Xem mẫu

 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM LÊ THANH PHÚ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÓM SẢN PHẨM THUỐC TIÊM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834.01.01 Đà Nẵng – Năm 2020
 2. Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Phản biện 2: PGS.TS. Đoàn Hồng Lê Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đối với đời sống con người thì sức khỏe là một trong những nhu cầu hết sức cơ bản và cần thiết nhất. Cuộc sống ngày càng phát triển thì vấn đề này càng được coi trọng, Chính vì vậy, ngành Dược là một trong những ngành có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế cũng như có những ý nghĩa xã hội nhất định. Nên việc điều tiết giá thuốc và đảm bảo chất lượng sao cho cân bằng, hợp lý luôn là mối quan tâm của toàn dân. Nếu giá thuốc tăng cao, không những ảnh hưởng đến kinh tế mà còn tác động xấu đến xã hội, người nghèo sẽ không đủ tiền để chữa trị, nhà nước sẽ thất thoát một khoản tiền lớn để chi trả Bảo hiểm y tế cho người dân. Cuối cùng đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là những người không có Bảo hiểm y tế. Thị trường dược phẩm Việt Nam với hơn 97 triệu dân là đầy tiềm năng, nếu không kịp thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn để sớm đề ra những giải pháp phù hợp thì chắc chắn các doanh nghiệp sản xuất trong nước nói chung và nói chung và Công ty Cổ phần Dược Danapha nói riêng sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh, giảm thị phần ngay trên chính thị trường quốc nội của mình. Một hệ thống nghiên cứu phát triển sản phẩm hiệu quả kết hợp cùng hệ thống quản lý lưu thông hàng hóa dược phẩm thuận lợi…sẽ giúp công ty tăng trưởng về lợi nhuận thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tối thiểu chi phí, điều tiết lại cung cầu, tối ưu hóa hiệu quả quản lý hàng tồn kho, ngăn ngừa những trường hợp bắt buộc hủy thuốc không đáng có, cũng như giảm thiểu sự cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành khác.
 4. 2 Qua 55 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần dược Danapha ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm đặc biệt là trong lĩnh vực thuốc đông dược và gây nghiện, hướng thần. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian qua cho thấy, công ty vẫn chưa xây dựng được chiến lược kinh doanh cho nhóm sản phẩm thuốc tiêm một cách khoa học và đầy đủ để phát huy các lợi thế của mình trong môi trường hoạt động ngày càng khó khăn từ khi Việt Nam gia nhập WTO. Trước tình hình đó, rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Danapha như mục tiêu, định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh sản phẩm thuốc tiêm có còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới hay không? Vấn đề cốt lõi quan trọng của Công ty là cần phải định hướng phát triển lâu dài thông qua một chiến lược đúng đắn, được xây dựng phù hợp với bối cảnh môi trường và năng lực công ty. Tất cả những điều đó là lý do tác giả chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm thuốc tiêm tại Công ty Cổ phần Dược Danapha” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm về chiến lược kinh doanh - Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm thuốc tiêm tại Công ty Cổ phần Dược Danapha - Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm thuốc tiêm tại Công ty Cổ phần Dược Danapha đến năm 2025. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh các sản phẩm thuốc tiêm của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
 5. 3 Phạm vi nghiên cứu: phân tích các yếu tố tác động đến môi trường hoạt động kinh doanh các sản phẩm thuốc tiêm và thực trạng các nguồn lực của Công ty Cổ phần Dược Danapha để xây dựng chiến lược kinh doanh thuốc tiêm trong giai đoạn 2020 - 2025. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng để thực hiện đề tài là: phân tích, tổng hợp từ giáo trình, bài báo, luận án, luận văn để hình thành nên cơ sở lý luận của đề tài. Luận văn còn sử dụng phương pháp chuyên gia, tư vấn trong việc dự báo xu hướng phát triển của thị trường, đánh giá các phương án chiến lược từ đó đề xuất chiến lược kinh doanh thuốc tiêm 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kiến Nghị và Kết luận, nội dung của đề tài này gồm ba chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm thuốc tiêm tại Công ty Cổ phần Dược Danapha. Chương 3: Chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm thuốc tiêm tại Công ty Cổ phần Dược Danapha đến năm 2025. 6. Tổng quan tài liệu tham khảo
 6. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC 1.1.1. Khái niệm về chiến lược Chiến lược là tập hợp những quyết định và hành động có liên quan chặt chẽ với nhau để sử dụng hiệu quả các năng lực và nguồn lực của tổ chức nhằm hướng tới các mục tiêu mong muốn. 1.1.2. Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp Dựa vào quy mô của tổ chức kinh doanh, chiến lược được chia thành các cấp: a. Chiến lược cấp Công ty b. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (cấp đơn vị kinh doanh-SBU) c. Chiến lược chức năng d. Chiến lược toàn cầu 1.1.3. Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải thích nghi với chiến lược cấp công ty. Các chiến lược chức năng được hình thành trên cơ sở của chiến lược tổng quát và kết quả cụ thể về phân tích và dự báo môi trường, đặc biệt là thị trường. 1.2. CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.2.1. Khái niệm và vai trò chiến lược cấp đơn vị kinh doanh a. Khái niệm về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh “Là tổng thể các cam kết và hành động giúp doanh nghiệp giành lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi của
 7. 5 họ vào những thị trường sản phẩm cụ thể”. b. Vai trò của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng SBU có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp thấy rõ những cơ hội và nguy cơ xảy ra trong hiện tại cũng như trong tương lai nhằm sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. 1.2.2. Các loại chiến lược kinh doanh a. Chiến lược dẫn đạo chi phí b. Chiến lược khác biệt hoá c. Chiến lược tập trung 1.3. TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Việc hoạch định chiến lược kinh doanh có thể tiến hành: 1.3.1. Xác định mục tiêu chiến lược 1.3.2. Phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường kinh doanh 1.3.3. Phân tích môi trường bên trong công ty 1.3.4. Phân đoạn thị trường, lựa chọn mục tiêu 1.3.5. Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh 1.3.6. Xây dựng các chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh a. Chính sách sản xuất b. Chính sách quản lý chất lượng c. Chính sách marketing d. Chính sách nghiên cứu và phát triển e. Chính sách nhân sự KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
 8. 6 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THUỐC TIÊM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANAPHA 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Danapha a. Thông tin sơ lược - Vốn điêu lệ là 136 tỷ đồng, nhà nước chiếm 28,5%. - Chức năng chính: sản xuất, kinh doanh dược phẩm - Trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. - Tel : 0236.3757676 Fax : 0236.3760127 - Website : www.danapha.com Email : info@danapha. com Hiện nay, Danapha có 02 nhà máy: một nhà máy sản xuất thuốc Tân dược tại trụ sở chính của công ty và một nhà máy sản xuất thuốc Đông dược tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. Về hệ thống phân phối, Danapha có 07 chi nhánh: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Khánh Hòa, Phòng bán hàng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. b. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty c. Chức năng và nhiệm vụ d. Cơ cấu tổ chức 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty a. Sản phẩm, thị trường của công ty Công ty Cổ phần Dược Danapha có một nhà máy Tân dược và một nhà máy Đông dược đạt chuẩn GMP-WHO. Do đó, sản phẩm của Công ty cũng chia thành 2 nhóm: tân dược và Đông dược. Hoạt động kinh doanh của Danapha bao gồm kinh doanh trong
 9. 7 nước và xuất khẩu. Doanh thu trên thị trường Việt Nam chiếm 85% trên tổng doanh số và xuất khẩu chiếm 15% b. Tình hình tài sản, doanh thu và lợi nhuận của Danapha Bảng 2.1 Các chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động kinh doan 2018/ 2019/ TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2017 2018 1 Tổng giá trị tài sản 688,72 816,15 784,73 18,5% -3,8% 2 Doanh thu thuần 467,34 411,98 501,86 -11,8% 21,8% Lợi nhuận trước 3 98,10 62,08 39,63 -36,7% -36,2% thuế 4 Lợi nhuận sau thuế 66,40 49,45 29,4 -25,5% -40,5% (Nguồn: Báo cáo thường niên của Danapha từ 2017 - 2019) 2.1.3. Đặc điểm sản phẩm thuốc tiêm tại Danapha a. Đặc điểm thuốc tiêm Thuốc tiêm được định nghĩa là các dung dịch, hỗn dịch hoặc nhũ tương vô khuẩn để tiêm vào cơ thể bằng các đường tiêm khác nhau. Đối với thuốc tiêm hỗn dịch, thông thường kích thước của phần lớn (trên 90%) các tiểu phân dược chất phải dưới 15 gm, không quá 10 % số tiểu phân kích thước 15 pm đến 20 gm và hầu như không có tiểu phân kích thước 20 gm đến 50 pm. b. Các loại thuốc tiêm của Công ty Có nhiều cách phân loại thuốc tiêm khác nhau: - Theo dung môi: thuốc tiêm dầu và thuốc tiêm nước - Theo thể tích: + Thể tích nhỏ: nhỏ hơn 100ml, thông thường gặp các thể tích 1, 2, 5, 10ml + Thể tích lớn: từ 100-1000ml, thông thường hay gặp chai 500ml, 1000ml thường gặp ở dạng thuốc tiêm truyền hơn
 10. 8 - Theo trạng thái cấu trúc: dung dịch, nhũ tương hoặc hỗn dịch - Theo liều lượng đóng gói: đơn liều, đa liều - Theo bao bì: ống thuốc tiêm hay đóng gói sẵn trong bơm tiêm (insulin, lidocain, atropin…) - Theo nguồn gốc và mục đích sử dụng: thuốc tiêm dùng điều trị, chuẩn đoán, nghiên cứu; sinh phẩm y tế… - Theo kỹ thuật bào chế: thuốc tiêm hấp tiệt trùng giai đoạn cuối, thuốc tiêm pha chế trong môi trường vô khuẩn 2.2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC TIÊM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANNAPHA 2.2.1 Chiến lược kinh doanh hiện tại a. Đặc điểm thị trường, khách hàng của dòng sản phẩm thuốc tiêm Hiện nay, Công ty xác định thị trường kinh doanh thuốc tiêm dựa trên đặc điểm hành vi mua của khách hàng và yếu tố địa lý. * Đặc điểm hành vi mua có các nhóm khách hàng như sau: - Các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa - Các phòng mạch tư nhân của bác sĩ - Các công ty phân phối trung gian - Các nhà thuốc * Thị trường theo địa lý Công ty xác định thị trường chính của sản phẩm thuốc tiêm là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và Thanh hóa. b. Chiến lược kinh doanh sản phẩm thuốc tiêm đã sử dụng Có thể thấy Danapha đang sử dụng chiến lược dẫn đạo về chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm đạt được doanh thu mục tiêu.
 11. 9 2.2.2 Đánh giá sự phù hợp của chiến lược kinh doanh thuốc tiêm của Công ty a. Đánh giá mức độ thích ứng với môi trường bên ngoài * Mức độ thích ứng với môi trường vĩ mô Đây chỉ là chiến lược ngắn hạn, không mang tính lâu dài vì giá thầu sản phẩm đang ngày giảm, tiệm cận với giá thành sản xuất, thậm chí một số sản phẩm thuốc tiêm đang được bán dưới giá thành. * Mới độ thích ứng với môi trường ngành Hiện nay có gần một ngàn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam. Đối với dòng sản phẩm thuốc tiêm cũng có rất nhiều công ty sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, dựa trên thị phần, đặc điểm về chủng loại hàng hóa, nhóm kỹ thuật thì có 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mạnh nhất đối với Danapha là Công ty Cổ phần Dược Pymepharco, Công ty Cổ phần Dược Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Dược Trung ương CPC1. b. Năng lực của Công ty Danapha trong sản xuất kinh doanh dòng thuốc tiêm Bảng 2.4 Lợi thế so sánh giữa các công ty ở dòng thuốc tiêm Tiêu chí Danapha Pymepharco Vinpharco CPC1 Chất lượng sản Khá Khá Khá Khá phẩm Giá bán Trung bình Cao Thấp Cao Công nghệ sản Tốt Tốt Trung bình Kém xuất
 12. 10 Tiêu chí Danapha Pymepharco Vinpharco CPC1 Thương Khá Tốt Khá Khá hiệu Chủ yếu ở Hà Chủ yếu Thị Rộng, trải Chủ yếu Nội, HCM, phía Bắc, trường dài từ Bắc phía Bắc, Cần Thơ, Đà Nẵng, hoạt động đến Nam HCM Thanh Hóa HCM Hệ thống Trung Trung bình Rộng Khá phân phối bình Chủng Khá đa Rất đa loại sản Ít Trung bình dạng dạng phẩm (Nguồn: Tổng hợp từ phân tích các thông tin trên báo cáo thường niên của các công ty) Như vậy, so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành, chiến lược dẫn đạo chi phí chưa thực sự phù hợp vì năng lực sản xuất của Công ty không có nhiều nổi trội mang lại lợi thế về chi phí như các đối thủ cạnh tranh lớn. 2.2.3 Kết quả thực thi chiến lược a. Hiệu quả về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của chiến lược thuốc tiêm Thuốc tiêm là dòng sản phẩm chiếm tỉ lệ khá nhỏ so với sản phẩm đông dược và tân dược của Công ty hiện nay. Năm 2016, tỷ trọng doanh thu thuốc tiêm chỉ chiếm 5,6% tổng doanh thu, năm 2017 tăng lên 7,2%. Năm 2018, 2019, Danapha giảm giá bán các loại thuốc tiêm, nhờ đó đẩy mạnh doanh thu bán ra nên tỉ lệ thuốc tiêm trong tổng doanh thu cũng tăng lên lần lượt là 9,8% và 9,4%.
 13. 11 b. Tăng trưởng về thị phần So sánh giá trị trúng thầu thuốc tiêm của Công ty Danapha với tổng giá trị gói thầu thuốc tiêm trong toàn ngành cho thấy thị phần của Công ty có sự tăng trưởng dần qua các năm. Năm 2016, thị phần của Công ty chỉ chiếm 0,3% với 21,1 tỷ. Năm 2017 thị phần thuốc tiêm của Công ty tăng lên 4%, năm 2018 số lượng bán ra có sự tăng trưởng do Công ty thực hiện chiến dịch giảm giá thuốc tiêm nên thị phần cũng tăng lên 5%. Năm 2019 thị phần của Công ty cũng tăng nhiều nhất với 8%. Bảng 2.7 Thị phần của các công ty thuốc tiêm trên thị trường năm 2019 Doanh thu thuốc tiêm Công ty Thị phần (Tỷ đồng) Danapha 50,8 0,8% Pymephaco 260 4,3% Vinphaco 160,4 2,7% CPC1 177,6 3,0% Công ty khác 5352,8 89,2% Tổng 6001,6 100,0% (Nguồn: Tổng hợp từ hợp đồng trúng thầu ngành Dược) Tổng doanh thu toàn ngành thuốc tiêm trong thị trường nội địa năm 2019 là 6.001,6 tỷ đồng. Trong đó Pymephaco là công ty dẫn đầu toàn ngành với giá trị trúng thầu là 260 tỷ, thị phần là 4,3%. Kế tiếp là Công ty Cổ phần Dược trung ương CPC1 chiếm thị phần 3% với 177,6 tỷ. Công ty Cổ phần Dược Vĩnh Phúc đứng thứ 3 với 2,7% thị phần, tương ứng với 160,4 tỷ. Danapha chiếm thị phần khá khiêm tốn với 0,8% tương ứng doanh thu 50,8 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu thuốc tiêm còn lại thuộc về các công ty dược khác.
 14. 12 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THUỐC TIÊM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 2.3.1 Những mặt đạt được - Công ty đã có thành công nhất định trong việc thâm nhập thị trường, tạo dựng được thị phần cho sản phẩm thuốc tiêm - Đã có kế hoạch đầu tư đúng đắn và kịp thời cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển của hoạt động kinh doanh. - Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đối với lĩnh vực kinh doanh, quản lý chất lượng kể cả nghiệp vụ trong sản xuất đã được công ty quan tâm và đầu tư hàng năm. - Công ty đã quảng bá và từng bước xây dựng thành công thương hiệu Danapha với các sản phẩm thuốc tiêm theo công nghệ nano. Trong hoạt động kinh doanh, công ty đã tạo được nhiều uy tín với khách hàng nhờ vào chất lượng sản phẩm và giá cả phù hợp. Việc tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu giúp cho sản phẩm thuốc tiêm của công ty tạo được chỗ đứng nhất định trong tâm trí khách hàng. - Nhà máy sản xuất thuốc tiêm hiện đại và hoàn thiện nhất theo tiêu chuẩn GMP-WHO. - Nguồn tài chính ổn định, đáp ứng tốt mục tiêu tăng trưởng. - Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trình độ và giàu kinh nghiệm. - Tầm nhìn, khả năng quản lý tốt của Ban lãnh đạo cấp cao và cấp trung. - Hệ thống quản lý chất lượng ổn định, đáng tin cậy, đảm bảo. - Có mối quan hệ tốt với tuyến điều trị, bệnh viện, trung tâm y tế.
 15. 13 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân - Chiến lược dẫn đạo chi phí cho sản phẩm thuốc tiêm như hiện tại chỉ đáp ứng mục tiêu thâm nhập thị trường và gia tăng thị phần của Công ty trong ngắn hạn. Công ty chưa xây dựng được tầm nhìn chiến lược rõ ràng và dài hạn cho nhóm sản phẩm thuốc tiêm. Việc xây dựng chiến lược của công ty mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn nên kết quả kinh doanh mang lại thường không ổn định qua các năm. - Công ty chưa thực hiện tốt công tác phân tích môi trường kinh doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh. Do vậy, Công ty chưa xác định được cụ thể các cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu làm cơ sở cho công tác xây dựng chiến lược phù hợp có tính khả thi, hạn chế trong việc đưa ra nhiều phương án để lựa chọn. - Danh mục sản phẩm còn hạn chế, chưa đa dạng hóa sản phẩm. - Marketing với các hoạt động rời rạc, chưa hiệu quả. Mức độ nhận dạng về thương hiệu công ty và sản phẩm thuốc tiêm chưa cao. Chưa theo dõi thường xuyên được diễn biến thị trường, đối thủ cạnh tranh.... KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
 16. 14 CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC TIÊM CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC DANAPHA 3.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 3.3.1 Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần dược Danapha đến năm 2025 a. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi * Tầm nhìn Nằm trong danh sách 10 nhà sản xuất dược phẩm uy tín nhất tại Việt Nam, đưa Danapha trở thành thương hiệu dược phẩm được biết đến khắp khu vực Đông Nam Á. * Sứ mệnh Danapha luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng bằng việc mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, nhân rộng những giá trị nhân văn cao đẹp. * Giá trị cốt lõi - Sự tôn trọng - Chất lượng - Chú trọng khách hàng - Tinh thần tập thể - Sự chuyên nghiệp b. Định hướng chiến lược kinh doanh thuốc tiêm của Công ty Cổ phần dược Danapha Với sức ép cạnh tranh gây gắt từ các sản phẩm đông dược, thuốc generic hướng thần thế mạnh của Công ty, các nhà lãnh đạo tại Danapha đã xác định thuốc tiêm cũng là một dòng đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) cần được đầu tư
 17. 15 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THUỐC TIÊM 3.2.1. Xu hướng phát triển của môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến sản phẩm thuốc tiêm 3.2.2. Xu thế kinh doanh ngành Dược ở dòng sản phẩm thuốc tiêm Bảng 3.1 Sức ép cạnh tranh từ môi trường ngành Lực lượng cạnh tranh Sức ép cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Cao Sản phẩm thay thế Trung bình Người tiêu dùng Thấp Hệ thống phân phối Cao Nhà cung cấp Khá cao 3.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG Bảng 3.2 Đánh giá năng lực cốt lõi các yếu tố bên trong Danapha Mức quan Phân Điểm quan Yếu tố bên trong trọng loại trọng Thị phần 0,1 3,5 0,35 Sự tăng trưởng về thị phần 0,15 2,5 0,375 Chất lượng sản phẩm 0,1 4 0,4 Uy tín thương hiệu 0,1 3,7 0,37 Mạng lưới phân phối 0,05 3,5 0,175 Hiệu quả truyền thông cổ động 0,05 2,5 0,125 Khả năng sản xuất 0,1 4 0,4 Cung ứng nguyên vật liệu 0,05 3,4 0,17 Chi phí đơn vị 0,15 3,7 0,56 Nghiên cứu và phát triển 0,1 2 0,2 Nhân sự 0,05 3 0,15 Tổng 1 3,27 (Nguồn: Tham khảo ý kiến chuyên gia)
 18. 16 Mức độ quan trọng tổng cộng của các yếu tố thuộc bên trong là 3.27 > 3 (mức trung bình) do vậy có thể xác định nguồn lực hiện nay của Danapha ở mức khá tốt. Công nghệ sản xuất, uy tín, sự tăng trưởng về thị phần đang là lợi thế của Danapha ở dòng thuốc tiêm. Tuy nhiên, những năng lực cũng dễ bắt chước, với những đối thủ cạnh tranh lớn như Pymepharco thì những lợi thế này dễ bị sang bằng. Những yếu tố như mạng lưới phân phối, chính sách xúc tiến, nhân sự được xác định ở mức bình thường. Đây là những yếu tố cần được đầu tư cải thiện. 3.4 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 3.4.1. Khách hàng theo đặc điểm trung gian phân phối Thị trường mục tiêu của sản phẩm thuốc tiêm của Danapha nếu phân theo đặc điểm trung gian phân phối thì gồm 2 hệ thống Hệ thống điều trị (ETC): hệ thống này bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đa khoa. Tỉ lệ doanh thu thuốc tiêm trong cơ cấu doanh thu của Danapha thì kênh ETC chiếm tỷ lệ chính, hơn 70% doanh thu là từ số lượng thuốc cung ứng cho các bệnh viện. Nhưng việc phân phối thuốc trong bệnh viện được quy định chặt chẽ bởi các thông tư 15 về đấu thầu. Hệ thống phân phối thương mại (OTC) là kênh trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm đến các nhà thuốc, hiệu thuốc, phòng mạch tư nhân hoặc phân phối qua các công ty trung gian. Tỉ lệ doanh thu thuốc tiêm của Công ty ở thị trường này chỉ chiếm tỉ lệ xấp xĩ 30%. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trên thi trường OTC cũng ngày càng gây gắt. 3.4.2. Thị trường theo đặc điểm địa lý (vùng miền)
 19. 17 Bảng 3.4. Điểm đánh giá tính hấp dẫn của các phân khúc thị trường theo địa lý Thị Mức độ Quy mô Tốc độ Mức độ phần đáp ứng Thị trường thị tăng cạnh Tổng chiếm của Công trường trưởng tranh giữ ty Hà Nội 1,0 1,5 0,6 0,3 1 3,4 Các tỉnh phía 1,2 0,4 0,3 0,6 2,5 1,2 bắc Bắc trung bộ 0,8 1,2 0,6 0,3 0,6 2,7 Trung trung bộ và Tây 0,8 0,9 0,4 0,2 0,4 1,9 Nguyên Nam Trung 0,8 1,2 0,6 0,2 0,6 2,6 bộ Nam Bộ 0,8 1,2 0,6 0,1 0,4 2,3 TP Hồ Chí 1,0 1,5 0,6 0,2 0,8 3,1 Minh (Nguồn: Tổng hợp ý kiến chuyên gia) Như vậy, có thể thấy Hà Nội, các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đà Nẵng, Cần thơ, Hồ Chí Minh được lựa chọn là thị trường mục tiêu của dòng sản phẩm thuốc tiêm. 3.5 PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DÒNG SẢN PHẨM THUỐC TIÊM 3.5.1. Phân tích ma trận GE Để làm căn cứ phân bổ nguồn lực, định hướng chiến lược kinh ddoan, luận văn sử dụng ma trận GE.
 20. 18 Bảng 3.5. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá tính hấp dẫn thị trường và sức mạnh cạnh tranh dòng sản phẩm thuốc tiêm Tiêu Trọng Giá Chỉ tiêu đánh giá Điểm chí số trị Quy mô thị trường 0,2 4,1 0,82 Tỉ lệ tăng thị trường hằng 0,2 3,9 0,78 năm Lợi nhuận biên 0,15 3,6 0,54 Tính Cường độ cạnh tranh 0,15 4 0,6 hấp dẫn Những yêu cầu về công 0,15 3,5 0,525 của thị nghệ trường Tổn thất do lạm phát 0,05 3,2 0,16 Những yêu cầu về năng 0,05 2 0,1 lượng Xã hội – luật pháp – chính 0,05 3,7 0,185 trị Tổng 1 3,71 Tiêu Trọng Giá Chỉ tiêu đánh giá Điểm chí số trị Thị phần 0,1 3,5 0,35 Sức Sự tăng trưởng về thị phần 0,15 2,5 0,375 mạnh Chất lượng sản phẩm 0,1 4 0,4 trạnh Uy tín thương hiệu 0,1 3,7 0,37 tranh Mạng lưới phân phối 0,05 3,5 0,175 (năng Hiệu quả truyền thông cổ lực cốt 0,05 2,5 0,125 động lõi) Khả năng sản xuất 0,1 4 0,4
nguon tai.lieu . vn