Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      4      0
Mã tài liệu h07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 4
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội và chương 3 - Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Cùng với sự tồn tại tất yếu phát triển không ngừng của hệ thống ngân hàng,<br /> tín dụng ngân hàng đã thực sự trở thành trụ cột vững chắc cho sản xuất và lưu<br /> thông. Trong nền kinh tế hàng hoá, tín dụng ngân hàng phải làm sao tạo được thị<br /> trường đầu vào để tăng nhanh nguồn vốn tín dụng và mở rộng thị trường đầu ra để<br /> sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cao nhất. Trong khi đó đặc thù hoạt động kinh<br /> doanh của hầu hết các ngân hàng luôn chứa đựng hàng loạt những rủi ro, mà nguy<br /> hiểm nhất hiện nay là rủi ro tín dụng, có thể gây tác động xấu đến các hoạt động<br /> kinh doanh khác, có khi đe doạ cả sự tồn tại của ngân hàng thương mại. Trong giai<br /> đoạn hiện nay, với sự gia tăng của các dự án đầu tư, việc gia tăng các khoản tín<br /> dụng trung và dài hạn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên đây là một lĩnh vực<br /> hoạt động tồn tại nhiều rủi ro, chính vì vậy để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển<br /> của ngân hàng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng không chỉ là hoạt động mang tính<br /> cấp bách lúc này mà còn mang tính lâu dài, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong<br /> hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br /> Sau khi cổ phần hóa, VCB đang trên đường hình thành và phát triển theo<br /> hướng là tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng, đa sở hữu, hội nhập kinh tế quốc tế,<br /> được định hướng theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Để tạo được một hình ảnh<br /> đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế, Vietcombank cần nỗ lực hơn nữa trong<br /> công tác quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng, xử lý nợ để làm trong sạch, lành<br /> mạnh hóa tài chính của bản thân ngân hàng.<br /> Xuất phát từ thực tế đó, nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề, đồng<br /> thời trên cơ sở lý luận được học tại trường và qua quá trình làm việc tại Ngân hàng<br /> Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tác giả đã chọn đề tài “QUẢN TRỊ<br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI<br /> THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI” làm đề tài luận văn thạc sỹ của<br /> mình.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> Luận văn tập trung làm rõ các khái niệm, nội dung cũng như các vấn đề cơ<br /> bản về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại như khái niệm về rủi ro tín<br /> dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và hậu quả của rủi ro tín dụng. Có thể<br /> nói, đây là loại rủi ro gắn liền với hoạt động của ngân hàng, bởi vì hoạt động tín<br /> dụng là hoạt động quan trọng nhất của các NHTM, nó đem lại lợi nhuận chủ yếu<br /> cho ngân hàng, thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng mới có thể phát triển thêm<br /> các loại hình dịch vụ khác. Có nhiều nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, và khi rủi<br /> ro tín dụng xảy ra, ngân hàng sẽ không trang trải đủ chi phí có thể dẫn đến tình<br /> trạng phá sản.<br /> 1.2.<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> Trong phần này, luận văn đã làm rõ khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng;<br /> <br /> quy trình quản trị rủi ro tín dụng bao gồm nhận biết, đánh giá, đo lường, quản lý,<br /> kiểm soát và xử lý rủi ro tín dụng cũng như các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị<br /> rủi ro. Công tác quản trị rủi ro tín dụng là vô cùng quan trọng đối với ngân hàng<br /> thương mại và để hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại được an toàn và<br /> giảm thiểu rủi ro thì cần phải đưa ra được các nguyên tắc chuẩn mực và một quy<br /> trình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp và chặt chẽ.<br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG<br /> MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt<br /> Nam Chi nhánh Hà Nội<br /> Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (NHNT Hà Nội) được thành lập<br /> ngày 01/03/1985 theo Quyết định số 177/NH.QĐ của Tổng giám đốc Ngân hàng<br /> Nhà nước Việt Nam, là một trong những chi nhánh chủ chốt của hệ thống NHNT<br /> Việt Nam, có trụ sở tại thủ đô Hà Nội.<br /> Từ một Chi nhánh nhỏ với cơ sở vật chất thiếu thốn, hiện nay ngoài Trụ sở<br /> chính 344 Bà Triệu - Hà Nội, Chi nhánh NHNT Hà Nội có 10 Phòng Giao dịch và<br /> 01 Quầy thu đổi ngoại tệ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài với hơn 300 cán bộ nhân viên<br /> hầu hết đều có trình độ và tinh thông nghiệp vụ.<br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh<br /> 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng<br /> Với mặt bằng lãi suất cao, kinh tế suy giảm, các doanh nghiệp gặp không ít<br /> khó khăn trong hoạt động kinh doanh cũng như tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Năm<br /> 2010, thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và các chỉ đạo của Hội Sở chính, VCB<br /> Hà Nội đã tập trung vốn vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao,<br /> phục vụ nhu cầu thiết yếu như lĩnh vực xăng dầu, nông nghiệp nông thôn, cho vay<br /> xuất khẩu, hạn chế đầu tư vốn vào lĩnh vực phi sản xuất; phân loại khách hàng dựa<br /> trên tiêu chí xếp hạng tín nhiệm của khách hàng, từ đó đưa ra biện pháp tăng, giảm<br /> dư nợ cho phù hợp, đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng và theo đúng lộ trình<br /> tăng trưởng tín dụng.<br /> Thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng của NHNN và NHNT VN và để đạt<br /> được dư nợ theo đúng lộ trình, VCBHN đã thực hiện chọn lọc khách hàng cho vay<br /> theo đó tập trung vào các khách hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, đồng thời tập<br /> trung thu nợ đối với các khoản nợ không đủ tiêu chuẩn của khách hàng thể nhân nên<br /> dư nợ đối tượng này giảm đáng kể. Đến cuối năm, hoạt động tín dụng đã có thể nới<br /> rộng hơn thì lãi suất cho vay hiện vẫn ở mức cao và có xu hướng giảm, đồng thời<br /> tình hình kinh tế khó khăn nên việc tăng dư nợ với đối tượng khách hàng này tăng<br /> không đáng kể.<br /> <br /> iv<br /> <br /> Năm 2010, công tác cho vay của VCBHN luôn thực hiện nghiêm túc Nghị<br /> quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 và Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 06/04/2010 của<br /> Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời luôn bám<br /> sát chủ trương của Chính phủ về chống suy giảm kinh tế, kích thích đầu tư, tiêu<br /> dùng và tăng trưởng kinh tế thông qua kênh hỗ trợ lãi suất cho vay, tập trung thực<br /> hiện nhiệm vụ tăng cường công tác huy động vốn theo chủ trương của NHTMCP<br /> Ngoại thương Việt Nam, đảm bảo điều hòa ổn định các cân đối tiền tệ, tạo điều kiện<br /> hỗ trợ doanh nghiệp, dân cư phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống.<br /> Đến năm 2010 và nửa đầu 2011, do tình hình kinh tế thế giới và trong nước<br /> có nhiều biến động phức tạp, Ban Giám đốc xác định nhiệm vụ trọng tâm là xử lý<br /> nợ xấu bên cạnh việc phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, luôn duy trì mức<br /> dư nợ cho vay hợp lý và đảm bảo định hướng tăng tín dụng của hệ thống.<br /> Với mặt bằng lãi suất cao, kinh tế suy giảm, các doanh nghiệp gặp không ít<br /> khó khăn trong hoạt động kinh doanh cũng như tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng.<br /> Tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng trong hơn 3 năm qua, dư nợ tín dụng của<br /> VCBHN liên tục tăng trưởng.<br /> 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ<br /> NỘI<br /> Trong phần này, luận văn tập trung mô tả thực trạng hoạt động tín dụng và<br /> quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Hà Nội trong giai đoạn 2008 - nửa đầu<br /> 2011.<br /> 2.2.1. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Ngoại thương Chi nhánh Hà Nội<br /> Về nhận biết rủi ro tín dụng, VCBHN đã thực hiện các báo cáo về tình hình<br /> kinh tế xã hội chung, tình hình môi trường pháp lý, những biến động tài chính ngân<br /> hàng của Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội riêng của Hà Nội và khu vực mà<br /> VCBHN đặt trụ sở. Các cán bộ tín dụng của VCBHN đã chủ động liên lạc nắm bắt<br /> thông tin thường xuyên với khách hàng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra có chu<br /> <br /> v<br /> <br /> kỳ và đột xuất tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng để nhận biết được<br /> các dấu hiệu rủi ro.<br /> VCBHN đã sử dụng các chỉ tiêu đánh giá RRTD như tốc độ tăng trưởng tín<br /> dụng, quy mô tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn, khả năng bù đắp rủi ro, tình hình cho vay<br /> lĩnh vực nhạy cảm; Thực hiện phân tích định tính, VCBHN đã áp dụng hệ thống<br /> chấm điểm tín dụng khách hàng.<br /> Tuỳ vào việc đánh giá mức độ rủi ro về từng khách hàng mà khách hàng đó<br /> sẽ được xếp vào các loại tương ứng. Trên cơ sở đó, Ngân hàng sẽ quyết định cấp tín<br /> dụng và quản lý danh mục tín dụng.<br /> Thực trạng rủi ro tín dụng<br /> Tín dụng mang nội dung ứng trước cho người vay, bởi vậy rủi ro là một<br /> thuộc tính vốn có của tín dụng. Rủi ro tín dụng có thể biểu hiện trực tiếp là vốn cho<br /> vay ra không thu hồi được đủ nợ gốc và lãi khi đến hạn, hoặc cũng có thể biểu hiện<br /> dưới dạng rủi ro tiềm ẩn khi ngân hàng quá tập trung đầu tư vào một hay một số<br /> lĩnh vực nào đó.<br /> Thước đo phổ biến nhất hiện nay để đo lường rủi ro tín dụng là tỷ lệ nợ quá<br /> hạn và nợ xấu.<br /> a. Nợ quá hạn<br /> Nợ quá hạn của VCBHN tăng qua từng năm. Đây cũng là một điều không thể<br /> tránh khỏi khi tín dụng vẫn tăng trưởng đều đặn qua các năm đi cùng với sự suy<br /> thoái và khủng hoảng kinh tế.<br /> Sang năm 2009, 2010 và nửa đầu 2011, tỷ lệ nợ quá hạn lại tăng cao đột biến<br /> vượt trên mức 5% cho chúng ta thấy được tình trạng đáng báo động của chất lượng<br /> tín dụng trong giai đoạn này.<br /> Như vậy có thể thấy, cùng với việc mở rộng cho vay thì đi liền với nó mức độ<br /> rủi ro tín dụng của VCBHN cũng gia tăng. Việc tỷ lệ này có xu hướng gia tăng<br /> trong những năm qua là một dấu hiệu không tốt, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng<br /> của Ngân hàng. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng, giữ một<br /> tỷ lệ nợ quá hạn thấp trong những năm tiếp theo, VCBHN cần quan tâm hơn đến<br /> chất lượng tín dụng.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
h07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản trị rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
4
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hangA-Quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-Viet-Nam-chi-nhanh-Ha-Noi.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT