hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br /> Nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trung tâm kinh tế<br /> trọng điểm tại miền Trung – Tây nguyên, có hệ thống hạ tầng đô thị<br /> hóa khá hoàn chỉnh,<br /> <br /> khách hàng của Ngân hàng TMCP Công<br /> <br /> thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng chủ yếu là các doanh nghiệp.<br /> Với những kết quả đã đạt được thì tiếp tục mở rộng cho vay doanh<br /> nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách cho<br /> vay của Chi nhánh trong thời gian tới. Tiếp tục mở rộng cho vay<br /> đồng nghĩa với việc phải không ngừng tăng cường kiểm soát nhằm<br /> hạn chế, ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.<br /> Chính vì những lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Kiểm soát<br /> rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà<br /> Nẵng” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện hơn nữa<br /> trong công tác kiểm soát rủi to tín dụng trong cho vay KHDN tại Chi<br /> nhánh Bắc Đà Nẵng.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Đề tài nghiên cứu giải quyết cơ bản 3 vấn đề sau:<br /> <br /> 2<br /> Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng<br /> trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng<br /> thương mại.<br /> Phân tích và đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD trong<br /> cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công<br /> thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng.<br /> Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát<br /> rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân<br /> hàng TMCP Công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về kiểm soát<br /> rủi ro tín dụng của NHTM và thực tiễn kiểm soát rủi ro tín dụng<br /> trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng.<br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích<br /> kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại<br /> Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng<br /> là một trong bốn nội dung của quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay<br /> khách hàng doanh nghiệp.<br /> Về không gian: Tại Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng.<br /> Về thời gian: Nội dung nghiên cứu của đề tài căn cứ<br /> vào số liệu từ năm 2012 đến năm 2014.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn đi từ lý luận đến thực tiễn dựa trên nền tảng lý luận<br /> kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của<br /> <br /> 3<br /> NHTM và kế thừa những đề tài nghiên cứu có liên quan để vận dụng<br /> vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN Bắc Đà Nẵng.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp các<br /> phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, tổng hợp để phân tích<br /> thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh<br /> nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong<br /> hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương<br /> mại.<br /> Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay<br /> khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –<br /> CN Bắc Đà Nẵng.<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín<br /> dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP<br /> Công thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN là một trong<br /> bốn nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng đã được nhiều tác<br /> giả nghiên cứu trước đây, trong các đề tài có liên quan như:<br /> Luận văn của tác giả Lê Viết Mười (2013), Kiểm soát rủi<br /> ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư<br /> và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn Thạc sĩ Quản<br /> trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng.<br /> Trong chương 1, tác giả đã khái quát được những vấn đề lý<br /> luận cơ bản về hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM, RRTD<br /> và kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp cũng như các tiêu<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
x0scuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kiểm soát rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Vay khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Ngày đăng
5/10/2018
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.34 M
Lần xem
49
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Kiem-soat-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-khach-hang-doanh-nghiep-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Cong-thuong-Viet-NamA-chi-nhanh-Bac-Da-Nang.PDF[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT