Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Thái Nguyên

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
q17cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, Dịch vụ ngân hàng điện tử, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Nguyên, Dịch vụ ngân hàng
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.73 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỞ ĐẦU<br /> 1.<br /> Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> "Ngày nay, sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ<br /> thông tin đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy, sự phát triển<br /> của các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, hay còn gọi<br /> là các sản phẩm ngân hàng điện tử là một xu hướng mang tính tất yếu, khách quan mà bất kỳ<br /> một ngân hàng nào cũng phải trải nghiệm nếu muốn bắt kịp vào sự phát triển chung của cả<br /> nền kinh tế.<br /> Với tầm nhìn chiến lược tới năm 2020 sẽ là ngân hàng số một về bán lẻ,<br /> Vietcombank trong những năm gần đây đã có những chiến lược nhất định trong công<br /> tác phát triển hoạt động ngân hàng điện tử. Lợi ích của hoạt động này mang lại là rất<br /> lớn, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đòi hỏi quá trình nghiên cứu, tìm tòi<br /> nhằm phòng ngừa và nhanh chóng phát hiện để hoàn thiện hơn dịch vụ này tại<br /> Vietcombank.<br /> Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu trung du miền núi<br /> phía bắc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng<br /> đồng bằng Bắc Bộ. Thêm vào đó, Thái Nguyên có số lượng trường đại học, cao đẳng<br /> lớn thứ ba trong cả nước, trình độ dân trí ngày càng nâng cao. Như vậy, tiềm năng<br /> phát triển hoạt động ngân hàng điện tử của Vietcombank Thái Nguyên còn rất lớn.<br /> Song, thực tiễn phát triển dịch vụ này đã cho thấy còn nhiều khó khăn, hạn chế cần<br /> khắc phục trên con đường hướng tới vị thế lớn mạnh của Vietcombank Thái Nguyên<br /> trên thị trường."<br /> Xuất phát từ lý do trên, tôi đã lựa chọn nghiên cứu “Phát triển dịch vụ ngân<br /> hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Thái<br /> Nguyên” làm đề tài Luận văn Thạc sỹ của mình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br />  "Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản có liên quan đến việc phát triển dịch<br /> vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại."<br />  "Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại<br /> Vietcombank Thái Nguyên."<br />  "Đề xuất giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại<br /> Vietcombank Thái Nguyên."<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài<br />  "Đối tượng nghiên cứu: Công tác phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại<br /> ngân hàng thương mại."<br /> <br />  Phạm vi nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> "Về mặt lý luận: Tập trung tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận về ngân<br /> <br /> hàng điện tử và các nội dung phát triển ngân hàng điện tử.<br /> - Về mặt thực tiễn: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi hoạt động của<br /> Vietcombank Thái Nguyên trên cơ sở hệ thống số liệu thu thập và xử lý trong thời<br /> gian từ năm 2013 – quý II/2016, giải pháp đề xuất áp dụng cho giai đoạn 2016 –<br /> 2020."<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài<br /> 4.1. Câu hỏi nghiên cứu<br /> "Để giải quyết được mục tiêu và đáp ứng nội dung nghiên cứu của đề tài cần<br /> trả lời các câu hỏi sau:<br />  Thực trạng về hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại<br /> Vietcombank Thái Nguyên như thế nào? Những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên<br /> nhân hạn chế là gì?<br />  Những giải pháp nào để đẩy mạnh hoạt động ngân hàng điện tử của<br /> Vietcombank Thái Nguyên?"<br /> 4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> "Trong luận văn, tác giả sử dụng đa dạng phương pháp như: Phương pháp<br /> chọn địa điểm, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích thông tin,<br /> thống kê, tổng hợp dữ liệu… Để thực hiện được nghiên cứu, tác giả tiến hành thu<br /> thập nguồn tài liệu thứ cấp bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tài liệu thứ cấp là<br /> những số liệu được thu thập thông qua việc thống kê, nghiên cứu các văn bản pháp<br /> quy của Nhà nước, các ấn phẩm, các tài liệu, báo cáo, luận văn, website viết về hoạt<br /> động ngân hàng điện tử."<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> "Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục<br /> bảng, tài liệu tham khảo; luận văn được chia thành 03 chương:<br /> Chương 1: Một số lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank<br /> Thái Nguyên<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank<br /> Thái Nguyên"<br /> <br /> CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ<br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ<br /> 1.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.1.1. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> "Ngân hàng điện tử theo tiếng anh là Electronic- Banking viết tắt là EBanking. Khái niệm này có rất nhiều cách hiểu khác nhau, song tựu chung lại, ngân<br /> hàng điện tử được hiểu là một loại hình thương mại trong đó cung cấp các dịch vụ<br /> tài chính, ngân hàng với sự tương tác của khách hàng và ngân hàng thông qua sự trợ<br /> giúp của công nghệ thông tin.<br /> Dịch vụ ngân hàng điện tử là dịch vụ ngân hàng được cung cấp thông qua<br /> phương thức điện tử. Trong đó, phương thức điện tử dùng để chỉ toàn bộ quy trình,<br /> hệ thống phương tiện giao dịch điện tử như máy tính cá nhân, điện thoại, POS,<br /> ATM,…; hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu – giao dịch tại các ngân hàng; hệ thống<br /> giao tiếp và xử lý giao dịch liên ngân hàng."<br /> 1.1.2. Các giai đoạn phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> "Dịch vụ ngân hàng điện tử bắt đầu xuất hiện vào vào những năm tám mươi<br /> tại Mỹ. Đến nay, dịch vụ này đã trải qua những giai đoạn phát triển sau:<br /> - Website quảng cáo (Brochure – ware)<br /> - Tra cứu thông tin và truy vấn tài khoản qua mạng (Internet Banking<br /> Information)<br /> - Hoạt động của ngân hàng thông qua Internet (Internet Banking)<br /> - Phát triển Dịch vụ ngân hàng điện tử (Electronic Banking)"<br /> 1.1.3. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.1.3.1. Internet Banking<br /> "Dịch vụ ngân hàng qua Internet (Internet Banking) là kênh phân phối rộng<br /> các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tới khách hàng, cung cấp cho khách hàng nhiều<br /> tiện ích nổi bật mà không cần đến ngân hàng. Với Internet banking, khách hàng có<br /> thể Truy vấn thông tin, thực hiện các giao dịch thanh toán, tiết kiệm trực tuyến, giao<br /> dịch tiền vay, đăng ký sử dụng và thay đổi yêu cầu sử dụng các dịch vụ khác…"<br /> "1.1.3.2. Mobile Banking<br /> <br /> Mobile banking là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép khách hàng<br /> thực hiện nhiều loại giao dịch với thao tác đơn giản, tiện lợi chỉ trên chiếc điện thoại di<br /> động. Với mobile banking, khách hàng có thể truy vấn thông tin, thực hiện các giao dịch<br /> thanh toán, tra cứu thông tin khác như tỷ giá, lãi suất…"<br /> "1.1.3.3. SMS Banking<br /> SMS banking là dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại di động, giúp khách<br /> hàng giao dịch với ngân hàng 24h x 7 ngày bằng cách nhắn tin theo cú pháp đã định sẵn<br /> qua tổng đài. Với SMS banking, khách hàng có thể nhận được thông báo thay đổi số dư,<br /> lịch sử một số giao dịch gần nhất, nạp tiền điện thoại di động…"<br /> "1.1.3.4. Phone Banking<br /> Dịch vụ này hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch với Ngân hàng 24/7 ngày thông<br /> qua số tổng đài của Trung tâm dịch vụ khách hàng. Thông qua các phím chức năng được cài<br /> đặt trước, khách hàng sẽ được phục vụ một cách tự động hoặc thông qua nhân viên tổng đài.<br /> Với Phone Banking, khách hàng có thể truy vấn thông tin, thực hiện một số giao dịch khẩn cấp<br /> và một số dịch vụ khác như tra cứu tỷ giá, lãi suất, thông tin sản phẩm dịch vụ của ngân hàng,<br /> chương trình khuyến mãi…"<br /> "1.1.3.5. Dịch vụ thẻ<br />  Thẻ ghi nợ (debit card)<br /> Là loại thẻ thanh toán cung cấp cho chủ thẻ khả năng truy nhập vào tài khoản mở tại<br /> định chế tài chính. Việc thanh toán liên quan đến thẻ ghi nợ được kết nối với một tài khoản<br /> tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại ngân hàng.<br />  Thẻ tín dụng (Credit Card)<br /> Thẻ tín dụng (Credit card) là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cung cấp<br /> cho người sử dụng khả năng chi tiêu trước trả tiền sau. Hiện nay trên thế giới thẻ tín dụng<br /> chủ yếu được phân loại theo công nghệ sản xuất và được chia thành 3 loại: thẻ in nổi, thẻ từ<br /> và thẻ thông minh."<br /> "1.2. Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.2.1. Khái niệm về phát triển ngân hàng điện tử<br /> Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử được hiểu là sự tăng trưởng về quy mô<br /> cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử, sự gia tăng mức độ đa dạng của các sản phẩm<br /> <br /> ngân hàng điện tử, mức độ đa dạng hệ thống các kênh phân phối, cũng như chất<br /> lượng của các dịch vụ nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng<br /> trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu của ngân hàng. Như vậy, khái niệm này có thể được<br /> diễn giải bao gồm cả hai khía cạnh: phát triển theo chiều rộng và phát triển theo<br /> chiều sâu."<br /> "1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.2.2.1. Tiêu chí về số lượng<br /> - Sự đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử và sự mở rộng<br /> danh mục sản phẩm.<br /> - Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.<br /> - Số lượng và giá trị giao dịch của dịch vụ ngân hàng điện tử.<br /> 1.2.2.2. Tiêu chí về chất lượng<br /> - Mức độ an toàn và bảo mật thông tin.<br /> - Khả năng đáp ứng.<br /> - Sự nhanh chóng, thuận tiện."<br /> "1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện<br /> tử<br /> 1.2.3.1. Nhân tố khách quan<br /> - Môi trường pháp lý<br /> - Môi trường kinh tế- xã hội<br /> - Sự phát triển của thương mại điện tử<br /> - Sự hiểu biết và chấp nhận các dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.2.3.2. Nhân tố chủ quan<br /> - Năng lực quản lý và mô hình tổ chức của các ngân hàng<br /> - Chất lượng nguồn nhân lực<br /> - Sự phát triển của công nghệ thông tin<br /> - Hệ thống bảo mật thông tin<br /> - Hệ thống quản trị, phòng ngừa rủi ro"<br /> 1.3. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam và một số<br /> nƣớc trên thế giới<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản có liên quan đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Thái Nguyên. Đề xuất giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Thái Nguyên. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Thái Nguyên

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Thai-Nguyen.PDF[0.73 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT