Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      28      0
Mã tài liệu rw5auq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.96 M Lần tải 5 Lần xem 28
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc; lập quy trình và mô hình nghiên cứu; xây dựng và điều chỉnh thang đo các nhân tố ảnh hưởng; đánh giá độ tin cậy của thang đo, kiểm định mô hình.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> DƯƠNG PHÚ TÙNG<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA<br /> MÃN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC,<br /> VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ<br /> NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60.34.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng, Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phúc Nguyên<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Bích Thu<br /> Phản biện 2: PGS.TS. Đỗ Văn Viện<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học họp tại Đại học Đà<br /> Nẵng vào ngày 28 tháng 7 năm 2014.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp nguồn nhân lực chất<br /> lượng được xem như là tài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết định<br /> sự thành bại của cơ quan.<br /> Thời gian gần đây tình trạng cán bộ công chức, viên chức nhất<br /> là những cán bộ trẻ có năng lực xin nghĩ việc và chuyển sang làm<br /> việc ở nơi có thu nhập cao hơn, cơ hội thăng tiến và môi trường làm<br /> việc tốt hơn. Điều đó làm cho ban lãnh đạo thành phố hết sức lo lắng.<br /> Tuy chưa có cơ sở chính thức nhưng ban lãnh đạo thành phố Hội An<br /> cũng phần nào nhận thức được rằng có sự không thoả mãn trong công<br /> việc đối với nhóm người đã thôi việc.<br /> Chính vì lý do đó, Tôi chọn đề tài "Các nhân tố ảnh hƣởng<br /> đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các<br /> cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An" để làm rỏ vấn<br /> đề này.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc.<br /> - Lập quy trình và mô hình nghiên cứu<br /> - Xây dựng và điều chỉnh thang đo các nhân tố ảnh hưởng.<br /> - Đánh giá độ tin cậy của thang đo, kiểm định mô hình.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là sự thoả mãn và các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến sự thoả mãn của nhân viên.<br /> Phạm vi nghiên cứu là cán bộ công chức, viên chức các cơ<br /> quan hành chính sự nghiệp của thành phố Hội An.<br /> Thời gian thực hiện khảo sát là đầu năm 2014.<br /> <br /> 2<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Phướng pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là<br /> phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.<br /> - Xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 18.0 kết<br /> hợp AMOS 21.0.<br /> 5. Ý nghĩa đề tài<br /> Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa như sau:<br /> - Cung cấp các thang đo dùng để đo lường sự thỏa mãn trong<br /> công việc của nhân viên khối cơ quan hành chính sự nghiệp.<br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng sự thỏa mãn công việc .<br /> - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm cải thiện sự thỏa mãn này.<br /> 6. Bố cục của luận văn:<br /> Bao gồm 4 chương với các nội dung chính sau:<br /> - Chương 1: Cơ sở lý thuyết<br /> - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu<br /> - Chương 3: Kết quả nghiên cứu<br /> - Chương 4: Bình luận kết quả và hàm ý chính sách<br /> 7. Tổng quan tài liệu<br /> Dưới đây là tổng quan một số tài liệu mà tác giả đã sử dụng<br /> cho nghiên cứu của mình:<br /> - Herzberg (1959), Two Factor Theory: Motivation Factors,<br /> Hygienne Factors.<br /> - Smith, P.C., Kendall, L.M. and Hulin, C.L. (1969), The<br /> measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago: Rand<br /> McNally.<br /> - Weiss at al (1967), Manual for the Minnesota saticfaction<br /> Questionnaire:“Minnesota<br /> <br /> studies<br /> <br /> in<br /> <br /> vocational<br /> <br /> rehabilitations”.<br /> <br /> Minneapolis: Industrial Relation Center, The University of Minnesota Press.<br /> <br /> 3<br /> - Luddy, Nezaam (2005), Job satisfaction amongst<br /> employees at a public healthe institution in the Western Cape,<br /> University of Western Cape, south Africa.<br /> - Boeve, W.D (2007), A national study of job satisfaction<br /> factors among faculty in physician assistant education, Eastern<br /> Michigan University.<br /> - Trần Kim Dung (2005) đã thực hiện nghiên cứu đo lường<br /> mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ<br /> Chí Minh.<br /> Các nghiên cứu này là cơ sở cho quá trình thực hiện nghiên<br /> cứu đề tài luận văn của tác giả.<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THỎA MÃN<br /> CÔNG VIỆC<br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC<br /> 1.1.1. Các định nghĩa<br /> Hiện nay có khá nhiều các định nghĩa về sự thỏa mãn công<br /> việc do các tác giả trong và ngoài nước đã công bố.<br /> Các định nghĩa về sự thỏa mãn công việc:<br /> - Định nghĩa của Wroom (1964)<br /> - Định nghĩa của Weiss (1967)<br /> - Định nghĩa của Porter – Lawer (1968)<br /> - Định nghĩa của Smith, Kendan & Hulin (1969)<br /> - Định nghĩa của Locke (1976)<br /> - Định nghĩa của Quinn & Staines (1979)<br /> - Định nghĩa của Dawis & Lofquist (1984)<br /> - Định nghĩa của Spector (1997)<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội An

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
rw5auq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Sự thỏa mãn công việc, Cán bộ công chức, Cơ quan hành chính sự nghiệp, Thành phố Hội An
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.96 M
Lần xem
28
Lần tải
5
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-Thac-si-Quan-tri-kinh-doanh-Cac-nhan-to-anh-huong-den-su-thoa-man-cong-viec-cua-can-bo-cong-chucA-vien-chuc-cac-co-quan-hanh-chinh-su-nghiep-thanh-pho-Hoi-An.PDF[0.96 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
9/1/2018 7:09:11 AM
Nội dung rất hay, tôi đang rất cần tài liệu này. Thanks tailieumienphi.vn

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT