Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu a27cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng 0.33 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ NHĐT và phát triển dịch vụ NHĐT của NHTM để xác định cơ sở lý thuyết phân tích thực trạng. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT của VIB nhằm tạo ra cơ sở thực tiễn. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHĐT của VIB. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> I. Tính cấp thiết của đề tài<br /> “Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin”và sự cải thiện không<br /> ngừng của chất lượng cuộc sống,“dịch vụ ngân hàng điện tử”đã ra đời và ngày càng trở<br /> nên phổ biến. Nhờ có dịch vụ này mà“khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian”và chi<br /> phí, đảm bảo an toàn và bảo mật. Đối với ngân hàng, dịch vụ này đã tạo ra một kênh phân<br /> phối sản phẩm mới, thu hút thêm khách hàng, mở rộng phạm vi hoạt động và góp phần<br /> gia tăng doanh thu, lợi nhuận. Ở phạm vi quản lý của Nhà nước, việc phát triển dịch vụ<br /> NHĐT sẽ khuyến khích phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo sự minh bạch<br /> trong các khoản chi tiêu và giao dịch của Chính phủ, các đơn vị kinh doanh và cá nhân,<br /> giúp dòng chảy tiền tệ được lưu thông rõ ràng, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền<br /> vững.<br /> Hiện nay, tỷ lệ người sử dụng internet và tỷ lệ thuê bao có kết nối mạng di động tại<br /> Việt Nam khá cao. Trong khi đó phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt hoặc<br /> giao hàng nhận tiền và chuyển khoản vẫn chiếm ưu thế, các phương thức thanh toán điện<br /> tử còn chưa phổ biến. Đây vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho các ngân<br /> hàng thương mại trong việc phát triển thị trường NHĐT và thu hút khách hàng.<br /> Trong những năm gần đây, ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đã không ngừng đầu<br /> tư xây dựng hạ tầng công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, triển khai nhiều<br /> chương trình quảng bá sản phẩm NHĐT… Đặc biệt, VIB còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn về<br /> mặt nhân sự và công nghệ từ cổ đông chiến lược là NH Commonwealth Bank of Australia.<br /> Tuy nhiên, hoạt động cung ứng dịch vụ NHĐT của NH vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt,<br /> hiện nay, trên Thế giới và ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều loại hình tội phạm công nghệ cao,<br /> thông qua việc sử dụng thủ thuật tinh vi, phức tạp để trộm cắp tiền trong tài khoản của KH.<br /> Do đó, đòi hỏi các NHTM nói chung và VIB nói riêng cần phải không ngừng đầu tư và đổi<br /> mới công nghệ, thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro trong công nghệ.<br /> <br /> Từ những phân tích ở trên, với mong muốn tìm ra các giải pháp hữu hiệu, có tính<br /> thực tiễn nhằm gia tăng thị phần và khẳng định thương hiệu của VIB trong hoạt động<br /> cung ứng dịch vụ NHĐT, tác giả đã chọn vấn đề “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại<br /> ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ của mình.<br /> II. Mục tiêu nghiên cứu<br />  Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ NHĐT và phát triển dịch vụ NHĐT<br /> của NHTM để xác định cơ sở lý thuyết phân tích thực trạng.<br />  Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT của VIB nhằm tạo ra cơ<br /> sở thực tiễn.<br />  Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHĐT của VIB.<br /> III. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu<br />  Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Phát triển dịch vụ NHĐT của NHTM.<br />  Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tập trung vào<br /> các loại dịch vụ: ATM Banking, Internet Banking, Mobile Banking.<br />  Thời gian nghiên cứu thực trạng: Từ năm 2013 đến năm 2015.<br /> IV. Phương pháp nghiên cứu<br />  Cách thức tiếp cận<br /> Luận văn sẽ phân tích các nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ NHĐT tại<br /> VIB, trên cơ sở kết hợp với việc phân tích kết quả của khảo sát ý kiến KH VIB để tìm ra<br /> những vấn đề còn tồn tại và mong muốn cũng như kỳ vọng của KH về dịch vụ. Từ đó, đi<br /> tìm hiểu nguyên nhân của những điểm hạn chế và đề xuất các giải pháp để phát triển dịch<br /> vụ NHĐT tại VIB.<br />  Phương pháp nghiên cứu<br /> Đề tài sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu<br /> định tính.<br /> + Nghiên cứu định lượng: Đề tài sử dụng các về số liệu thống kê và điều tra về<br /> lĩnh vực cung ứng dịch vụ NHĐT của VIB để phân tích và đánh giá thực trạng phát triển<br /> dịch vụ NHĐT tại VIB. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng kết quả của cuộc khảo sát "Đánh giá<br /> <br /> chất lượng dịch vụ Internet Banking/ứng dụng NH di động MyVIB của Ngân hàng<br /> TMCP Quốc Tế (VIB) năm 2016" do Khối công nghệ NH số (VIB) thực hiện, với sự<br /> tham gia của 388 KH đang sử dụng sản phẩm NHĐT của VIB để phân tích mối liên hệ<br /> giữa nhu cầu của KH và khả năng đáp ứng của NH.<br /> + Nghiên cứu định tính: Đề tài đã điều tra và tổng hợp các sản phẩm NHĐT và<br /> tính năng của các sản phẩm này, chính sách lãi phí… của một số NH khác, từ đó lập bảng<br /> so sánh và đánh giá giữa VIB với các NH đối thủ.<br />  Nguồn số liệu: Đề tài sử dụng các số liệu thứ cấp như sau: Được thu thập từ các số<br /> liệu công bố về dịch vụ NHĐT của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo dịch vụ NHĐT hàng<br /> tháng của VIB, báo cáo thường niên của VIB, kết quả của cuộc điều tra khảo sát 388 KH<br /> đang sử dụng sản phẩm NHĐT của VIB do Khối công nghệ NH số (VIB) thực hiện, khảo<br /> sát của McKinsey & Company... Ngoài ra, tác giả còn trực tiếp thu thập các thông tin về<br /> các sản phẩm và tính năng của sản phẩm, chính sách phí của VIB và một số NH khác.<br />  Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Tác giả sử dụng phương pháp lập bảng<br /> biểu để xử lý các dữ liệu đã thu thập.<br /> V. Dự kiến các đóng góp của luận văn<br />  Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển NHĐT.<br />  Rút ra bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu sự phát triển dịch vụ NHĐT tại<br /> Malaysia, Singapore và NH Wells Fargo (Mỹ).<br />  Đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của VIB trong phát triển NHĐT từ hai góc độ:<br /> đánh giá của KH sử dụng dịch vụ và đánh giá năng lực nội tại của VIB.<br />  Kết hợp giữ khung lý thuyết với phân tích thực trạng để đề xuất hệ thống các giải<br /> pháp và kiến nghị với các cấp lãnh đạo của NH, góp phần phát triển dịch vụ và gia tăng thị<br /> phần của VIB trong hoạt động cung ứng dịch vụ NHĐT.<br /> VI. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài Lời“mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo”và Phụ lục, luận văn<br /> gồm 3 chương sau:<br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân<br /> hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP<br /> Quốc tế Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP<br /> Quốc tế Việt Nam<br /> VII. Nội dung bài viết<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân<br /> hàng thương mại<br /> Dựa trên việc nghiên cứu các khái niệm về dịch vụ NHĐT trên Thế giới và tại Việt<br /> Nam, tác giả đã tổng kết và rút ra khái niệm chung về dịch vụ NHĐT như sau: “Dịch vụ<br /> NHĐT là dịch vụ NH được cung cấp thông qua phương thức điện tử”. Trong đó, phương<br /> thức điện tử dùng để chỉ toàn bộ quy trình và hệ thống phương tiện giao dịch điện tử như<br /> máy tính cá nhân, ATM, PDA, điện thoại…; hệ thống quản lý và xử lý dữ liệu – giao<br /> dịch tại các NH, hệ thống giao tiếp và xử lý giao dịch liên NH. Dịch vụ NH bao gồm cả<br /> các loại hình dịch vụ NH truyền thống và hiện đại. Tương tự như dịch vụ NH truyền<br /> thống, các tiện ích mà dịch vụ NHĐT cung cấp cũng được xây dựng dựa trên hệ thống<br /> NH lõi của NH và cũng bao gồm những tiện ích thông tin, tiện ích thanh toán, tiện ích tín<br /> dụng, thương mại và tài chính. Khác với dịch vụ NH truyền thống, dịch vụ NHĐT được<br /> cung cấp thông qua các kênh điện tử.<br /> Dịch vụ NHĐT là dịch vụ tài chính do NH cung cấp nên cũng mang đầy đủ các<br /> đặc điểm của dịch vụ NH: Tính vô hình, Tính không thể tách rời, Tính không ổn định và<br /> khó xác định. Ngoài ra, dịch vụ NHĐT còn mang các đặc trưng cơ bản khác như mang<br /> yếu tố công nghệ cao, có tính tập trung hóa cao, có thể cung cấp dịch vụ trọn gói.<br /> Chương 1 cũng đã“đưa ra một bức tranh tổng quan về sự phát triển của”NHĐT<br /> trên Thế giới và tầm quan trọng của dịch vụ NHĐT đối với nền kinh tế - xã hội, với các<br /> NHTM và với KH. Với“những tiện ích, ưu điểm của các sản phẩm”NHĐT cho thấy<br /> việc“phát triển dịch vụ này tại các NHTM Việt Nam”trong xu thế hội nhập hiện nay là tất<br /> yếu.<br /> <br /> Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, phát triển dịch vụ NHĐT được hiểu như<br /> sau: “Phát triển dịch vụ NHĐT được hiểu là sự gia tăng về về quy mô và chất lượng dịch<br /> vụ NHĐT. Trong đó, sự gia tăng về quy mô được thể hiện thông qua sự gia tăng về loại<br /> hình dịch vụ, về tiện ích cung cấp, về số lượng KH, về số lượng và giá trị giao dịch, về<br /> doanh thu phí dịch vụ. Sự gia tăng về chất lượng được thể hiện qua sự thỏa mãn của KH,<br /> sự an toàn bảo mật của dịch vụ, mức độ cạnh tranh về phí dịch vụ…”. Để phản ánh sự<br /> phát triển dịch vụ NHĐT, có rất nhiều chỉ tiêu đánh giá như sau: chỉ tiêu về số lượng<br /> (Danh mục sản phẩm dịch vụ; Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT; Số lượng và<br /> giá trị giao dịch; Lợi nhuận thu được từ dịch vụ), chỉ tiêu về chất lượng (Sự thỏa mãn của<br /> khách hàng; Vấn đề bảo mật, an toàn; Mức độ cạnh tranh về phí dịch vụ), chỉ tiêu về tỷ lệ<br /> tăng trưởng (Tỷ lệ“số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ”NHĐT/Tổng“số khách hàng<br /> của”ngân hàng; Tần suất giao dịch thông qua dịch vụ NHĐT; Tổng phí thu từ dịch vụ<br /> NHĐT/Tổng phí thu của ngân hàng).<br /> Các“nhân tố ảnh hưởng đến”sự“phát triển dịch vụ”NHĐT được chia thành nhóm<br /> nhân tố chủ quan và nhóm nhân tố khách quan. Các nhân tố chủ quan bao gồm: vốn đầu<br /> tư, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất. Các nhân tố khách quan bao gồm: nhân tố thuộc môi<br /> trường vĩ mô (môi trường kinh tế, môi trường khoa học – kỹ thuật công nghệ, môi trường<br /> pháp lý) và nhân tố thuộc môi trường ngành (nhu cầu và sự hiểu biết của khách hàng, đối<br /> thủ cạnh tranh, các đơn vị hỗ trợ kinh doanh/đối tác).<br /> Nghiên cứu thực tế phát triển dịch vụ NHĐT tại Malaysia, Singapore và NH Wells<br /> Fargo (Mỹ), chúng ta có thể rút ra được một số bài học để phát triển dịch vụ NH hiện đại<br /> này tại các NHTM Việt Nam đó là cần có sự hiểu biết và chấp nhận của KH, sự cam kết<br /> hỗ trợ từ phía các nhà quản lý cấp cao, sự đầu tư nghiên cứu sản phẩm và nâng cao chất<br /> lượng dịch vụ NHĐT đồng thời vấn đề về pháp lý và công nghệ cũng góp phần không<br /> kém trong việc triển khai thành công dịch vụ NHĐT.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng<br /> TMCP Quốc tế Việt Nam<br /> “Chương 2 đã khắc họa bức tranh toàn cảnh về hoạt động cung ứng dịch vụ”NHĐT<br /> tại Việt Nam nói chung và VIB nói riêng. Hiện tại, VIB cung cấp 6 dịch vụ NHĐT, đó là:<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
a27cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, Dịch vụ ngân hàng điện tử, Ngân hàng điện tử, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-dien-tu-tai-ngan-hang-TMCP-Quoc-te-Viet-Nam.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT