Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu 6z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 18 Dung lượng 0.22 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về phát triển hoạt động TTQT của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT qua các năm của VCB Đắk Lắk qua đó rút ra những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân. - Đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTQT tại VCB Đắk Lắk.

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1<br /> <br /> THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not defin<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm thanh toán quốc tế ..... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Vai trò của thanh toán quốc tế .................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Hoạt động thanh toán quốc tế ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NHTMError! Bookmark no<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Quan điểm về phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của NHTMError! Bookmark not de<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển hoạt động TTQT của NHTMError! Bookmark not defi<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG<br /> TTQT CỦA NHTM .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Các nhân tố khách quan.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Nhân tố chủ quan của ngân hàng ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN<br /> QUỐC TẾ TẠI VCB ĐẮK LẮK ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ VCB ĐẮK LẮK .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của VCB Đắk LắkError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Môi trường kinh doanh kinh doanh của VCB Đắk LắkError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Đắk LắkError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC<br /> TẾ TẠI VCB ĐẮK LẮK ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Bộ máy tổ chức và hệ thống văn bản lý điều chỉnh hoạt động TTQT tại<br /> VCB Đắk Lắk ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Thực trạng phát triển hoạt động TTQT tại VCB Đắk LắkError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT TẠI VCB ĐLError! Bookmark not defined<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Kết quả đạt được ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Những hạn chế ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Nguyên nhân của những hạn chế ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN<br /> QUỐC TẾ TẠI VCB ĐẮK LẮK .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT TẠI VCB ĐLError! Bookmark not de<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Định hướng phát triển hoạt động kinh doanhError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tếError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT TẠI VCB ĐLError! Bookmark not define<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ thanh toán quốc tếError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Hiện đại hóa công nghệ ứng dụng trong ngân hàngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Đa dạng hóa các phương thức thanh toán quốc tếError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ hoạt động TTQT và thực hiện bán chéo<br /> sản phẩm .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.5<br /> <br /> Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.6<br /> <br /> Tăng cường huy động vốn ngoại tệ để đảm bảo nguồn cho hoạt động<br /> TTQT ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.7<br /> <br /> Đẩy mạnh quản trị rủi ro ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.8<br /> <br /> Tăng cường cho vay xuất khẩu nông sản địa phươngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁPError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> Điều kiện đối với Nhà nước........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Điều kiện đối với Ngân hàng Nhà nước ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Điều kiện với khách hàng là các doanh nghiệp XNKError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> Điều kiện đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Trong xu hướng phát triển thế giới ngày nay, các quan hệ kinh tế quốc tế diễn<br /> ra hết sức sôi động, kéo theo đó là sự đa dạng phức tạp của chu chuyển hàng hoá<br /> quốc tế. Đồng thời với nó là sự vận động của các dòng tiền trong thanh toán. Quá<br /> trình thanh toán có vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức,<br /> cá nhân nói riêng và nền kinh tế nói chung.<br /> TTQT diễn ra trên thị trường rộng, phức tạp bởi khoảng cách giữa người mua<br /> và người bán, bởi luật lệ của mỗi nước, bởi sự khác biệt trong đồng tiền thanh toán.<br /> Phần lớn các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đều không thể tự thực hiện thanh<br /> toán quốc tế. Nhu cầu thanh toán hộ được thực hiện bởi các ngân hàng thương mại.<br /> Hoạt động TTQT là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi hoạt động kinh<br /> doanh của Ngân hàng thương mại và ngày càng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng<br /> của mình. Hiện nay các ngân hàng hiện đại hoạt động đa năng nhằm tăng thu nhập<br /> không những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyêng thống, mà ngày càng mở rộng các<br /> nghiệp vụ ngoại bảng như thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh… Các<br /> hoạt động ngoại bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một<br /> tăng không những về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Tuy nhiên các hoạt động ngoại<br /> bảng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi một số người cho rằng hoạt động ngoại<br /> bảng mang lại thu nhập hấp dẫn nhưng ngân hàng không phải bỏ vốn, càng làm cho<br /> họ chủ quan, lơ là, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.<br /> Trong các nghiệp vụ ngoại bảng, TTQT là nghiệp vụ quan trọng, có tốc độ<br /> tăng trưởng cao, mang lại khoản thu phí ngày một tăng cho NHTM. Thông qua<br /> nghiệp vụ TTQT để chắp nối phát triển các nghiệp vụ khác như tín dụng, tài trợ<br /> xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, mở rộng quan hệ tài khoản, quan hệ<br /> ngân hàng địa lý…<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk<br /> (VCB Đắk Lắk) là một ngân hàng phát triển mạnh và có uy tín cao trên địa bàn. Với<br /> vai trò là một ngân hàng thương mại có ưu thế trong việc thực hiện các dịch vụ<br /> <br /> TTQT trên địa bàn. Tuy nhiên, quy mô TTQT tại VCB Đắk Lắk còn nhỏ, chất<br /> lượng TTQT còn thấp, các sản phẩm dịch vụ TTQT chủ yếu là các nghiệp vụ truyền<br /> thống, nhiều nghiệp vụ hiện đại chưa được áp dụng, khách hàng sử dụng TTQT ít,<br /> chưa thường xuyên.<br /> Xuất phát từ thực trạng trên luận văn “Phát triển hoạt động thanh toán quốc<br /> tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk<br /> Lắk” hướng tới việc đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên, trên cơ sở<br /> nghiên cứu lý luận và khảo khát thực trạng hoạt động TTQT tại VCB Đắk Lắk trong<br /> thời gian qua. Luận văn được kết cấu gồm 3 chương:<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về phát triển hoạt động TTQT của ngân<br /> hàng thương mại.<br /> - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT qua các năm của VCB Đắk<br /> Lắk qua đó rút ra những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân.<br /> - Đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTQT tại<br /> VCB Đắk Lắk.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG<br /> TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> TTQT là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát<br /> sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước<br /> này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế,<br /> thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan. [13]<br /> Thanh toán phi ngoại thương là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến<br /> hàng hoá xuất nhâp khẩu cũng như cung ứng lao vụ cho nước ngoài, nghĩa là thanh<br /> toán cho các hoạt động không mang tính thương mại. Đó là việc chi trả các chi phí<br /> của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, các chi phí đi lại của các đoàn khách nhà<br /> nước, tổ chức và cá nhân, các nguồn tiền quà biếu, trợ cấp của cá nhân người nước<br /> ngoài cho cá nhân trong nước, các nguồn trợ cấp của một tổ chức từ thiện nước<br /> ngoài cho tổ chức, đoàn thể trong nước...<br /> TTQT trong ngoại thương là việc thực hiện trên cơ sở hàng hoá xuất nhập<br /> khẩu, và cung ứng các dịch vụ thương mại cho nước ngoài theo giá cả thị trường<br /> quốc tế. Cơ sở để các bên tiến hành mua bán và thanh toán cho nhau là hợp đồng<br /> ngoại thương.<br /> Từ khái niệm TTQT nêu trên, có thể thấy hoạt động TTQT có ba đặc điểm cơ<br /> bản là chủ thể của hoạt động TTQT là những bên có trụ sở đặt tại các quốc gia khác<br /> nhau, chịu sự chi phối điều chỉnh của luật pháp ở các quốc gia khác nhau; Hoạt<br /> động TTQT còn chịu sự chi phối, điều chỉnh của luật pháp quốc tế, cụ thể hoá tại<br /> nhiều văn bản, quy phạm pháp luật quốc tế như: Các điều kiện thương mại quốc tế<br /> (Incoterms 2010), Quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ (Bản sửa đổi<br /> 1993, Phòng Thương mại Quốc tế Paris – UCP600), Quy tắc thống nhất về nhờ thu<br /> (1995 - URC 522); Tiền tệ dùng để thanh toán giữa hai bên là ngoại tệ đối với ít<br /> nhất một trong hai bên.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
6z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, Hoạt động thanh toán quốc tế, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, Chi nhánh Đắk Lắk
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
18
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-hoat-dong-thanh-toan-quoc-te-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Ngoai-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dak-Lak.PDF[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT