Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      4      0
Mã tài liệu b07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.09 M Lần tải 0 Lần xem 4
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa” với mục đích : Làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM Việt Nam. Phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> LÊ PHƯƠNG THẢO<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> VIỆT NAM TÍN NGHĨA<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS ĐỖ TẤT NGỌC<br /> <br /> Hà Nội. 2011<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br />  Sự cần thiết của đề tài<br /> Nhiều ngân hàng đã đầu tư rất mạnh cho công nghệ để tạo lập cơ sở hạ tầng cần thiết<br /> cho phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chủ động đối<br /> mặt với những thách thức của tiến trình hội nhập. Dịch vụ ngân hàng hiện đại đã trở<br /> thành thói quen với hầu hết người tiêu dùng trên thế giới, nhưng còn khá m ới mẻ đối<br /> với người dân Việt Nam.<br /> Thực tế, việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang đem lại doanh thu ngày càng<br /> tăng cho các ngân hàng thương mại. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, khu<br /> vực dịch vụ này sẽ không ngừng phát triển và đẩy cuộc cạnh t ranh lên cao dẫn đến<br /> phân hóa dịch vụ giữa các ngân hàng. Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa cũng<br /> nhận thức được tầm quan trọng của thị trường bán lẻ. Ban lãnh đạo NH TMCP Việt<br /> Nam Tín Nghĩa luôn quan tâm sát sao và chỉ đạo để phát triển lĩnh vực dịch vụ nà y.<br /> Tuy nhiên, Tinnghiabank là ngân hàng mới và các dịch vụ bán lẻ tại TNB chưa có<br /> nhiều sản phảm mới chỉ có các dịch vụ ngân hàng bán lẻ cơ bản như dịch vụ tiền gửi,<br /> dịch vụ cho vay và dịch vụ thanh toán. Chính vì vậy tác giả đã chọn đề tài: “Phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa”, với<br /> mong muốn khách hàng sẽ biết đến dịch vụ bán lẻ của TNB nhiều hơn, để tăng doanh<br /> thu từ dịch vụ, sự bền vững và uy tín của TNB tiếp tục được khẳng định, hướng tới vị<br /> trí về cung cấp sản phảm bán lẻ tốt trên địa bàn Hà Nội.<br />  Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Luận văn “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa”<br /> với mục đích : Làm rõ thêm lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM<br /> Việt Nam. Phân tích, nhận xét, đ ánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH<br /> TMCP Việt Nam Tín Nghĩa. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng bán lẻ tại NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa.<br />  Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, tư duy logic, các phương<br /> pháp kỹ thuật thống kê, so sánh và đánh giá, phỏng vấn chuyên gia… để đưa ra kết<br /> quả phân tích nhằm giúp cho công tác nghiên cứu thuận lợi và đạt kết quả tốt.<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN<br /> HÀNG BÁN LẺ - CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM<br /> 1.1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTM<br /> Khái niệm và đặc điểm dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Thuật ngữ “ngân hàng bán lẻ” xuất phát bởi từ gốc tiếng Anh “Retail banking” được<br /> đưa vào sử dụng tại Việt Nam trong những năm đầu của thập kỷ 90. Mặc dù vậy, khái<br /> niệm này không hàm ý về một lĩnh vực hoạt động mới của ngân hàng mà là những<br /> hoạt động của ngân hàng nhằm phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân: Retail<br /> Banking is banking services for individual consumers .<br /> Theo các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ châu Á – AIT thì dịch vụ ngân<br /> hàng bán lẻ là cung ứng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tới từng cá nhân riêng lẻ, các<br /> doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, khách hàng có thể tiếp cận<br /> trực tiếp với sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử viễn<br /> thông và công nghệ thông tin.<br /> Theo WTO, dịch vụ ngân hàng bán lẻ là loại hình dịch vụ điển hì nh của ngân hàng nơi<br /> khách hàng cá nhân có thể đến giao dịch tại các điểm giao dịch của NH để thực hiện<br /> các dịch vụ như gửi tiền, vay tiền, thanh toán, kiểm tra tài khoản, dịch vụ thẻ. Đối với<br /> các ngân hàng thương mại, dịch vụ NHBL giữ vai trò quan trọng t rong việc nâng cao<br /> năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần, mang lại nguồn thu ổn định và chất lượng cho<br /> các NH. Bên cạnh đó, nó mang lại cơ hội đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phi<br /> ngân hàng, cơ hội bán chéo với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.<br /> Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Đối tượng khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ chính vì<br /> vậy số số lượng khách hàng rất đông, có thể đến chục triệu KH. Số lượng khách hàng<br /> vô cùng lớn nhưng giá trị từng khoản giao dịch không cao. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> có tính phân tán, số lượng KH lớn, số giao dịch phát sinh ngày càng nhiều NHTM<br /> không ngừng mở rông các kênh phân phối để đưa sản phẩm dịch vụ của mình đến với<br /> KH. Sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ công<br /> nghệ thông tin của nền kinh tế nói chung và của bản thân mỗi ngân hàng nói riêng.<br /> Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> <br /> Đứng trên giác độ kinh tế xã hội, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tác dụng đẩy nhanh qu á<br /> trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng to lớn về vốn để phát triển kinh tế. Dịch<br /> vụ NHBL sẽ làm rút ngắn thời gian giao dịch giữa ngân hàng và KH, làm cho tiền tệ<br /> có thể nhanh chóng chuyển từ tay khách hàng đến ngân hàng và ngược lại. Dịch vụ<br /> NHBL phát triển tạo điều kiện cho NH phân tán rủi ro. Dịch vụ NHBL phát triển góp<br /> phần mở rộng quy mô và mạng lưới tăng thương hiệu ngân hàng trên thị trường. Đối<br /> với khách hàng, dịch vụ NHBL của NHTM phát triển mang lại sự an toàn, tiết kiệm,<br /> thuận tiện và nhanh chóng cho KH trong quá trình sử dụng thu nhập của dân cư.<br /> Các hình thức của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Dịch vụ Thẻ: Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ<br /> phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển gắn liền với sự ứng dụng<br /> công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng. Hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân,<br /> thẻ trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán<br /> lẻ của các ngân hàng.<br /> * Phân loại: Có rất nhiều tiêu thức để phân loại thẻ nhưng chủ yếu người ta sử dụng<br /> theo 2 phương thức chính: Phân loại theo công nghệ sản xuất và phân loại theo tính<br /> chất thanh toán của thẻ. Nếu căn cứ theo công nghệ sản xuất chia th ành 3 loại: thẻ in<br /> nổi, thẻ từ và thẻ thông minh. Nếu căn cứ vào tính chất thanh toán có thể chia thành<br /> thẻ tín dụng ( Credit card ) và thẻ ghi nợ ( Debit card ).<br /> Dịch vụ ngân hàng điện tử : Theo bài viết “ How the internet redfines banking”, tạp<br /> chí the Australian Banker, tuyển tập 133, số 3,6/1999 cho rằng: dịch vụ ngân hàng<br /> điện tử là một hệ thống phần mềm vi tính cho phép khách hàng tìm hiểu hay mua dịch<br /> vụ của ngân hàng thông qua việc nối mạng máy tính cá nhân với mạng máy tính của<br /> ngân hàng.<br /> Các dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm: Dịch vụ ngân hàng điện tử gồm các dịch<br /> vụ như: dịch vụ ngân hàng qua mạng internet ( Internet -banking), dịch vụ ngân hàng<br /> tại nhà ( Home – banking), Ngân hàng qua điện thoại ( Phone- Banking), Dịch vụ<br /> ngân hàng qua mạng điện thoại di động ( Mobile- banking )<br /> Dịch vụ chuyển tiền kiều hối: Đây là dịch vụ dành cho đối tượng là những người<br /> nước ngoài chuyển tiền về hỗ trợ người thân, hoặc cá nhân muốn chuyển tiền sin h<br /> <br /> hoạt phí cho cá nhân khác một cách nhanh chóng. Các ngân hàng làm đại lý nhận lệnh<br /> cho các hàng chuyển tiền như Western Union, Moneygram…<br /> 1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ - CHO VAY KHÁCH<br /> HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM<br /> 1.2.1. Quan niệm về sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM<br /> Phát triển dịch vụ bán lẻ của NHTM là việc mở rộng quy mô, gia tăng các tiện ích,<br /> nâng cao hiệu quả và chất lượng của các hoạt động hiện có; thu hẹp các hoạt động<br /> không còn phù hợp; triển khai các hoạt động mới phù hợp với nhu cầu của thị trường,<br /> khả năng của ngân hàng, tiềm năng của xã hội, theo định hướng và mục tiêu phát triển<br /> của ngân hàng đó.<br /> 1.2.2. Các hình thức cho vay KH cá nhân<br /> Cho vay đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình là các khoản cho vay nhỏ lẻ nhằm<br /> tài trợ cho nhu cầu chi tiêu, mua sắm của cá nhân và hộ gia đình. Khoản tiền vay này<br /> thường được sử dụng vào những mục đích như xây dựng, sửa chữa và mua nhà ở, mua<br /> ô tô, du học…Cho vay cá nhân gồm:<br /> a. Cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng có thể dưới các dạng sau: Cho vay trả một<br /> lần, Cho vay trả góp, Cho vay cầm cố, Cho vay thế chấp, Cho vay thẻ tín dụng.<br /> b. Cho vay theo hạn mức thấu chi: Đây là hoạt động cho vay theo hình thức cho vay<br /> tín chấp, cho vay trên tài khoản thanh toán của KH mở tại NH. Đây là hình thức vay<br /> vốn được áp dụng nhiều trên thế giới vì vậy theo hạn mức thấu chi tạo điều kiện cho<br /> KH chủ động và linh hoạt hơn trong việc sử dụng vốn. Tuy nhiên hạn mức cho v ay<br /> thường thấp và lãi suất vay thường cao và được tính theo ngày.<br /> 1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bán lẻ của NHTM<br /> Sự đa dạng và tiện ích của sản phẩm dịch vụ: Trước nhu cầu ngày càng đa dạng và<br /> khắt khe hơn cũng như sự hiểu biết ngày càng cao của KH, các NH không ngừng cải<br /> tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ KH. Xu thế đa dạng<br /> hóa sản phẩm dịch vụ của NHTM phải phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội<br /> của từng quốc gia nhằm thu hút được đông đảo lư ợng KH, gia tăng lợi nhuận đồng<br /> thời đảm bảo kiểm soát rủi ro và chi phí hợp lý nhất.<br /> Số lượng khách hàng: Trong nền kinh tế thị trường, số lượng khách hàng là tiêu chí<br /> chung để đánh giá bất kỳ dịch vụ kinh doanh nào. Đối với dịch vụ ngân hàng nói<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
b07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, Phát triển dịch vụ ngân hàng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
4
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-TMCP-Viet-Nam-Tin-Nghia.PDF[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT