Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      23      0
Mã tài liệu 2g6auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.31 M Lần tải 5 Lần xem 23
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân; phân tích và đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> LÊ NGÔ TÂN<br /> <br /> HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG<br /> CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –<br /> CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số<br /> :<br /> 60.34.20<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VÕ THỊ THÚY ANH<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên<br /> Phản biện 2: TS Phạm Long<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 29 tháng 9 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Có thể nói xu hướng tất yếu các Ngân hàng trong nước đang<br /> hướng đến đó là trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng<br /> đầu trong nước và khu vực. Và một trong những mảng kinh doanh<br /> quan trọng đối với các Ngân hàng hiện nay là thị phần cho vay cá<br /> nhân của ngân hàng mình.<br /> Trong khi hệ thống ngân hàng các nước trên thế giới có bề dày<br /> kinh nghiệm liên tục lâm vào tình cảnh mất khả năng thanh khoản,<br /> đóng cửa và phá sản, thì chưa bao giờ hệ thống ngân hàng Việt Nam<br /> lại đối mặt với muôn vàn khó khăn trong việc giải bài toán nợ xấu.<br /> Và do đó việc hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay<br /> cá nhân trở thành một vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với tất cả<br /> các Ngân hàng. Việc làm này đảm bảo cho ngân hàng xác định được<br /> phạm vi mà những ảnh hưởng không mong muốn của rủi ro tín dụng<br /> tác động kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời<br /> đưa ra các biện pháp, các công cụ nhằm phòng tránh, ngăn ngừa, hạn<br /> chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.<br /> Với tầm quan trọng như trên, tôi quyết định chọn đề tài “Hạn<br /> chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” để nghiên<br /> cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạn chế rủi<br /> ro tín dụng của ngân hàng nói chung và công tác hạn chế rủi ro tín<br /> dụng trong cho vay cá nhân nói riêng.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Ÿ Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng<br /> trong cho vay cá nhân.<br /> Ÿ Phân tích và đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong<br /> <br /> 2<br /> cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> - Chi nhánh Đà Nẵng .<br /> Ÿ Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá<br /> nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi<br /> nhánh Đà Nẵng.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> · Đối tượng nghiên cứu: thực trạng của công tác hạn chế rủi<br /> ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại ngân hàng thương mại.<br /> · Phạm vi nghiên cứu:<br /> Về nội dung nghiên cứu: đề tài tập trung phân tích công tác<br /> hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.<br /> Về không gian: Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng.<br /> Về thời gian: Nội dung nghiên cứu của đề tài căn cứ vào số<br /> liệu từ năm 2011-2013<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp: Vận dụng nguyên lý của phép duy vật biện<br /> chứng, đề tài kết hợp nhiều phương pháp trong phân tích kinh tế như<br /> phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, diễn giải và phương<br /> pháp phân tích.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Bố cục đề tài gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho<br /> vay cá nhân của ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng và công tác hạn chế rủi ro tín dụng<br /> trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.<br /> <br /> 3<br /> Chương 3: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho<br /> vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TRONG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NHTM<br /> 1.1. CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NHTM<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> Cho vay là một trong những hình thức cấp tín dụng bằng tiền<br /> của ngân hàng thương mại. Đó là hoạt động mà theo đó ngân hàng<br /> giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng<br /> vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận<br /> với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.<br /> Cho vay cá nhân là hình thức cấp tín dụng bằng tiền của<br /> NHTM mà đối tượng vay vốn là cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng<br /> hay phục vụ sản xuất, kinh doanh.<br /> 1.1.2. Đặc điểm cho vay cá nhân<br /> Ø Về quy mô khoản vay: ngoại trừ những khoản vay bất<br /> động sản với giá trị lớn, hầu hết các khoản vay tiêu dùng và sản xuất<br /> kinh doanh đều có giá trị nhỏ<br /> Ø Đối tượng cho vay đối với cho vay cá nhân khá đa dạng.<br /> Ø Chi phí quản lý đối với khoản vay cá nhân là lớn.<br /> Ø Rủi ro: các khoản cho vay cá nhân thường tiềm ẩn nhiều<br /> rủi ro nhất đối với ngân hàng.<br /> Ø Lợi nhuận: đối với ngân hàng thì khoản mục cho vay cá<br /> nhân là khoản mục cho vay mang lại lợi nhuận cao.<br /> 1.1.3. Phân loại cho vay cá nhân<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
2g6auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Hạn chế rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Cho vay cá nhân, Dịch vụ tín dụng
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
23
Lần tải
5
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Han-che-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-ca-nhan-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Da-Nang.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT