Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu lu7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.08 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu chính của luận án là: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ NHBL, phân tích thực trạng và đánh giá sự phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Đông Đô giai đoạn 2008- 2010. Từ đó đưa ra một số giải pháp cũng như kiến nghị nhằm góp phần phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Đông Đô.

i<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ***<br /> <br /> TRẦN THÀNH NAM<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> HÀ NỘI 2011<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu<br /> Để có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững, cũng như có thể cạnh<br /> tranh được với các ngân hàng nước ngoài đang từng bước tạo dựng thương hiệu,<br /> chiếm lĩnh thị phần trong nước, nhiều NHTM Việt Nam nói chung và BIDV Đông<br /> Đô nói riêng đã lựa chọn chiến lược phát triển dịch vụ NHBL. Đây là một bước đi<br /> đúng đắn và sáng suốt, tuy sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí bước đầu để cải tiến, đổi mới<br /> công nghệ, cũng như quảng bá thương hiệu, sản phẩm, nhưng về lâu dài sẽ đem lại<br /> nguồn vốn và thu nhập ổn định , chia sẻ và phân tán rủi ro cho các ngân hàng. Hoạt<br /> động NHBL luôn được coi là hoạt động cốt lõi, nền tảng để từ đó mở rộng các hoạt<br /> động kinh doanh khác của các NHTM.<br /> Xuất phát từ thực tế này và qua thời gian làm việc tại BIDV Đông Đô, học<br /> viên quyết định chọn đề tài: “ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô” làm đề tài nghiên cứu .<br /> <br /> 2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển dị ch vụ NHBL , phân tích thực<br /> trạng và đánh giá sự phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Đông Đô giai đoạn 2008 2010. Từ đó đưa ra một số giải pháp cũng như kiến nghị nhằm góp phần phát triển<br /> dịch vụ NHBL tại BIDV Đông Đô.<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật<br /> biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp nghiên cứu lý<br /> luận, thực tiễn, so sánh trong quá trình thống kê, phân tích số liệu .<br /> <br /> 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Luận văn góp phần hệ thống hóa và phát triển các lý luận về phát triển dịch<br /> vụ NHBL của các NHTM. Luận văn cũng đóng góp những phân tích, đánh giá thực<br /> trạng và đưa ra một số giải pháp để phát triển dịch vụ NHBL của BIDV Đông Đô<br /> nói riêng và của BIDV nói chung.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là loại hình dịch vụ điển hình của ngân hàng , là<br /> dịch vụ ngân hàng được cung ứng tới từng cá nhân riêng lẻ thông qua mạng lưới chi<br /> nhánh (phòng giao dịch), hoặc qua các phương tiện công nghệ thông tin, điện tử<br /> viễn thông hiện đại .<br /> 1.1.2. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> - Đặc điểm đầu tiên và cũng dễ nhận thấy khi nói đến NHBL đó là số lượng<br /> khách hàng của loại hình dịch vụ này rất lớn, đông đảo và nhiều cấp bậc khác nhau.<br /> - Quy mô mỗi lần giao dịch lại nhỏ, chỉ tương ứng, phù hợp với nhu cầu của<br /> một cá nhân.<br /> - Ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào các sản<br /> phẩm dịch vụ mà ngân hàn g cung cấp.<br /> - Mạng lưới phân phối rộng, sản phẩm đa dạng<br /> 1.1.3. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> - Dịch vụ huy động vốn dân cư: với các hình thức sau như tiền gửi thanh<br /> toán và tiền gửi tiết kiệm.<br /> - Dịch vụ tín dụng bán lẻ với các hình thức như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh<br /> và cho thuê; tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; tín dụng tiêu dùng , tín dụng cho<br /> sản xuất kinh doanh, tín dụng cho đầu tư; tín dụng tín chấp, tín dụng có bảo đảm.<br /> - Dịch vụ thẻ với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng<br /> - Dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> - Dịch vụ ngân hàng - bảo hiểm<br /> 1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL<br /> 1.2.1. Quan điểm về phát triển dịch vụ NHBL<br /> Phát triển dịch vụ NHBL cần phải được tiến hành trên một số quan điểm cụ<br /> <br /> iv<br /> <br /> thể như q uan điểm bền vững, quan điểm hài hoà và quan điểm đồng bộ.<br /> 1.2.2. Vai trò của việc phát triển dịch vụ NHBL<br /> Phát triển dịch vụ NHBL có một vai trò rất lớn không chỉ với nền kinh tế, với<br /> ngân hàng mà còn cả với cả khách hàng<br /> 1.2.3. Những tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ NHBL<br /> 1.2.3.1. Tiêu chí định tính<br /> Bao gồm các tiêu chí như t ính đa dạng của sản phẩm dịch vụ ; tính tiện ích<br /> của sản phẩm dịch vụ và tính an toàn<br /> 1.2.3.2. Tiêu chí định lượng<br /> Bao gồm các tiêu chí như s ố lượng khách hàng và thị phần ; hệ thống các<br /> kênh phân phối; thu nhập của ngân hàng<br /> 1.2.4. Các nhân tố tác động tới sự phát triển của dịch vụ NHBL<br /> 1.2.4.1. Nhân tố khách quan<br /> Bao gồm các nhân tố như môi trường kinh tế; môi trường chính trị pháp luật;<br /> môi trường văn hóa - xã hội và môi trường kỹ thuật công nghệ<br /> 1.2.4.2. Nhân tố chủ quan<br /> Bao gồm các nhân tố như định hướng và chiến lược phát triển của ngân<br /> hàng; khả năng tài chính và công nghệ; cơ cấu tổ chức của ngân hàng và nguồn<br /> nhân lực.<br /> 1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL Ở MỘT SỐ NƯỚC<br /> TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚ I CÁC NHTM<br /> VIỆT NAM<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL ở một số nước trên thế giới<br /> Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL ở một số nước như Trung Quốc,<br /> Singapore và Nhật Bản<br /> 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với các NHTM Việt Nam<br /> - Tập trung vào các đối tượng khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 50. Trong độ<br /> tuổi đó lại cần phân chia thành các giai đoạn khác nhau để có chính sách khách<br /> <br /> v<br /> <br /> hàng phù hợp<br /> - Từng bước mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới phục vụ khách hàng. Bên<br /> cạnh đó cũng cần nâng cao công tác kiểm tra, giám sát đối với các điểm giao dịch<br /> đã được thành lập.<br /> - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thành lập một phòng ban riêng chuyên về<br /> nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ. Hơn nữa, cũng nên tập trung vào các sản phẩm có<br /> hàm lượng công nghệ cao, có đặc điểm nổi trội t rên thị trường nhằm tạo ra sự khác<br /> biệt trong cạnh tranh, tận dụng các kênh phân phối đã được xây dựng để mở rộng và<br /> phát triển các sản phẩm dịch vụ NHBL.<br /> - Tăng cường các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI<br /> BIDV ĐÔNG ĐÔ<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ BIDV Đ ÔNG ĐÔ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA BIDV ĐÔNG ĐÔ GIAI ĐOẠN 2008-2010<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Đông Đô<br /> BIDV Đông Đô được thành lập trên cơ sở nâng cấp phòng Giao dịch 2 của<br /> Sở Giao dịch BIDV và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/7/2004 với mục đích<br /> mở rộng mạng lưới , nâng cao thị phần hoạt động của BIDV ở khu vực phía Tây thủ<br /> đô, nâng cao khả năng cạnh tranh của BIDV.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của BIDV Đông Đô<br /> Mô hình tổ chức mới gồm 5 khối là khối QHKH, khối QLRR, khối tác<br /> nghiệp, khối nội bộ và khối trực thuộc.<br /> 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của BIDV Đông Đô giai đoạn 2008-2010<br /> - Hoạt động huy động vốn của BIDV Đông Đô luôn được xác định là nhiệm<br /> vụ trọng tâm số 1 và đều đạt đượ c những kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng<br /> khá cao qua các năm; cơ cấu các nguồn vốn huy động là khá hợp lý và phù hợp với<br /> tình hình thực tế cũng như tình hình hoạt động của Chi nhánh.<br /> - Hoạt động tín dụng của BIDV Đông Đô luôn được quan tâm và có s ự kiểm<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
lu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tỉnh Đông Đô
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dong-Do.PDF[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT