Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hà Đông

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 6u7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.41 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ, phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá nhằm làm rõ thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại SeABank Hà Đông, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Hình thành giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại SeABank Hà Đông theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài<br /> “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP” là một đề tài không hề mới trong<br /> những năm gần đây. Với sự phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt buộc các ngân hàng<br /> ngày càng chú trọng đến hoạt động đầu tư bán lẻ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh,<br /> nâng cao vị thế của mình so với các đối thủ trên thị trường hệ thống các ngân hàng. Dịch<br /> vụ thẻ là một mảng không thể thiếu trong xu thế phát triển chung đó. Vì vậy, đề tài: Phát<br /> triển dịch vụ thẻ càng được quan tâm, phân tích và lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho<br /> các luận văn, chuyên đề tốt nghiệp...<br /> Trong những năm gần đây có khá nhiều bài viết nghiên cứu về phát triển dịch vụ<br /> thẻ của NHTM, trong đó chủ yếu là các chuyên đề tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ của các<br /> tác giả thuộc chuyên ngành Kinh tế - tài chính ngân hàng.<br /> 1.1 Các luận văn thạc sĩ nghiên cứu liên quan đề tài:<br /> Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển nông thôn Việt Nam”. Tác giả: Trần Thị Kim Nhung. Nơi bảo vệ: Trường<br /> Học Viện Ngân Hàng – Năm 2009<br /> Đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Tác<br /> giả: Vũ Thị Vân Anh. Nơi bảo vệ: trường Học Viện Ngân Hàng - Năm 2010.<br /> Đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương<br /> Việt Nam”. Tác giả: Phạm Quang Huy. Nơi bảo vệ: trường đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2008.<br /> 1.2 Nhận xét tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến đề tài:<br /> Hướng nghiên cứu chính của các tác giả về đề tài: phát triển dịch vụ thẻ tại NHTM<br /> chủ yếu dựa trên phân tích tình hình kinh tế Việt Nam, những đặc thù riêng có của hệ<br /> thống NHTM trong nền kinh tế, những tác động qua lại giữa ngân hàng và các chủ thể<br /> khác có liên quan để từ đó trên cơ sở thực trạng tình hình hoạt động của ngân hàng,<br /> những ảnh hưởng bên trong và bên ngoài của các tác nhân nền kinh tế đến hoạt động của<br /> nó, đánh giá những kết quả, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để từ đó<br /> đưa ra giải pháp giải quyết từng tồn tại nâng cao kết quả và hiệu quả của hoạt phát triển<br /> <br /> dịch vụ thẻ của ngân hàng.<br /> 2. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Thị trường thẻ Ngân hàng ở Việt Nam hiện nay phát triển rất sôi động, đặc biệt là<br /> thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 40 Ngân hàng tham gia phát hành loại thẻ này. Với<br /> dân số hơn 90 triệu người và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng<br /> cho sự phát triển của dịch vụ hiện đại này. Vì vậy, sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng<br /> tất yếu sẽ diễn ra nhằm thu hút các khách hàng mục tiêu về với Ngân hàng mình. Do đó, để<br /> nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần, việc nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ là vấn đề<br /> quan trọng cần phải được chú ý đúng mức.<br /> Tuy nhiên, tại các NHTM Việt Nam hiện nay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng<br /> chưa phong phú, chưa đáp ứng đc nhu cầu của khách hàng. Các dịch vụ ngân hàng hiện<br /> đại triển khai chậm, đặc biệt hoạt động kinh doanh thẻ còn khá nhiều tồn tại dẫn đến tốc<br /> độ tăng trưởng chưa có sự bứt phá ngoạn mục. Chính vì vậy, vấn đề phát triển dịch vụ thẻ<br /> của các NHTM Việt Nam hiện nay nói chung và SeABank nói riêng là vấn đề cần được<br /> coi trọng đúng mực.<br /> Do vậy, việc tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ<br /> tại SeABank Hà Đông là rất quan trọng, chính vì vậy tác giả đã chọn đề tài : “ Phát triển<br /> dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hà Đông “<br /> làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ, phát triển dịch vụ thẻ của<br /> ngân hàng thương mại.<br /> - Phân tích, đánh giá nhằm làm rõ thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán<br /> thẻ tại SeABank Hà Đông, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.<br /> - Hình thành giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại SeABank Hà<br /> Đông theo hướng bền vững.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, kết hợp với các<br /> phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, thu thập và xử lý số liệu, so sánh, biện<br /> <br /> luận…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.<br /> 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu : Dịch vụ thẻ ngân hàng là một vấn đề rộng lớn, luận văn<br /> chỉ tập trung nghiên cứu về hoạt động phát hành và thanh toán trong phát triển dịch vụ<br /> thẻ của ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Đông.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng phát hành và thanh toán thẻ, biện<br /> pháp marketing đối với dịch vụ thẻ.<br /> - Phạm vi thời gian: Các số liệu, dữ liệu liên quan đến chi nhánh trong thời gian<br /> 2010-2012.<br /> 6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài<br /> Đề tài nghiên cứu mang lại một số ý nghĩa thực tiễn sau:<br /> Với tư cách là nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ, SeABank sẽ đánh giá được chính<br /> xác dịch vụ thẻ của Ngân hàng mình có đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách hàng?<br /> Nghiên cứu này giúp các khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ thẻ mà mình đã, đang<br /> và tiếp tục sử dụng trong tương lai, loại bỏ quan niệm cho rằng công dụng của thẻ chỉ sử<br /> dụng để rút tiền mặt tại máy.<br /> Các NHTM khác đang phát hành thẻ hay chuẩn bị tung ra thị trường dịch vụ này<br /> có thể lấy kết quả nghiên cứu này làm nguồn tham khảo trong chiến lược phát triển của<br /> mình.<br /> 7. Kết cấu và nội dung của đề tài nghiên cứu<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu được chia thành 3 chương, cụ<br /> thể như sau:<br /> Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thƣơng mại.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại SeABank Hà Đông.<br /> Chương 3: Giải pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ thẻ tại SeABank Hà<br /> Đông.<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Tổng quan về dịch vụ thẻ của ngân hàng thƣơng mại<br /> <br /> 1.1.1 Sự ra đời của dịch vụ thẻ<br /> Vào năm 1914 tại Mỹ, chiếc thẻ đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện bắt nguồn từ<br /> việc các đại lý bán lẻ cung cấp tín dụng cho khách hàng.Họ thấy phương thức thanh toán<br /> này rất thuận tiện. Tuy nhiên, thẻ lúc đó chỉ khuyến khích việc bán sản phẩm của công ty<br /> mà không kèm theo dự phòng khi gia hạn tín dụng.Đây là tiền đề cho việc phát hành thẻ<br /> tín dụng đầu tiên với tên gọi Dinners Club của ngân hàng Franklen National New York<br /> vào năm 1950.Và từ đó thẻ thanh toán bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển.<br /> 1.1.2 Khái niệm dịch vụ thẻ<br /> Dịch vụ thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do NHPH cấp cho khách hàng sử<br /> dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư của mình<br /> ở tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được cấp theo theo hợp đồng ký kết giữa<br /> NHPH và chủ thẻ. Cơ sở chấp nhận thẻ và đơn vị cung ứng dịch vụ rút tiền mặt đòi tiền<br /> chủ thẻ thông qua NHTT thẻ và NHPH thẻ<br /> <br /> Q.<br /> <br /> 1.1.3 Đặc điểm của dịch vụ thẻ<br /> 1.1.4 Vai trò của dịch vụ thẻ<br /> 1.1.4.1 Đối với chủ thẻ<br />  Nhanh chóng thuận tiện và an toàn<br />  Tiết kiệm hiệu quả<br />  Văn minh và hiện đại<br /> 1.1.4.2 Đối với cơ sở chấp nhận thẻ<br />  Tăng doanh số bán và thu hút khách hàng<br />  Đảm bảo khả năng chi trả, tăng quay vòng vốn và hiệu quả kinh tế.<br />  Tiết kiệm và đảm bảo an toàn<br /> 1.1.4.3. Đối với ngân hàng<br />  Thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận<br />  Đa dạng hóa dịch vụ và hiện đại hóa công nghệ.<br />  Tăng uy tín và độ tin cậy của khách hàng.<br /> 1.1.4.4Đối với nền kinh tế<br /> <br />  Nâng cao vai trò của hệ thống ngân hàng, giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị<br /> trường.<br />  Hạn chế các hoạt động kinh tế ngầm<br />  Tạo môi trường thương mại văn minh trên thị trường,cho xã hội<br /> 1.2. Hoạt động dịch vụ thẻ Ngân hàng<br /> 1.2.1 Hoạt động phát hành thẻ<br /> Nghiệp vụ phát hành thẻ là nghiệp vụ phát sinh đầu tiêntrong dịch vụ thẻ tại ngân<br /> hàng. Về cơ bản, hoạt động phát hành thẻ bao gồm việc quản lý và triển khai toàn bộ quy<br /> trình phát hành thẻ, sử dụng thẻ, thu nợ từ khách hàng<br /> 1.2.2 Hoạt động thanh toán thẻ<br /> Sau khi được phát hành thẻ, chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để chi tiêu, thanh toán hoặc<br /> rút tiền mặt. Mỗi khi đến một cơ sở kinh doanh hàng hóa có khả năng chấp nhận thanh<br /> toán thẻ - đơn vị chấp nhận thẻ, sau khi thỏa thuận giá cả xong, chủ thẻ đưa thẻ cho người<br /> bán hàng để thực hiện việc thanh toán<br /> 1.2.3 Hoạt động quản trị rủi ro dịch vụ thẻ<br /> 1.2.3.1 Rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ<br /> Gồm các rủi ro sau: Rủi ro trong phát hành thẻ, rủi ro trong thanh toán thẻ, rủi ro<br /> nghiệp vụ, rủi ro kỹ thuật.<br /> 1.2.3.2 Hoạt động quản trị rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ<br /> Mỗi một khâu trong phát hành và thanh toán thẻ đều tiềm ẩn rủi ro nên quản trị rủi<br /> ro là nghiệp vụ song hành cùng các nghiệp vụ thẻ khác.Những rủi ro trong dịch vụ thẻ sẽ<br /> ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, uy tín của NHPH, gây phiền nhiễu cho khách<br /> hàng.Chính vì vậy ngân hàng cần quan tâm đặc biệt tới hoạt động quản trị rủi ro. Mỗi<br /> ngân hàng khi áp dụng các biện pháp quản lý và hạn chế rủi ro cần phải hoạch định cụ thể<br /> cho phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và tiềm lực tài chính của ngân hàng mình.<br /> 1.2.4 Hoạt động marketing dịch vụ khách hàng<br /> Marketing là hoạt động không thể thiếu trong mọi nghiệp vụ kinh doanh của ngân<br /> hàng<br /> Marketing ngân hàng không coi lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, duy nhất mà cho<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hà Đông

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
6u7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, Ngân hàng thương mại Hà Đông
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.41 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Dong-Nam-A-Chi-nhanh-Ha-Dong.PDF[0.41 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT