Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      6      0
Mã tài liệu 9z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng 0.15 M Lần tải 1 Lần xem 6
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội. Trên cơ sở đó đưa ra những phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong phát triển dịch vụ thẻ. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> Sự cần thiết của đê tài nghiên cứu<br /> Sự xuất hiện của dịch vụ thẻ đã tạo nên một công cụ thanh toán mới, hiện đại<br /> và tiện dụng trong cộng đồng xã hội. Với các tiện ích mang lại cộng thêm việc sử<br /> dụng tương đối đơn giản thì dịch vụ thẻ ngày càng thu hút sự quan tâm của mọi<br /> tầng lớp dân cư. Do vậy nếu được đầu tư hợp lý và phát triển đúng hướng dịch vụ<br /> thẻ hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho Ngân hàng.<br /> Nhận thức được điều này, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> (Vietcombank) nói chung và Chi nhánh Vietcombank Hà Nội nói riêng luôn tích<br /> cực đa dạng sản phẩm dịch vụ thẻ, đầu tư cho hệ thống công nghệ, mở rộng mạng<br /> lưới đơn vị chấp nhận thẻ, triển khai nhiều chương trình marketing nhằm nâng cao<br /> khả năng cạnh tranh và đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của dịch vụ thẻ. Tuy nhiên<br /> kinh doanh thẻ hiện nay là mảng hoạt động được nhiều ngân hàng chú trọng đầu tư<br /> phát triển và gia tăng cạnh tranh bằng nhiều chiến lược hết sức đa dạng và linh hoạt.<br /> Điều này đã và đang gây ra nhiều thách thức, áp lực cho hoạt động kinh doanh thẻ<br /> của Vietcombank Hà Nội, đòi hỏi Chi nhánh phải có chiến lược hết sức đúng đắn<br /> cùng với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ toàn Chi nhánh.<br /> Trong hoàn cảnh đó, đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP<br /> Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội” được lựa chọn nhằm hệ thống thống<br /> hóa các vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ tại NHTM, đồng thời phân tích thực trạng<br /> việc cung cấp dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp và<br /> kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội.<br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM.<br /> - Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội. Trên cơ<br /> sở đó đưa ra những phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn<br /> chế trong phát triển dịch vụ thẻ.<br /> - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội.<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> ii<br /> <br /> Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các<br /> phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn gồm: Phương pháp<br /> tổng hợp, phương pháp so sánh, phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp chọn<br /> mẫu, thống kê…<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THẺ<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại<br /> Luận văn tập trung làm rõ các khái niệm, nội dung cũng như các vấn đề cơ bản<br /> về dịch vụ thẻ ngân hàng và hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại<br /> như khái niệm về thẻ, các cách phân loại thẻ cũng như các tiện ích của thẻ ngân<br /> hàng. Có thể nói sự ra đời của thẻ ngân hàng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối<br /> với ngành ngân hàng thông qua việc góp phần tạo thêm kênh huy động dồi dào, thu<br /> hút khách hàng và tăng doanh thu cho ngân hàng mà còn cung cấp cho người sử<br /> dụng một phương tiện giao dịch thanh toán an toàn, tiện lợi và kinh tế. Hơn thế nữa,<br /> việc sử dụng ngày càng rộng rãi thẻ ngân hàng góp phần tăng khả năng cạnh tranh<br /> và sức hấp dẫn đối với các cơ sở kinh doanh nói riêng cũng như đẩy nhanh quá trình<br /> chu chuyển vốn trên phạm vi toàn nền kinh tế.<br /> Trong phần này, luận văn cũng nêu rõ các chủ thể tham gia hoạt động kinh<br /> doanh thẻ cũng như các nghiệp vụ thẻ của NHTM hiện nay bao gồm hoạt động phát<br /> hành thẻ cho khách hàng sử dụng và thực hiện thanh toán thẻ. Các hoạt động này<br /> mang lại các khoản thu phí phát hành và phí sử dụng, thanh toán thẻ cho ngân hàng<br /> nhằm gia tăng lợi nhuận. Ngoài hai nghiệp vụ chính kể trên, hoạt động kinh doanh<br /> thẻ của NHTM còn có các nghiệp vụ bổ trợ như nghiệp vụ xử lý tra soát khiêu nại,<br /> nghiệp vụ marketing, nghiệp vụ quản lý rủi ro,…<br /> <br /> 1.2. Phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng thương mại<br /> Phát triển dịch vụ thẻ đối với các NHTM hiện nay chính là quá trình tăng<br /> trưởng về quy mô đồng thời đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ thẻ. Sự tăng<br /> trưởng về quy mô bao gồm các khía cạnh: số lượng khách hàng sử dụng thẻ, số<br /> lượng máy ATM, số lượng ĐVCNT,… Sự gia tăng về chất lượng dịch vụ thẻ cung<br /> <br /> iii<br /> <br /> cấp cho khách hàng có nghĩa là thẻ phát hành ra với số lượng nhiều nhưng chất<br /> lượng phải đảm bảo sao cho khách hàng sử dụng suôn sẻ, không bị lỗi khi giao<br /> dịch, không bị từ chối khi chi tiêu ở nước ngoài đối với sản phẩm thẻ quốc tế.<br /> Trong phần này, tác giả cũng đưa ra một số tiêu chí đánh giá cũng như phân<br /> tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Các yếu tố này<br /> có thể mang tính khách quan như (1) môi trường kinh tế xã hội; (2) môi trường<br /> pháp lý (3) môi trường cnạh tranh; và cũng có thể mang tính chủ quan phụ thuộc<br /> vào năng lực của đội ngũ cán bộ, mức độ áp dụng công nghệ của ngân hàng.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN<br /> HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN HÀ NỘI<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nội<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội tiền thân là<br /> Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội được thành lập ngày<br /> 01/03/1985 theo Quyết định số 177/NH.QĐ của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà<br /> nước Việt Nam (nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), là thành viên<br /> trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có trụ sở chính tại địa chỉ 344<br /> Bà Triệu – Hà Nội.<br /> Trong hơn 25 năm hình thành và phát triển, từ một Chi nhánh nhỏ với cơ sở<br /> vật chất nghèo nàn đến nay Vietcombank Hà Nội đã đạt được những thành công<br /> nhất định trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và trở thành một trong<br /> những chi nhánh hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt<br /> Nam, vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 2004.<br /> Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, Vietcombank Hà Nội cung cấp các<br /> dịch vụ tự động hoá cao như: VCB ONLINE, thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ<br /> thống máy rút tiền tự động ATM Connect 24… hệ thống thanh toán SWIFT toàn<br /> cầu và mạng lưới đại lý trên 1300 Ngân hàng tại trên 100 nước và vùng lãnh thổ<br /> trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ của Vietcombank Hà Nội<br /> Trong phần này, luận văn mô tả thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại<br /> Vietcombank Hà Nội trong giai đoạn 5 năm từ 2006 – 2010.<br /> <br /> iv<br /> <br /> Trong những năm đầu tiên, lượng thẻ quốc tế phát hành ra trên thị trường rất<br /> khiêm tốn do thẻ ngân hàng vẫn còn là khái niệm xa lạ, đồng thời các quy định về<br /> thắt chặt tín dụng đòi hỏi quy trình thẩm định tín dụng rất khắt khe và khách hàng<br /> phải đặt cọc hoặc thế chấp. Tuy nhiên, sau những năm khó khăn cho dịch vụ thẻ<br /> phát triển, từ năm 2007 trở lại đây, số lượng thẻ quốc tế phát hành của Vietcombank<br /> Hà Nội đã có sự tăng trưởng vượt bậc (tăng gần gấp đôi trong vòng 4 năm). Song<br /> song với tốc độ phát triển lượng thẻ phát hành là sự gia tăng không ngừng trong<br /> doanh số thanh toán thẻ. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế trong các năm<br /> 2008, 2009, 2010 là 7129 tỷ VND, 6564 tỷ VND và 8894 tỷ VND. Đối với mảng<br /> phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ của Vietcombank Hà Nội, trong giai đoạn này số<br /> lượng thẻ phát hành có xu hướng giảm sút, nguyên nhân là do thị trường thẻ ghi nợ<br /> nội địa đang đi vào trạng thái bão hòa, các ngân hàng khác đều có mục tiêu phát<br /> hành thẻ nội địa với số lượng rất lớn, đứng trước thực trạng đó Vietcombank Hà<br /> Nội xác định bên cạnh phát triển số lượng thẻ là nâng cao chất lượng của chủ thẻ<br /> với mục đích là tăng lượng thẻ hoạt động, giảm lượng thẻ ‘chết’.<br /> Về chất lượng dịch vụ thẻ Chi nhánh Hà Nội cùng tất cả các chi nhánh thành<br /> viên khác của Vietcombank đều được phép phát hành các loại thẻ sau: Visa, Master,<br /> Amex, Amex Bông sen vàng, Visaconnect 24, Master debit card, Vietcombank<br /> connect 24. Sử dụng dịch vụ thẻ của Vietcombank, khách hàng có thể lựa chọn từ<br /> sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa thông dụng Vietcombank connect24, thẻ ghi nợ quốc<br /> tế: Vietcombank Connect24 Visa, Vietcombank Mastercard hoặc các sản phẩm thẻ<br /> tín dụng cao cấp mang thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới: Visa, Mastercard và đặc<br /> biệt là thẻ tín dụng American Express và Vietcombank Vietnam Airline American<br /> Express – đây là loại thẻ cao cấp với những tiện ích nổi bật. Không chỉ chạy đua về<br /> số lượng thẻ phát hành và các máy ATM, Vietcombank nói chung và Chi nhánh<br /> Vietcombank Hà Nội nói riêng luôn cố gắng gia tăng tiện ích cho dịch vụ thẻ hiện<br /> hành. Ngoài những tiện ích sơ khai ban đầu của thẻ ATM như rút tiền mặt, truy vấn<br /> thông tin và in sao kê giao dịch, chủ thẻ còn có thể thực hiện chuyển khoản trong<br /> hoặc ngoài hệ thống Vietcombank và hơn thế nữa bước đầu khách hàng có thể thực<br /> hiện một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, miễn phí việc thanh toán một số<br /> dịch vụ như phí bảo hiểm, tiền điện, nước, tiền điện thoại (mạng Vinaphone,<br /> Mobifone, mạng Vietel, EVN), mua vé máy bay của 02 hãng hàng không lớn của<br /> quốc gia là Vietnamairline và Jetstar Pacific,..), mua thẻ Internet, tiền ủng hộ từ<br /> thiện… do hiện nay Vietcombank cũng đã kết nối thành công, cũng như ký thoả<br /> <br /> v<br /> <br /> thuận dịch vụ thanh toán qua hệ thống ATM của khách hàng sử dụng thẻ với các tổ<br /> chức, như: Điện lực Việt Nam, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh; các Công ty bảo<br /> hiểm: AIA, Prudential.<br /> Từ năm 2008 đến năm 2010 thu nhập từ dịch vụ thẻ của Vietcombank Hà Nội<br /> tăng dần qua các năm. Với kết quả trên, Vietcombank Hà Nội là một trong những<br /> chi nhánh có doanh thu từ dịch vụ thẻ lớn nhất trong hệ thống các chi nhánh của<br /> Vietcombank<br /> <br /> 2.3. Đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Hà Nội<br /> Trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu, luận văn đã chỉ ra các kết quả đạt được trong<br /> việc phát triển dịch vụ thẻ của Vietcombank Hà Nội, những hạn chế cũng như<br /> nguyên nhân của những hạn chế này.<br /> Trong năm 2006-2010, trước những chuyển biến mang chiều hướng tích cực<br /> và có dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế sau khủng hoảng, cùng với sự nỗ lực của<br /> chi nhánh, dịch vụ thẻ của Vietcombank Hà Nội nhìn chung đã thu được các kết quả<br /> khả quan. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch về thanh toán, phát hành, sử dụng thẻ đều<br /> hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Ngoài ra, công tác quản lý rủi ro, phát<br /> triển mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ, giải quyết tra soát khiếu nại cũng đã<br /> phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giúp dịch vụ thẻ của Chi nhánh nagỳ càng<br /> phát triển và bền vững.<br /> Tuy đạt được một số kết quả đáng ghi nhận song việc phát triển dịch vụ thẻ<br /> của Vietcombank Hà Nội còn gặp những khó khăn và hạn chế như mạng lưới ATM<br /> còn chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, việc quản lý các ĐVCNT còn chưa<br /> chặt chẽ hay như quản lý rủi ro trong dịch vụ thẻ còn nhiều sai sót.<br /> Những hạn chế này, bên cạnh các nguyên nhân khách quan cũng một phần<br /> xuất phát từ một số hạn chế nội tại của Vietcombank Hà Nội như trang thiết bị kỹ<br /> thuật phục vụ việc phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh chưa đạt chuẩn quốc tế so với<br /> các nước trên thế giới, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm chưa đáp ứng được tốc<br /> độ phát triển dịch vụ thẻ. Thêm vào đó, thị trường dịch vụ thẻ hiện nay có sự tham<br /> gia của rất nhiều các chi nhánh ngân hàng nước ngoài với những ưu thế về tài chính<br /> và kinh nghiệm trong công nghệ thẻ nên các ngân hàng trong nước nói chung và<br /> Vietcombank nói riêng rất dễ bị chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa, hiện nay hầu hết<br /> các ngân hàng đã liên kết với các thương hiệu thẻ quốc tế nổi tiếng nên được phép<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
9z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội, Dịch vụ khách hàng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
6
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Ha-Noi.PDF[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT