Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu 7z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.17 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn này hướng đến hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk (VIB Đăk Lăk). Luận văn này còn nghiên cứu và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk (VIB Đăk Lăk).

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và những ứng dụng<br /> khác của công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ thẻ không chỉ là hoạt động góp phần<br /> tối đa hóa lợi nhuận mà còn gia tăng tiện ích cho khách hàng của các ngân hàng thương<br /> mại (NHTM). Dịch vụ thẻ càng trở nên có ý nghĩa và được các NHTM chú trọng phát<br /> triển hơn trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và trong khi việc thu hút, giữ<br /> chân khách hàng không thể dựa vào một ”vũ khí” lãi suất. Sự phát triển của khoa học<br /> kỹ thuật, của công nghệ thông tin và viễn thông, đặc biệt là sự ra đời và những tiến bộ<br /> trong kết nối, truy cập vào mạng Internet, v.v..., đã thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ<br /> thẻ và như một kết quả tất yếu, các sản phẩm dịch vụ thẻ cũng được nghiên cứu và<br /> ngày càng phát triển, đa dạng hóa và theo chiều sâu chất lượng. Nhận thức được điều<br /> đó, trong những năm gần đây, các NHTM Việt Nam đã và đang rất cố gắng trong việc<br /> nghiên cứu và phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng song những gì đã làm được ở hầu hết<br /> các NHTM chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng sẵn có cũng như chưa đáp ứng được<br /> nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền ”kinh tế tiền mặt”<br /> và những ưu thế của thẻ ngân hàng vẫn chưa được khai thác. Chính vì những lý do<br /> trên, đề tài ”Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt<br /> Nam - Chi nhánh Đăk Lăk” được lựa chọn để nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết<br /> những đòi hỏi về lý luận và thực tiễn của việc phát triển dịch vụ thẻ của các NHTM<br /> nước ta.<br /> Mục đích nghiên cứu<br /> Luận văn này hướng đến hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt<br /> động cung cấp dịch vụ thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Đồng thời phân tích<br /> và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt<br /> Nam - Chi nhánh Đăk Lăk (VIB Đăk Lăk). Luận văn này còn nghiên cứu và đề xuất<br /> những giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng<br /> TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk (VIB Đăk Lăk).<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN<br /> DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Tổng quan về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm về dịch vụ thẻ: Dịch vụ thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh<br /> toán không dùng tiền mặt do ngân hàng phát hành cho khách hàng sử dụng thanh<br /> toán hàng hoá dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư tiền gửi hoặc trong một<br /> hạn mức tín dụng nhất định được cấp theo hợp đồng đã ký kết giữa ngân hàng hay<br /> tổ chức phát hành thẻ và chủ thẻ. Dịch vụ thẻ do ngân hàng cung cấp bao gồm nhiều<br /> nội dung hoạt động khác nhau với mục đích cung cấp cho khách hàng phương tiện<br /> thanh toán và dịch vụ thanh toán hiện đại. Có thể nói dịch vụ thẻ ngân hàng là một<br /> sản phẩm công nghệ cao, có sự kết hợp giữa khoa học hiện đại với công nghệ điện<br /> tử và các ứng dụng khoa học hiện đại khác.<br /> <br /> 1.2 Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng<br /> Quan niệm về sự phát triển của dịch vụ thẻ của ngân hàng: Phát triển dịch<br /> vụ thẻ của NHTM là một phạm trù mang tính chất trừu tượng và chưa được thống<br /> nhất về khái niệm, có thể được tiếp cận nghiên cứu trên nhiều giác độ khác nhau.<br /> Như vậy, có thể hiểu phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng trên giác độ NHTM là sự gia<br /> tăng về số lượng khách hàng, doanh số và hiệu quả kinh doanh thẻ của NHTM.<br /> Để phản ánh về sự phát triển của dịch vụ thẻ của NHTM có rất nhiều chỉ<br /> tiêu, nhưng nói chung người ta thường quan tâm đến hệ thống các chỉ tiêu sau: thứ<br /> nhất là đa dạng về các sản phẩm dịch vụ thẻ, việc đa dạng các sản phẩm thẻ thể hiện<br /> khả năng phát triển của ngân hàng. Mỗi sản phẩm thẻ ra đời sẽ đáp ứng một nhu cầu<br /> cần thiết nào đó của con người, từ đó ngân hàng càng đa dạng về sản phẩm thẻ thì<br /> càng được mọi người biết đến và gia tăng giá trị tiện ích đối với ngân hàng và khách<br /> hàng. Thứ hai là mức độ tiện ích của dịch vụ thẻ đối với khách hàng, để đánh giá<br /> chất lượng của một sản phẩm thẻ tín dụng thì tiêu chí quan trọng nhất là tính tiện ích<br /> của sản phẩm thẻ đó. Càng nhiều tiện ích mà thẻ mang lại thì thẻ đó càng có chất lượng<br /> và được đánh giá cao. Thứ ba là độ an toàn trong các hoạt động nghiệp vụ thẻ như:<br /> <br /> iii<br /> <br /> an toàn với số tiền trong tài khoản thẻ; an toàn về điện khi sử dụng ATM, POS; an<br /> toàn trong thanh toán cho khách hàng. Thứ tư là Phát triển số lượng thẻ phát hành và<br /> số lượng khách hàng sử dụng thẻ, mục tiêu của ngân hàng không chỉ gia tăng số lượng<br /> khách hàng sử dụng thẻ và thanh toán bằng thẻ, mà còn làm thế nào để cho thẻ mà ngân<br /> hàng mình phát hành, được sử dụng như là những thẻ “chính” của khách hàng. Số lượng<br /> khách hàng không ngừng gia tăng cùng với số lượng thẻ phát hành cũng là mục tiêu của<br /> bất cứ một ngân hàng nào, đó là một trong các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ<br /> của ngân hàng. Thứ năm là tăng tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành,<br /> số lượng thẻ phát hành không đồng nghĩa với việc số lượng thẻ đó được lưu hành<br /> trên thị trường. Thẻ không hoạt động gây lãng phí tài nguyên của ngân hàng, tốn<br /> kém chi phí marketing, phát hành, chi phí quản lý hoạt động kinh doanh thẻ đối với<br /> ngân hàng. Do đó, tỷ lệ thẻ hoạt động cũng là một trong các tiêu chí để đánh giá<br /> hiệu quả kinh doanh thẻ của các ngân hàng. Thứ sáu là tăng số dư tiền gửi trên tài<br /> khoản thẻ của khách hàng, số dư tiền tài khoản thanh toán càng lớn ngân hàng càng<br /> có khả năng mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập cao hơn cho<br /> ngân hàng. Chủ thẻ có số dư tiền gửi lớn cùng là các chủ thẻ có năng lực tài chính,<br /> tiếp cận được các khách hàng này cùng chính là thanh công của ngân hàng. Chính<br /> vì vậy, các chỉ tiêu về số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ cũng thể hiện sự phát triển<br /> của dịch vụ thẻ của ngân hàng. Thứ bảy là các chỉ tiểu về số dư tiền gửi trên tài khoản<br /> thẻ gồm có: tổng số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ bình quân trong một năm, mức độ phát<br /> triển số dư tiền gửi hàng năm, số dư tiền gửi tài khoản thẻ bình quân mỗi ngày, số dư tiền<br /> gửi bình quân trên thẻ. Thứ tám tăng doanh số thanh toán thẻ, doanh số thanh toán thẻ<br /> là tổng giá trị các giao dịch được thanh toán bằng thẻ tại các điểm chấp nhận thẻ và số<br /> lượng tiền mặt được ứng tại các điểm rút tiền mặt. Doanh số này càng cao chứng tỏ số<br /> lượng khách hàng đặt niềm tin vào dịch vụ thanh toán thẻ và tính tiện ích cùng như sự<br /> an toàn của nó. Thứ chín là tăng doanh thu của dịch vụ thẻ, doanh thu của dịch vụ thẻ<br /> bao gồm các khoản thu từ các loại phí giao dịch và từ số dư huy động được trên tài<br /> khoản thẻ của khách hàng. Thứ mười là giảm chi phí của dịch vụ thẻ, chi phí của<br /> dịch vụ thẻ bao gồm các khoản chi cho cơ sở hạ tầng, công nghệ, quản lý, bảo<br /> <br /> iv<br /> <br /> dưỡng…và chi phí về vốn tồn quỹ nghiệp vụ cho ATM. Thứ mười một là tăng lợi<br /> nhuận từ dịch vụ thẻ, lợi nhuận từ dịch vụ thẻ là số tiền lãi mà ngân hàng thu được<br /> về từ hoạt động kinh doanh thẻ. Đây là chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu đối với<br /> hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thu nhập từ dịch vụ thẻ càng cao thì ngân<br /> hàng càng coi trọng việc phát triển dịch vụ thẻ.<br /> Điều kiện và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ thẻ của<br /> ngân hàng thương mại: Sự phát triển của dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> chịu ảnh hưởng của hai nhân tố, bao gồm nhân tố khách quan như: Môi trường pháp<br /> lý; Sự phát triển kinh tế xã hội; Môi trường cạnh tranh. Và nhân tố thuộc ngân hàng<br /> như năng lực tài chính của ngân hàng; Mức độ đầu tư cho dịch vụ thẻ; Số lượng và<br /> mật độ đơn vị chấp nhận thẻ cũng như các đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến;<br /> Trình độ của đội ngũ nhân viên ngân hàng; Năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng;<br /> Công nghệ của ngân hàng.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM –<br /> CHI NHÁNH ĐĂK LĂK<br /> 2.1Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Đăk Lăk<br /> Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam được thành lập theo Quyết định số<br /> 22/QĐ/NH5 ngày 25/01/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.<br /> Chính thức đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, trụ sở đặt tại 198B Tây Sơn, quận<br /> Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cổ đông sáng lập bao gồm Ngân hàng Ngoại thương<br /> Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các cá nhân<br /> và doanh nhân thành công ở trong và ngoài nước.<br /> Chi nhánh ngân hàng TMCP Quốc tế tại Đăk Lăk được thành lập ngày 28<br /> tháng 8 năm 2007, có trụ sở đặt tại 39-41, đường Quang Trung, phường Thống<br /> Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Sau hơn 3 năm ra đời và hoạt động,<br /> đến nay có 02 đơn vị kinh doanh là chi nhánh đầu mối và 01 phòng giao dịch là<br /> PGD Thành Công, với tổng cộng 50 cán bộ công nhân viên.<br /> <br /> 2.2Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần<br /> Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk (VIB Đăk Lăk)<br /> Hiện nay, các sản phẩm dịch vụ thẻ của VIB bao gồm thẻ VIB Values - “Giá trị<br /> đích thực”, thẻ VIB Platinum, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ liên kết, thẻ trả trước nội địa.<br /> Còn các sản phẩm dịch vụ thẻ của VIB ĐăkLăk hiện đang cung cấp bao gồm thẻ<br /> VIB Values - “Giá trị đích thực”, thẻ tín dụng quốc tế (Mastercard ), thẻ liên kết,<br /> thẻ trả trước nội địa.<br /> Thực trạng phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ hiện nay của VIB Đăk Lăk là<br /> số lượng ATM của VIB tại Đăk Lăk còn ít nhưng do VIB đã tham gia vào hiệp hội<br /> liên minh thẻ nên khách hàng có thể giao dịch tại nhiều địa điểm ATM của các ngân<br /> hàng trong liên minh thẻ Smartlink, VNBC và Banknetvn. Hiện nay VIB ĐăkLăk đã<br /> có những thành công nhất định, cơ số khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của VIB ngày<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
7z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế, Chi nhánh Đăk Lăk
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Quoc-te-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dak-Lak.PDF[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT