Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 5z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về nợ xấu và các biện pháp xử lý nợ xấu. Trên cơ sở lý luận khoa học về nghiên cứu cách thức quản lý và xử lý nợ xấu để phân tích đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu của Vietcombank Ba Đình từ năm 2008 đến năm 2010, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường hơn công tác Quản lý nợ xấu của Vietcombank Ba Đình.

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Tín dụng NH là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> của các doanh nghiệp, đóng vai trò rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã<br /> hội. Tín dụng cũng là nghiệp vụ quan trọng của NHTM, mang lại lợi nhuận chủ<br /> yếu cho NH. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng cũng như vấn đề nợ xấu là không thể<br /> tránh khỏi. Các NH luôn tìm mọi biện pháp để giảm thiểu nợ xấu và tối đa hóa<br /> lợi nhuận. Hạn chế phát sinh nợ xấu và xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng là<br /> nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hàng đầu đối với sự tồn tại cũng như uy tín của<br /> NH. Đó không chỉ là mối quan tâm không những của chính các NH mà còn là<br /> mối quan tâm của Nhà nước. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, suy thoái kinh<br /> tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước khó khăn, tỷ lệ lạm phát cao, diễn biến<br /> phức tạp của tỷ giá và lãi suất làm cho môi trường kinh doanh của doanh nghiệp<br /> bị ảnh hưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dễ nhạy cảm<br /> với thị trường, dẫn đến nợ xấu liên tục tăng cao.<br /> Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Nguyễn Đức<br /> Thắng, tôi đã chọn đề tài “Tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP<br /> Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình” để nghiên cứu.<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về nợ xấu<br /> và các biện pháp xử lý nợ xấu. Trên cơ sở lý luận khoa học về nghiên cứu cách<br /> thức quản lý và xử lý nợ xấu để phân tích đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu của<br /> Vietcombank Ba Đình từ năm 2008 đến năm 2010, từ đó đề xuất các giải pháp<br /> tăng cường hơn công tác Quản lý nợ xấu của Vietcombank Ba Đình.<br /> Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn vận dụng những hiểu biết của<br /> mình trình bày cụ thể về những kết quả đạt được trong công tác Quản lý nợ xấu<br /> tại Vietcombank Ba Đình và những nguyên nhân, hạn chế làm ảnh hưởng đến<br /> hiệu quả của công tác quản lý nợ xấu, nhằm đưa ra những giải pháp và kiến nghị<br /> để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ xấu tại Chi nhánh.<br /> <br /> ii<br /> <br /> NỘI DUNG LUẬN VĂN<br /> Chương 1: Lý luận cơ bản về quản lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại<br /> 1.1. Tổng quan về nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTM<br /> Hoạt động tín dụng của NHTM là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho<br /> NH nhưng cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, trong đó một trong những<br /> chỉ tiêu đo lường rủi ro của hoạt động tín dụng chính là nợ xấu. Có nhiều quan niệm<br /> về nợ xấu, tuy nhiên, theo chuẩn mực của Việt Nam hiện nay có thể khái quát nợ<br /> xấu là các khoản nợ được đánh giá là không có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và<br /> lãi khi đến hạn, có khả năng tổn thất một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và lãi.<br /> Nợ xấu có tác động không chỉ đến chính các NHTM mà còn tác động lớn đến<br /> nền kinh tế. Đối với các NH, nợ xấu ảnh hưởng đến nguồn vốn, khả năng thanh toán<br /> của NH, làm giảm lợi nhuận và uy tín của NH và cao hơn nữa là có thể làm phá sản<br /> NH. Đối với nền kinh tế, nợ xấu làm chậm quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn<br /> trong nền kinh tế dẫn tới kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.<br /> Nợ xấu có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể tóm tắt thành 2 nhóm nguyên<br /> nhân chính: Nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Mặc dù nợ xấu là<br /> kết quả của nhiều yếu tố nhưng nhìn chung, chúng là kết quả của sự không sẵn lòng<br /> hoàn trả nợ vay của người vay hay không có khả năng kiếm được lợi nhuận để giảm<br /> bớt dư nợ hoặc hoàn trả toàn bộ dư nợ như đã cam kết.<br /> 1.2. Quản lý nợ xấu của NHTM<br /> Quản lý nợ xấu là toàn bộ quá trình phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và các biện<br /> pháp xử lý đối với các khoản nợ xấu nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro, nâng cao hiệu<br /> quả hoạt động tín dụng.<br /> Mục tiêu của quản lý nợ xấu là làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, làm trong<br /> sạch và lành mạnh hoá tình hình tài chính, giảm thiểu tổn thất và nâng cao năng lực<br /> cạnh tranh cho NH.<br /> Để quản lý nợ xấu có hiệu quả, các NH thường xây dựng cho mình quy trình<br /> cụ thể, trong đó bao gồm các bước chính: Giám sát danh mục các khoản nợ; Nhận<br /> biết dấu hiệu và nguyên nhân các khoản nợ xấu; Rà soát hồ sơ các khoản nợ xấu;<br /> Lập kế hoạch hành động.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Có nhiều biện pháp xử lý nợ xấu, tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu có hiệu quả hay<br /> không phụ thuộc vào các yếu tố như: hành lang pháp lý, thiện chí của khách nợ, môi<br /> trường kinh tế, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan, năng<br /> lực tài chính của chính NHTM...<br /> NHTM Việt Nam cần nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quản lý nợ xấu ở một<br /> số quốc gia trên thế giới và áp dụng có chọn lọc theo điều kiện đặc thù của Việt<br /> Nam để đạt được hiệu quả xử lý nợ cao nhất.<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương<br /> Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình<br /> 2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Ba Đình.<br /> Vietcombank Ba Đình tiền thân là chi nhánh cấp 2 trực thuộc Chi nhánh Ngân<br /> hàng Ngoại thương Hà Nội, đã được nâng cấp thành Chi nhánh cấp I trực thuộc<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 08/12/2006. Hơn 6 năm qua, với<br /> sự nỗ lực, phấn đấu cao của tập thể cán bộ nhân viên, chất lượng và hiệu quả hoạt<br /> động của Vietcombank Ba Đình đã từng bước ổn định và hoạt động có lãi.<br /> 2.2. Thực trạng nợ xấu tại Vietcombank Ba Đình<br /> Cùng với việc mở rộng và phát triển kinh doanh, trong năm 2010, Vietcombank<br /> không ngừng nâng cao khả năng quản trị rủi ro, từng bước hoàn thiện hệ thống quản<br /> lý, giám sát rủi ro tín dụng, thị trường và tác nghiệp. Vietcombank đã hoàn thiện hệ<br /> thống xếp hạng tín dụng nội bộ; chính thức được NHNN cho phép áp dụng phân loại<br /> nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo điều 7 – Quyết định 493/2005/NHNN, đưa công<br /> tác phân loại nợ và quản trị rủi ro tín dụng tiếp cận gắn với thông lệ quốc tế. Từ đây,<br /> xếp loại nợ xấu của Vietcombank sẽ không còn hai chuẩn mực như các năm trước<br /> (chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam) mà chỉ còn là chuẩn mực quốc tế, có<br /> nghĩa là tiêu chí và phương thức đánh giá phân loại nợ và nợ xấu của Vietcombank<br /> với kiểm toán quốc tế là đồng nhất.<br /> Chất lượng tín dụng của Chi nhánh đã dần được cải thiện, nợ xấu giảm dần<br /> qua các thời kỳ và đạt kế hoạch nợ xấu được giao. Đến 30/06/2011, dư nợ xấu còn<br /> 20.247 triệu đồng.<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.3. Thực trạng xử lý nợ xấu tại Vietcombank Ba Đình<br /> Quy trình xử lý nợ xấu được thông qua các bước sau: Giám sát thường xuyên<br /> danh mục các khoản nợ; nhận biết dấu hiệu và nguyên nhân các khoản nợ; xếp hạng<br /> các khoản nợ xấu; rà soát lại hồ sơ các khoản nợ xấu; lập phương án gặp gỡ khách<br /> hàng; lập kế hoạch hành động; thực hiện kế hoạch và theo dõi khoản nợ.<br /> Chi nhánh đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nợ như: thu hồi nợ trực tiếp và<br /> phát mại tài sản; xử lý bằng quỹ DPRR; miễn, giảm lãi cho khách hàng; khởi kiện,<br /> trong đó biện pháp thu hồi nợ trực tiếp từ khách hàng và thu hồi nợ thông qua việc<br /> phát mại TSBĐ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Kết quả thu hồi nợ cũng tập trung<br /> chủ yếu ở hai biện pháp này. Việc sử dụng biện pháp pháp lý chỉ chiếm một tỷ lệ<br /> nhỏ trong số nợ xấu đã được xử lý của Chi nhánh.<br /> 2.4. Đánh giá kết quả xử lý nợ xấu<br /> Trong các năm qua, Chi nhánh đã cố gắng nỗ lực, quyết tâm áp dụng mọi<br /> biện pháp quyết liệt để tận thu hồi nợ, giảm nợ xấu, trong đó xử lý chủ yếu thông<br /> qua biện pháp sử dụng biện pháp thu hồi nợ trực tiếp và phát mại TSBĐ. Sử dụng<br /> biện pháp pháp lý chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số nợ xấu đã được xử lý của Chi<br /> nhánh. Việc xử lý các khoản nợ tồn đọng đã góp phần làm trong sạch bảng tổng<br /> kết tài sản và giảm tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh.<br /> Bên cạnh những thuận lợi có được, việc quản lý nợ xấu của Chi nhánh còn<br /> gặp một số khó khăn nhất định dẫn đến hiệu quả của công tác xử lý xấu còn bị hạn<br /> chế, chưa đạt được theo mong muốn, như: cơ cấu bộ máy tổ chức xử lý nợ xấu của<br /> Chi nhánh còn chưa thực sự đồng bộ, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong<br /> công tác xử lý nợ; việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu tại Chi nhánh chưa thực<br /> sự đa dạng; việc khởi kiện khách hàng còn tốn nhiều thời gian; các nội dung về nợ<br /> xấu và các giải pháp xử lý nợ xấu, cũng như các biện pháp ngăn chặn và phòng<br /> ngừa nợ xấu phát sinh còn khá mới mẻ đối với các NHTM nói chung cũng như<br /> Vietcombank nói riêng, chưa được áp dụng rộng rãi.<br /> <br /> v<br /> <br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình<br /> 3.1. Định hướng quản lý nợ xấu của Vietcombank Ba Đình<br /> Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo tăng<br /> trưởng bền vững, hiệu quả và an toàn, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của việc xử lý nợ xấu nhằm làm trong sạch<br /> bảng tổng kết tài sản, lành mạnh hoá tình hình tài chính của NH, trên cơ sở các<br /> khoản nợ được phân loại theo chuẩn mực quốc tế, Chi nhánh cần tập trung phân loại<br /> nợ, đánh giá lại giá trị TSBĐ tiền vay, xác định số phải trích lập DPRR đối với từng<br /> khoản vay, từng khách hàng cũng như đẩy mạnh công tác cơ cấu lại tình hình tài<br /> chính của NH bằng cách xử lý triệt để nợ xấu. Chi nhánh cần đẩy mạnh công tác rà<br /> soát lại toàn bộ khả năng trả nợ và TSBĐ đối với các khách hàng có dư nợ xấu,<br /> đồng thời xây dựng biện pháp ứng xử kịp thời đối với từng khách hàng. Bên cạnh<br /> đó, dùng mọi biện pháp để tận thu tối đa các khoản nợ đã chuyển hạch toán ngoại<br /> bảng, tăng năng lực tài chính của NH.<br /> Chi nhánh chủ động phối hợp với Hội sở chính để có thể xử lý nợ bằng<br /> biện pháp bán nợ vì biện pháp bán nợ vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại<br /> kết quả thu hồi cao.<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại Vietcombank Ba Đình<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ xấu<br /> a. Giám sát nợ xấu có hiệu quả<br /> Nâng cao vai trò giám sát khách hàng là công việc rất quan trọng để đảm bảo<br /> chất lượng cho vay. Đặc biệt, khi Chi nhánh mở rộng quy mô cho vay thì vai trò của<br /> công tác này phải được nâng lên ở mức tương xứng. Chi nhánh cần giám sát khách<br /> hàng một cách thường xuyên nhằm phát hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm để đưa<br /> ra các biện pháp khắc phục kịp thời.<br /> b. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp<br /> Trên cơ sở kết quả việc phân tích và phân loại nợ xấu, NH cần tiến hành các<br /> biện pháp đôn đốc khách hàng huy động các nguốn vốn hợp pháp để trả nợ vay NH<br /> trong thời gian ngắn nhất. Đây được xem là biện pháp thu hồi nợ ít tốn kém nhất<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
5z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường quản lý nợ xấu, Quản lý nợ xấu, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Xử lý nợ xấu, Biện pháp xử lý nợ xấu
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-quan-ly-no-xau-tai-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Ba-Dinh.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT