Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu c57cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý thuyết về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng phát triển DVNHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3 và chương 3 - Giải pháp phát triển dvnhbl tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Từ khi nền kinh tếVN hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, cùng với nhiều cơ hội<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> được mở ra, các NHTMVN cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc<br /> .<br /> <br /> biệt là sự cạnh tranh khốc liệt với các tập đoàn tài chính đa quốc gia với tiềm lực<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> tài chính mạnh, có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động tài chính ngân hàng. Nhận<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> thức được các nguy cơ hiện hữu, trong một vài năm trở lại đây các ngân hàng thương<br /> .<br /> <br /> mại Việt Nam trong đó có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> đã thay đổi chiến lược kinh doanh: tập trung phát triển cácDVNHBL để nâng cao<br /> .<br /> <br /> doanh thu, chiếm lĩnh thị phần bán lẻ - nơi mà trước đây, các ngân hàng Việt Nam đã<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> không quan tâm, chú trọng.<br /> .<br /> <br /> Là chi nhánh hàng đầu trong hệ thống, SGD3 đã tích cực mở rộng hoạt động<br /> ngân hàng bán lẻ theo định hướng của BIDV. Tuy nhiên, do hoạt động với chức năng<br /> đặc thù trong một thời gian dài nên việc phát triển các DVNHBL tại SGD3 chưa bài<br /> bản, rời rạc, dẫn tới chưa khai thác được hết tiềm năng thị trường DVNHBL trên địa<br /> bàn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần có một chính sách toàn diện và các biện pháp nhằm<br /> phát triển DVNHBL tại SGD3 để khai thác hết tiềm năng trên địa bàn.Xuất phát từ<br /> thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3” làm đề<br /> tài luận văn thạc sỹ kinh tế của mình.<br /> <br /> CHƢƠNG 1: MỘT SỐVẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1. Khái quát về DVNHBL tạingân hàng thƣơng mại<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> DVNHBL là các dịch vụ được ngân hàng cung cấp nhằm hướng tới đối tượng sử<br /> dụng là cá nhân, HGĐ, các DNNVV thông qua các kênh phân phối trực tiếp như: CN,<br /> PGD, ATM, POS hoặc qua các kênh phân phối gián tiếp như: phone banking, home<br /> banking và call center…<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm của DVNHBL<br /> -Số lượng KH sử dụng DVNHBL lớn<br /> - Số lượngSP, DVNHBL đa dạng<br /> - DVNHBL phát triển đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật công nghệ hiện đại<br /> - DVNHBL đòi hỏi phải có kênh phân phối đa dạng<br /> <br /> 1.1.3. Các DVNHBL chủ yếu<br /> 1.1.3.1. Huy động vốn<br /> HĐV là một trong những nghiệp vụ cơ bản của NHTM giúptạo nên nguồn vốn<br /> HĐ cho NH. Bằng việc đưa ra các sản phẩm và công cụ, NHTM thu hút nguồn tiền<br /> nhàn rỗi từ các đối tượng KHBL theo các hình thức: tiền gửi thanh toán và tiền gửi<br /> tiết kiệm.<br /> <br /> 1.1.3.2. Dịch vụ cho vay bán lẻ<br /> Cho vay là HĐ cung cấp vốn của NH cho KH để KH sử dụng vào mục đích hợp<br /> phápcủa bản thânvà trong một thời gian nhất định theo thỏa thuậnvới nguyên tắc KH phải<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> hoàn trả cả gốc và lãi. Tùy theo tính chất, cách phân loại khác nhau mà có các hình<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> thứcCV khácnhau:<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> - Theo thời gian: CV ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.<br /> - Theo mục đích sử dụng vốn: CV tiêu dùng, CV phục vụ SXKD, CV đầu tư.<br /> - Theo hình thức bảo đảm: CV tín chấp, CV có bảo đảm.<br /> <br /> 1.1.3.3. Dịch vụ thẻ<br /> DV thẻ: Thẻ là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, là phương tiện do NH,<br /> các ĐCTC và các công ty phát hành dùng để giao dịch mua bán hàng hóa, DV hoặc rút<br /> tiền mặt. Có 2 loại thẻ cơ bản và chủ yếu là thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.<br /> <br /> 1.1.3.4. Một số dịch vụ khác<br /> Bên cạnh các DVNHBL chủ yếu nêu trên, các NH còn cung cấp một số DVNHBL<br /> khác tiêu biểu như: DV ngân hàng điện tử, DV ngân hàng - bảo hiểm (Bancassurance),<br /> DV chuyển tiền.<br /> <br /> 1.1.4. Vai trò của DVNHBL<br /> 1.1.4.1. Đối với hoạt động của nền kinh tế<br /> - Tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi bằng tiền mặt trong dân cư<br /> - Tạo cầu nối với các ngành DV khác<br /> - Hỗ trợ hoạt động quản lý tiền tệ của Nhà nước<br /> <br /> 1.1.4.2. Đối với hoạt động của ngân hàng thương mại<br /> - Mang lại nguồn thu chắc chắn, ổn định<br /> - Nângcao năng lực cạnh tranh cho NH<br /> - Giúpmở rộngquy mô, thị phần KH<br /> .<br /> <br /> 1.1.4.3. Đối với khách hàng<br /> - Giúp đa số KH quản lý, sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả<br /> - Giúp đáp ứng tính tiện lợi, tính thay đổi nhanh và thường xuyên nhu cầu của XH<br /> <br /> 1.2. Phát triển DVNHBL tại ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.2.1. Quan niệmvề phát triển DVNHBL tại ngân hàng thương mại<br /> Phát triển DVNHBL là sự mở rộng về quy mô đồng thời gia tăng chất lượng DV.<br /> Sự phát triển được phân tích trên 2 khía cạnh:Phát triển về chiều rộng và phát triển về<br /> chiều sâu. Hiểu theo nghĩa hẹp thì phát triển DVNHBL là sự gia tăng quy mô số lượng<br /> các sản phẩm, DVNHBL. Hiểu theo nghĩa rộng, phát triển DVNHBL là phát triển theo<br /> chiều sâu, nghĩa là sự gia tăng về danh mụcsản phẩm DV kết hợp với nâng cao chất<br /> lượng DV.<br /> <br /> 1.2.2.Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển DVNHBL tại NHTM<br /> - Mức độ đa dạng của DVNHBL<br /> - Tăng trưởngvề số lượng KH sử dụng DVNHBL<br /> - Tăng trường về quy mô DVNHBL<br /> - Tăng trưởng về TNR của NH từ DVNHBL<br /> - Mức độ an toàn của DVNHBL<br /> <br /> 1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVNHBL tại NHTM<br /> 1.2.3.1.Nhân tố khách quan<br /> - Môi trường kinh tế<br /> - Môi trường chính trị - pháp luật<br /> -Cạnh tranh trong lĩnh vực TC - NH<br /> - Môi trường kỹ thuật - công nghệ<br /> - Nhân tố KH<br /> <br /> 1.2.3.2. Nhân tố chủ quan<br /> - Chính sách của ngân hàng<br /> -Khả năng TC của NH<br /> -Tổ chức bộ máy của NH<br /> - Chất lượng nguồn nhân lực<br /> -Kênh phân phối của NH<br /> -Trình độ KH– CN<br /> <br /> 1.3. Biện pháp các NHTM sử dụng để phát triển DVNHBL<br /> -Tổ chức nghiên cứu, xác địnhnhu cầu và xu hướng thay đổi nhu cầu sử dụng<br /> DVNHBL của KH<br /> - Đẩy mạnh hoạt động marketing<br /> -Phát triển và nâng cao hiệu quả mạng lưới KPP<br /> -Đa dạng hoá và tăng tiện ích cho các SPDV<br /> -Tăng cường đầu tưđổi mới trang thiết bị, công nghệ trong NH<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DVNHBL TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM–<br /> CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3<br /> <br /> 2.1.Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi<br /> nhánh Sở Giao Dịch 3 và hoạt động kinh doanh của SGD3 giai đoạn đoạn 2012<br /> – 2015<br /> Ngày 15/07/2002, SGD3 chính thức được ra đời vớichức năng HĐ như một CN đặc<br /> biệt, hạch toán nội bộ trong hệ thống và có con dấu riêng.SGD3 là một trong các CNhàng<br /> đầu củaNgân hàngTMCP Đầutư và Pháttriển ViệtNam, cung cấp tất cả các DVNH đến<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> các đối tượng KH, là đầu mối quản lý các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức TCQT trong<br /> hệ thống BIDV.<br /> Trong bối cảnh thị trường kinh doanh khó khăn trong các năm gần đây, SGD3 vẫn<br /> bám sát chủ trương của TSC và NHNN và đã đạt được các kết quả quan trọng.<br /> <br /> 2.2.Thực trạng phát triển DVNHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát<br /> triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3 giai đoạn 2012 – 2015<br /> 2.2.1. Huy động vốn<br /> -Các sản phẩm, DV HĐV có sự đa dạng.<br /> - Số lượng KH HĐV tăng nhanh qua các năm.<br /> - Quy mô HĐV: Số dư HĐVBL cuối kỳ tăng trưởng với tốc độ trung bình trên<br /> 30%/năm. Về cơ cấu HĐVBL:<br /> + Theo kỳ hạn: nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn xấp xỉ 75% tổng số dư HĐV<br /> bán lẻ.<br /> + Theo hình thức: tiền gửi tiết kiệm chiếm đa số, với tỷ lệ trung bình mỗi năm trên<br /> 92% tổng số dư HĐV bán lẻ.<br /> + Theo loại tiền: tiền gửi bằng VND chiếm tỷ lệ trung bình mỗi năm khoảng 77,4%<br /> tổng số dư HĐV bán lẻ.<br /> - TNR từ HĐV bán lẻ: tăng trưởng tốt trong cả giai đoạn.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
c57cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sở Giao Dịch 3
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-So-Giao-Dich-3.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT