Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu z07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.17 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn nghiên cứu với mục đích: làm rõ cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng thương mại;Phân tích, đánh giá hiện trạng quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương từ đó đưa ra các kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước, bộ, ban ngành liên quan nhằm tạo cơ chế thuận lợi thúc đẩy việc tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay đối với Ngân hàng thương mại nói chung, với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương nói riêng.

LỜI MỞ ĐẦU<br /> Những năm gần đây, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế<br /> Việt Nam đối diện với suy thoái trầm trọng, hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể mỗi năm,<br /> tỷ lệ thất nghiệp tăng liên tục. Hệ quả kéo theo là thực trạng mất vốn, chậm thu hồi vốn vay của<br /> hầu hết các Ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá, Việt Nam đang trải qua thời kỳ<br /> kinh tế khó khăn nhất kể từ giai đoạn sau đổi mới. Không chỉ ở Ngân hàng thương mại nhỏ với<br /> khả năng quản lý vốn yếu kém mà tình trạng mất vốn, chậm thu hồi vốn còn tồn tại với quy mô<br /> lớn tại các Ngân hàng thương mại được cho là uy tín lớn tại Việt Nam. Hệ thống ngân hàng<br /> thương mại đang đối diện với khủng hoảng nợ xấu lớn nhất từ trước đến nay.<br /> Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải<br /> Dương những năm gần đây cũng chung hiện trạng gia tăng nợ xấu như nhiều chi nhánh Ngân<br /> hàng thương mại khác trên địa bàn thành phố Hải Dương. Ngoài những nguyên nhân khách quan<br /> đến từ khó khăn chung của nền kinh tế thì cũng tồn tại không ít nguyên nhân chủ quan từ việc<br /> quản lý nguồn vốn vay tại Chi nhánh. Thực tế đặt ra thách thức đối với Ngân hàng nông nghiệp<br /> và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương là phải quản lý chặt chẽ,<br /> khoa học, hiệu quả nguồn vốn cho vay để Chi nhánh ngày càng phát triển, khẳng định vị thế là<br /> Ngân hàng hàng đầu hỗ trợ công cuộc đổi mới nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố<br /> Hải Dương. Xuất phát vì những lý do trên, em lựa chọn đề tài “Tăng cƣờng quản trị rủi ro<br /> trong cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh<br /> Thành phố Hải Dƣơng” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.<br /> Luận văn nghiên cứu với mục đích: làm rõ cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong cho vay<br /> tại Ngân hàng thương mại;Phân tích, đánh giá hiện trạng quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân<br /> hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương từ đó đưa<br /> ra các kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước, bộ, ban ngành liên quan nhằm tạo cơ chế<br /> thuận lợi thúc đẩy việc tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay đối với Ngân hàng thương mại<br /> nói chung, với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố<br /> Hải Dương nói riêng.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ, danh mục viết tắt,<br /> danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung của luận văn được kết cấu gồm 03 chương.<br /> <br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Rủi ro trong cho vay tại NHTM<br /> Cho vay là một hình thức kinh doanh đặc biệt mà ở đó hàng hóa là tiền.Giống như bất cứ<br /> một hoạt động kinh doanh nào, Ngân hàng cũng phải đối mặt với những sự cố có thể hoặc không<br /> thể lường trước trong hoạt động kinh doanh của mình.Sự cố thường gặp trong cho vay chính là rủi<br /> ro trong cho vay. Rủi ro trong cho vay thường gặp ở bất cứ mô hình kinh doanh nào của các Ngân<br /> hàng thương mại chính là việc Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo cam<br /> kết nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi đối với Ngân hàng.<br /> 1.2 Quản trị rủi ro trong cho vay<br /> Là một trong số những yêu cầu quan trọng của hoạt động Ngân hàng, quản trị rủi ro trong<br /> cho vay với mỗi Ngân hàng có thể khác nhau về cơ chế, cách thức tiến hành nhưng hầu hết đều<br /> trải qua bốn bước như sau: Nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, ngăn ngừa rủi ro, kiểm soát và xử<br /> lý tổn thất. Hiệu quả của quá trình quản trị rủi ro trong cho vay phụ thuộc vào việc phát hiện kịp<br /> thời, xác định được rủi ro đang tồn tại, đánh giá phân tích từ đó đưa ra biện pháp ứng phó kịp<br /> thời.Để không xảy ra rủi ro là không thể mà chỉ là giảm thiểu hóa rủi ro và ước lượng mức độ và<br /> chuẩn bị sẵn nguồn lực để bù đắp cho các rủi ro đó.Việc làm tốt, đầy đủ các quy trình nêu trên<br /> giúp Ngân hàng có thể tránh được nhiều rủi ro không đáng có trong hoạt động cho vay của mình<br /> 1.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro trong cho vay<br /> Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro trong cho vay như :Chính sách<br /> kinh tế của chính phủ, môi trường pháp lý, chính sách, quy trình tín dụng, công nghệ ngân hàng, hệ<br /> thống thông tin, đội ngũ cán bộ…<br /> <br /> CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG<br /> 2.1 Thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay tại Agribank Thành phố Hải Dƣơng<br /> Với việc nghiêm túc thực hiện gắn liền từng quy trình trong quản trị rủi ro trong cho vay vào<br /> quy trình cho vay, Chi nhánh đã nâng cao rõ rệt chất lượng tín dụng trong thời gian vừa qua. Tình hình<br /> dư nợ và thu hồi nợ tại Chi nhánh vẫn đạt được những bước tăng trưởng và phát triển ổn định do Chi<br /> nhánh ngày càng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay.<br /> Thứ nhất, Chi nhánh tăng trưởng dư nợ thường xuyên nhờ việc tích cực tìm kiếm Khách<br /> hàng mới, phát triển quan hệ tín dụng với Khách hàng truyền thống có năng lực tốt<br /> Thứ hai, Chi nhánh thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát sau cho vay.Phát hiện sai<br /> phạm trong sử dụng vốn vay, kiến nghị đến Khách hàng.Hầu hết những sai phạm được phát hiện<br /> đều được khắc phục và không gây tổn thất đặc biệt cho Chi nhánh.<br /> Thứ ba, Chi nhánh thực hiện tốt công tác thu nợ, đem lại doanh thu đáng kế cho Chi<br /> nhánh.<br /> Thứ tư, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh luôn đạt mức thấp (

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thành phố Hải Dương

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
z07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản trị rủi ro, Quản trị rủi ro, Rủi ro trong cho vay, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Thành phố Hải Dương
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-tri-rui-ro-trong-cho-vay-tai-Ngan-hang-nong-nghiep-va-Phat-trien-Nong-thon-Viet-Nam-chi-nhanh-Thanh-pho-Hai-Duong.PDF[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT