Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu n17cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận án được trình bày 3 chương: Chương 1 - Lý thuyết và quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại NHTMCP Công Thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Chương 1: Lý thuyết và quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.1 Lý thuyết về dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Khái niệm tổng quát nhất về Dịch vụ ngân hàng điện tử(Electronic Banking viết<br /> tắt là E-Banking) có thể diễn đạt như sau: Dịch vụ ngân hàng điện tửlà các dịch vụ ngân<br /> hàng mà các giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng dựa trên quá trình xử lý và chuyển<br /> giao dữ liệu số hóa nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Hay một cách ngắn gọn:<br /> “Dịch vụ ngân hàng điện tử là hình thức thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng<br /> thông qua các phương tiện điện tử”.<br /> Một số các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đang được sử dụng hiện nay:<br /> + Dịch vụ ngân hàng tại nhà (Home Banking)<br /> + Dịch vụ ngân hàng tự động qua điện thoại (Phone Banking)<br /> + Dịch vụ ngân hàng tự động qua điện thoại di động (Mobile Banking và SMS<br /> Banking)<br /> + Dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet (Internet Banking)<br /> + Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center)<br /> + Dịch vụ cung cấp qua ATM (Automatic Teller Machine)<br /> + Dịch vụ thẻ<br /> 1.2 Quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.2.1 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 1.2.2 Định nghĩa và nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là xu thế chung trên thế giới, là xu thế hoạt<br /> động của ngân hàng Việt Nam. Đặc biệt ở Việt Nam, khi nền tảng công nghệ ngân hàng<br /> còn thấp, xu thế hội nhập ngân hàng Việt Nam đối diện với sự cạnh tranh với ngân hàng<br /> thế giới có công nghệ ngân hàng cao. Chính vì vậy, Việt Nam cần ưu tiên phát triển dịch<br /> vụ ngân hàng điện tử.Định nghĩa và nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Định nghĩa: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là sự tăng trưởng quy mô cung<br /> ứng dịch vụ ngân hàng điện tử và gia tăng tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ này trên tổng<br /> thu nhập của ngân hàng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bảo đảm đáp ứng ngày<br /> càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng trên cơ sở kiểm soát rủi ro và gia tăng hiệu<br /> quả kinh doanh phụ hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong từng<br /> thời kỳ.<br /> <br /> Nội dung công tác phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử gồm:<br /> + Mở rộng quy mô dịch vụ<br /> + Phát triển, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm dịch vụ<br /> + Nâng cao chất lượng dịch vụ<br /> + Tăng thị phần<br /> + Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro<br /> 1.2.3 Lợi ích và hạn chế của dịch vụ ngân hàng điện tử:<br /> Thực tế cho thấy dịch vụ ngân hàng điện tử đóng vai trò quan trọng đối với khách<br /> hàng và ngân hàng, nó mang lại nhiều tiện ích, là cầu nối gắn kết hơn giữa ngân hàng với<br /> khách hàng và ngược lại tuy nhiên bên cạnh đó nó cũng có một số hạn chế nhất định.<br /> + Những lợi ích của dịch vụ ngân hàng điện tử:<br /> Đối với khách hàng: Nhanh chóng, thuận tiện; Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí;<br /> Quản lý tài sản hiệu quả.<br /> Đối với ngân hàng: Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu;Tăng khối lượng giao dịch;<br /> Tăng khả năng chăm sóc và thu hút khách hàng; Cung cấp dịch vụ trọn gói; Mở rộng<br /> phạm vi hoạt động; Nâng cao hình ảnh, khả năng cạnh tranh của ngân hàng; Nâng cao<br /> hiệu quả sử dụng vốn.<br /> + Những hạn chế của dịch vụ Ngân hàng điện tử:<br /> Đối với khách hàng: Tăng sự lệ thuộc vào điện thoại, máy tính điện tử, mạng<br /> internet; Vấn đề bảo mật thông tin; Thiếu thông tin “nóng”.<br /> Đối với ngân hàng: Vốn đầu tư lớn; Rủi ro về an toàn và bảo mật; Phụ thuộc vào<br /> công nghệ; Phụ thuộc vào đối tác thứ ba.<br /> 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> + Các yếu tố bên ngoài:<br /> - Sự phát triển của công nghệ thông tin<br /> - Hạ tầng cơ sở CNTT<br /> - Môi trường pháp lý<br /> - Sự phát triển kinh tế xã hội<br /> - Trình độ và mức thu nhập người dân<br /> - Nhu cầu sử dụng và sự hiểu biết của khách hàng<br /> - Đối thủ cạnh tranh<br /> + Các yếu tố bên trong của ngân hàng<br /> - Nguồn lực tài chính và nhân sự<br /> <br /> - Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng làm chủ công nghệ thông tin<br /> - Khả năng cung ứng của ngân hàng<br /> - Năng lực phục vụ<br /> - Sự đồng cảm của ngân hàng đối với khách hàng<br /> - Tính đáng tin cậy của dịch vụ<br /> - Tính hữu hình của dịch vụ<br /> 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử:<br /> Đánh giá kết quả phát triển sản phẩm dịch vụ dựa trên 3 tiêu chí sau:<br /> + Tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ<br /> + Nâng cao chất lượng dịch vụ<br /> + Nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử<br /> 1.2.6 Rủi ro trong sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại một số ngân hàng thương<br /> mại tại Việt Nam<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại NHTMCP<br /> Công Thương Việt Nam<br /> 2.1Giới thiệu chung về VietinBank<br /> Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được biết đến là một trong<br /> số các ngân hàng tiên phong trong mặt trận hiện đại hóa ngân hàng, từng bước đưa công<br /> nghệ ngân hàng hiện đại thế giới vào hoạt động của mình, tạo nhiều thuận lợi và tiện ích<br /> cho các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình.<br /> Từ những nghiệp vụ ngân hàng điện tử sơ khai như: Quản lý vốn tập trung, gửi tiền<br /> một nơi rút tiền nhiều nơi, ATM..., đến nay VietinBank đã không ngừng gia tăng tiện ích<br /> qua hàng chục sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đa dạng và phong phú, đáp ứng tương<br /> đối kịp thời nhu cầu của khách hàng.<br /> 2.2 Các sản phẩm NHĐT mà VietinBank đang triển khai<br /> Stt<br /> <br /> Nhóm sản phẩm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Danh mục sản phẩm<br /> <br /> Thời gian<br /> triển khai<br /> <br /> VietinBank ipay<br /> <br /> 2005<br /> <br /> VietinBank e FAST<br /> <br /> 2013<br /> <br /> SMS Banking<br /> <br /> 2009<br /> <br /> Nhóm Internet Banking<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Nhóm sản phẩm SMS Banking<br /> <br /> Stt<br /> <br /> Nhóm sản phẩm<br /> <br /> 4<br /> <br /> Danh mục sản phẩm<br /> <br /> Thời gian<br /> triển khai<br /> <br /> VN-Topup<br /> <br /> 2012<br /> <br /> Thẻ ATM<br /> <br /> 2005<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thẻ ghi nợ quốc tế Visa/Master debit<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 7<br /> <br /> Thẻ tín dụng quốc tế Visa/Master<br /> <br /> 2008<br /> <br /> Thẻ Tín dụng JCB<br /> <br /> 2012<br /> <br /> iPay Mobile<br /> <br /> 2013<br /> <br /> BankPlus<br /> <br /> 2012<br /> <br /> Contact Center<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 5<br /> Nhóm dịch vụ Thẻ ghi nợ<br /> <br /> Nhóm dịch vụ Thẻ tín dụng<br /> 8<br /> 9<br /> Nhóm Mobile Banking<br /> 10<br /> 11<br /> <br /> Nhóm Phone Banking<br /> <br /> 2.3 Các biện pháp mà VietinBank đã triển khai để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> + Phát triển hạ tầng:Mở rộng mạng lưới máy ATM và máy POS; Nâng cấp hệ<br /> thống máy chủ và mạng, mạng nội bộ<br /> + Phát triển nguồn nhân lực<br /> + Các chính sách về Quản trị điều hành: Các chính sách về giao chỉ tiêu cho<br /> nhân viên; Các chính sách về chăm sóc khách hàng<br /> + Nâng cao năng lực quản trị rủi ro<br /> + Các hoạt động truyền thông, quảng bá, phát triển dịch vụ NHĐT tới các đối<br /> tượng khách hàng<br /> 2.4 Đánh giá chung về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại VietinBank<br /> + Ngoài những kết quả đạt được khá khả quan thì có tồn tại một số hạn chế như<br /> sau:<br /> - Tính bảo mật và an toàn của các giao dịch cũng chưa được đảm bảo tuyệt đối<br /> -Khâu truyền thông, cổ động còn yếu<br /> -Chất lượng dịch vụ NHĐT còn chưa thỏa mãn khách hàng ở những cấp độ cao hơn<br /> -Cơ chế quản lý, điều hành trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ NHĐT của<br /> VietinBank vẫn còn nhiều bất cập<br /> -Tỷ lệ doanh thu/tỷ lệ đăng ký NHĐT<br /> -Sự phân bố mạng lưới máy ATM chưa thực sự hợp lý<br /> -Hiểu biết của nhân viên không phụ trách về dịch vụ ngân hàng điện tử nhìn chung<br /> <br /> vẫn còn có hạn chế<br /> + Nguyên nhân của những hạn chế<br /> -Các nhân tố bên trong<br />  Định hướng và chiến lược hoạt động<br />  Cơ sở kỹ thuật, công nghệ<br />  Nguồn nhân lực<br /> -Các nhân tố bên ngoài<br />  Nhận thức và nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng<br />  Sức ép từ cạnh tranh trong thị trường ngân hàng<br />  Môi trường pháp lý<br /> 2.5Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở các nước trong khu vực và trên thế<br /> giới và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam<br /> 3.1 Các căn cứ đề xuất:<br /> + Tầm nhìn và định hướng phát triển của VietinBank<br /> + Căn cứ thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại VietinBank<br /> 3.2 Các nhóm giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại VietinBank<br /> 3.2.1 Nhóm các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử về mặt số lượng<br /> + Giới thiệu và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của<br /> VietinBank<br /> + Vận dụng linh hoạt chính sách giá, phí<br /> + Tăng cườngmở rộng liên kết với các đối tác<br /> 3.2.2 Nhóm các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử về mặt chất lượng<br /> + Hoàn thiện sản phẩm và cơ cấu cung ứng sản phẩm<br /> + Tiếp tục phát triển mạng lưới và hạ tầng công nghệ<br /> + Hoàn thiện các biện pháp quản trị điều hành<br /> + Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> 3.3 Một số kiến nghị<br /> 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ:<br /> + Tiếp tục đầu tư phát triển thương mại điện tử.<br /> + Chính phủ cần dành sự ưu tiên đáng kể để quảng bá thương mại điện tử và dịch<br /> vụ ngân hàng điện tử<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
n17cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, Dịch vụ ngân hàng điện tử, Ngân hàng điện tử, Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-ngan-hang-TMCP-ky-thuong-Viet-Nam.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT