Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu uz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.17 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận và 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Thẻ Ngân hàng là một sản phẩm tài chính cá nhân đa chức năng dựa trên việc ứng<br /> dụng công nghệ tin học hiện đại, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Ngày nay thẻ đã<br /> thực sự trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến ở các nước có<br /> nền kinh tế phát triển và cả những nước đang phát triển.<br /> Trong công cuộc hiện đại hóa, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhiều<br /> ngân hàng thương mại Việt Nam đã lựa chọn phát triển dịch vụ thẻ như là một mũi nhọn<br /> chiến lược nhằm góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, tăng<br /> thu nhập từ dịch vụ cho ngân hàng và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng.<br /> Là một ngân hàng đi sau trong phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nội địa, Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng chiến<br /> lược nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ trên toàn quốc. Tuy nhiên, Agribank vẫn chưa<br /> thực sự khai thác hết thế mạnh và tiềm năng của mình trên thị trường này.<br /> Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng<br /> thương mại, việc tìm ra giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ là một nhu cầu cấp thiết trong<br /> giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi đã chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ<br /> tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”.<br /> Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận và 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương<br /> mại<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Việt Nam<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH<br /> VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát về thẻ ngân hàng thương mại<br /> Thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng<br /> <br /> phát hành cho khách hàng sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ<br /> tại các điểm chấp nhận thẻ trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân<br /> hàng hoặc hạn mức tín dụng mà khách hàng được cấp theo hợp đồng tín dụng đã ký kết<br /> với ngân hàng.<br /> Loại hình thẻ ngân hàng đầu tiên ra đời năm 1946. Đó là Charge It của ngân hàng<br /> John Biggins (Mỹ), cho phép khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch tại<br /> những nơi bán lẻ.<br /> Có nhiều phương thức phân loại thẻ ngân hàng khác nhau nhưng hai phương<br /> thức chủ yếu thường dùng là phân loại theo đặc tính kỹ thuật (thẻ từ, thẻ chíp và thẻ từ<br /> có chíp) và phân loại theo tính chất thanh toán (thẻ ghi nợ,thẻ tín dụng và thẻ trả<br /> trước).<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> Dịch vụ thẻ ngân hàng là tập hợp những tính năng, tiện ích mà ngân hàng cung cấp<br /> <br /> cho khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như<br /> rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, thanh toán hàng hóa dịch vụ và các nhu<br /> cầu khác.<br /> Những chủ thể tham gia dịch vụ thẻ gồm có: Ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng<br /> thanh toán thẻ, tổ chức thẻ quốc tế, chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và tổ chức chuyển mạch<br /> thẻ.<br /> Các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ thẻ ngân hàng gồm có: nghiệp vụ phát hành thẻ,<br /> nghiệp vụ thanh toán thẻ,nghiệp vụ quản lý rủi ro và hoạt động Marketing.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại<br /> Phát triển dịch vụ thẻ có thể được hiểu là sự gia tăng không ngừng về số lượng và<br /> <br /> chất lượng trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ trên nhiều khía cạnh khác nhau cấu<br /> thành nên hệ thống dịch vụ thẻ sao cho phù hợp với diễn biến hiện tại cũng như xu hướng<br /> biến động của các yếu tố kinh tế xã hội nhằm tiếp tục gia tăng lợi ích của cả bên cung<br /> ứng dịch vụ là ngân hàng và bên sử dụng dịch vụ.<br /> <br /> Để đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại, các chỉ tiêu<br /> thường được sử dụng bao gồm: sự tăng trưởng về số lượng thẻ phát hành, số lượng ATM<br /> và điểm bán hàng (POS); Sự tăng trưởng doanh số, số lượng giao dịch thẻ; Chỉ tiêu về số<br /> dư tiền gửi trên tài khoản thẻ và dư nợ trên tài khoản thẻ tín dụng, thẻ có hạn mức thấu<br /> chi; Chỉ tiêu lợi nhuận từ dịch vụ thẻ. Bên cạnh đó, còn có chỉ tiêu như sự phát triển các<br /> tiện ích của dịch vụ thẻ, độ an toàn của dịch vụ thẻ, sự đa dạng của sản phẩm thẻ,… cũng<br /> thể hiện sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng. Tóm lại, có rất nhiều chỉ tiêu để đánh<br /> giá sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, để đánh giá một cách<br /> toàn diện sự phát triển của dịch vụ thẻ chúng ta cần phải nghiên cứu, xem xét trên tất cả<br /> các khía cạnh của dịch vụ thẻ.<br /> Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. Mỗi<br /> nhân tố có một mức độ ảnh hưởng khác nhau. Nhóm nhân tố chủ quan bao gồm: Năng<br /> lực tài chính và định hướng phát triển dịch vụ thẻ của NHTM, cơ sở hạ tầng và trình độ<br /> kỹ thuật công nghệ của ngân hàng, quy trình nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ, chất<br /> lượng nguồn nhân lực cho dịch vụ thẻ, hoạt động Marketing và hoạt động quản lý rủi ro<br /> của ngân hàng. Bên cạnh đó còn có các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến sự phát triển<br /> dịch vụ thẻ của ngân hàng như môi trường pháp lý, thu nhập của người dân, trình độ dân<br /> trí, thói quen tiêu dùng,… Tùy thuộc vào điều kiện của từng thị trường, các ngân hàng sẽ<br /> có những kế hoạch và chiến lược cụ thể, phù hợp để phát triển dịch vụ thẻ góp phần tăng<br /> cường hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.<br /> Một số bài học kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thẻ đối với ngân hàng thương<br /> mại Việt Nam là: chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ; đa dạng hóa sản phẩm<br /> dịch vụ thẻ; tăng cường quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thẻ trên cơ sở phù hợp với tâm lý và<br /> phong tục tập quán từng địa phương; phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm gia tăng<br /> tiện ích đi kèm cho dịch vụ thẻ; và cuối cùng là xây dựng các chương trình khuyến mại,<br /> giảm giá hay tích lũy điểm thưởng, tặng quà cho các chủ thẻ.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM<br /> 2.1.<br /> <br /> Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt<br /> Nam<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thành lập<br /> <br /> vào ngày 26/3/1988 và hiện nay là ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và<br /> chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân,<br /> nông thôn.<br /> Với ưu thế mạng lưới hoạt động rộng khắp trên cả nước, hệ thống công nghệ hiện<br /> đại cùng đội ngũ cán bộ nhân viên lớn mạnh, Agribank là một ngân hàng có tiềm năng để<br /> phát triển các sản phẩm dịch vụ nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng.<br /> Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam<br /> đạt nhiều kết quả khả quan như nguồn vốn tăng trưởng ổn định, tỷ lệ nợ xấu tương đối<br /> thấp, hoạt động thanh toán quốc tế và phát triển sản phẩm dịch vụ có nhiều bước phát<br /> triển góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp vào thu nhập của ngân hàng.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát<br /> triển Nông thôn Việt Nam<br /> Các sản phẩm thẻ tại NHNo&PTNT Việt Nam<br /> Tính đến cuối năm 2010, tổng số sản phẩm thẻ hiện có của Agribank là 12 sản<br /> <br /> phẩm bao gồm 5 loại: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ Lập<br /> nghiệp và thẻ liên kết sinh viên. Nhìn chung, sản phẩm thẻ của Agribank tương đối đa<br /> dạng, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng.<br /> Thực trạng phát hành thẻ<br /> Tính đến hết năm 2010, NHNo& PTNT Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường thẻ<br /> với gần 6,4 triệu thẻ, chiếm 20,2% thị phần, trong đó số lượng thẻ nội địa chiếm phần lớn<br /> tỷ trọng. Mặc dù Agribank đã có những bước phát triển mạnh về số lượng thẻ phát hành<br /> nhưng tỷ trọng phát hành thẻ quốc tế lại rất khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng.<br /> <br /> Thực trạng phát triển mạng lưới, cơ sở chấp nhận thẻ<br /> Với những nỗ lực trong đầu tư phát triển mạng lưới, cơ sở chấp nhận thẻ,<br /> Agribank đã vươn lên dẫn đầu thị trường về số lượng máy ATM, tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng. Tuy nhiên, số lượng đơn vị chấp<br /> nhận thẻ phục vụ cho nhu cầu quẹt thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ lại chiếm thị phần<br /> rất nhỏ làm ảnh hưởng đến công tác phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng.<br /> Thực trạng doanh số, số lượng giao dịch thẻ<br /> Với số lượng thẻ phát hành tăng lên nhanh chóng, năm 2010 Agribank đã khẳng<br /> định vị trí của mình trên thị trường thẻ Việt Nam về số lượng và doanh số thanh toán thẻ<br /> với tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường.<br /> Tuy nhiên, so với số lượng thẻ phát hành, doanh số giao dịch thẻ tương đối thấp đặc biệt<br /> là doanh số thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ.<br /> Số dư tiền gửi thanh toán và dư nợ trên tài khoản phát hành thẻ<br /> Cùng với sự gia tăng số lượng thẻ phát hành, số dư tiền gửi thanh toán trên tài<br /> khoản phát hành thẻ trong những năm gần đây cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, do thói<br /> quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán khá phổ biến nên việc gia tăng số dư tiền gửi<br /> thanh toán trên tài khoản phát hành thẻ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, số lượng thẻ tín<br /> dụng quốc tế phát hành ra ít nên dư nợ trên tài khoản phát hành thẻ cũng khá khiêm tốn.<br /> Trong khi đó, một số ngân hàng như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngân<br /> hàng TMCP Á Châu,… doanh số thanh toán qua thẻ đặc biệt là thẻ quốc tế khá cao.<br /> Sự đa dạng hóa sản phẩm và tiện ích dịch vụ thẻ<br /> Hiện tại, tổng số sản phẩm thẻ của Agribank phát hành ra thị trường là 12 sản<br /> phẩm, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau với mẫu mã và<br /> hình thức cũng như tính năng của thẻ khá phong phú và đa dạng.<br /> Bên cạnh những tiện ích như rút tiền mặt, chuyển khoản sang tài khoản khác cùng<br /> hệ thống, in sao kê, vấn tin số dư, đổi mã PIN tại hơn 1700 máy ATM của ngân hàng,<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
uz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ thẻ, Dịch vụ thẻ, Nân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phát triển dịch vụ, Dịch vụ khách hàng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-the-tai-Ngan-hang-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-Viet-Nam.PDF[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT