Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      31      0
Mã tài liệu j0m8tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Lê Na Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.45 M Lần tải 0 Lần xem 31
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn khái quát cơ sở lý luận về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại; nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng; đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ KIM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1 : PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2 : GS.TS. Dương Thị Bình Minh Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 6 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ vì mục tiêu lợi nhuận. Mọi hoạt động của ngân hàng đều hướng tới hiệu quả kinh tế, nâng cao vị thế, tìm cách phân tán và giảm thiểu rủi ro. Hiện nay chất lượng công tác thẩm định dự án ở các NHTM đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều dự án không phát huy được hiệu quả khi vào hoạt động ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng và sự phát triển kinh tế của đất nước. Là một trong những ngân hàng lớn trong hệ thống NHTM của Việt Nam, ngân hàng TMCP Công thương nói chung và ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng nói riêng cũng không nằm ngoài tình trạng này. Để góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng, tôi đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng” cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài - Khái quát cơ sở lý luận về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại. - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng. - Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 2 3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài chỉ giới hạn trong nội dung công tác thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng còn những nội dung thẩm định khác đề tài không đề cập đến. + Về không gian: Đề tài chỉ nghiên cứu nội dung trên tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng. + Về thời gian: Đề tài chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu thực trạng thẩm định tài chính DADT tại chi nhánh trong trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2013. 4.Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu đề tài. Đối với từng nội dung nghiên cứu cụ thể, tác giả sử dụng các phương pháp như: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, suy luận logic, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó đề tài cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan để làm cơ sở khoa học cho đề tài. 5.Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 3 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 6.Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để có được những thông tin hỗ trợ cho việc nghiên cứu luận văn, tác giả đã tiến hành tìm hiểu các công trình nghiên cứu của các tác giả có liên quan đến đề tài đã được công nhận, cụ thể như sau: Đề tài “ Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của Ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Hồ Thân Ái Vân, luận văn thạc sĩ, năm 2012, Đại học Đà Nẵng. Đề tài “ Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty tài chính cổ phẩn Dầu khí Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Văn Lành, Luận văn thạc sĩ được bảo vệ năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng. Đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Ngoại thương Quảng Nam” của tác giả Trần Thị Như Lai, luận văn Thạc sĩ được bảo vệ năm 2008 tại Đại học Đà Nẵng. ... - tailieumienphi.vn

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
j0m8tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Thẩm định tài chính, Ngân hàng thương mại, Dự án đầu tư, Tài chính ngân hàng
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.45 M
Lần xem
31
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Hoan-thien-cong-tac-tham-dinh-tai-chinh-du-an-dau-tu-tai-ngan-hang-TMCP-Cong-thuong-chi-nhanh-Bac-Da-Nang.PDF[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT