Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 1u7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu của Luận văn: Hệ thống các lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích, nhận xét, đánh giá về thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Đề xuất những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay , đứng trước sự đòi hỏi<br /> phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và sự cạnh<br /> tranh gay gắt giữa các Ngân hàng thương mại thì phát triển dịch vụ ngân<br /> hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam,<br /> là mục tiêu chính trong các chính sách và thực thi chiến lược phát triển của<br /> các Ngân hàng thương mại.<br /> Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội là một trong<br /> những Ngân hàng thương mại nhà nước có thế mạnh các sản phẩm dich vụ ngân<br /> hàng truyền thống là dịch vụ ngân hàng bán buôn. Tuy nhiên nắm bắt được xu<br /> hướng chung tất yếu đó, Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam<br /> chi nhánh Hà Nội đã xác định thị trường bán lẻ là mục tiêu phát triển hàng đầu<br /> trong thời gian tới. Do dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới được triển khai tại Chi nhánh<br /> trong thời gian gần đây nên kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng<br /> của Chi nhánh.<br /> Xuất phát từ thực tế trên tôi chọn đề tài;” Phát triển dịch vụ ngân hàng<br /> bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội”, với<br /> mong muốn dịch vụ bán lẻ cũng trở thành thế mạnh của Chi nhánh, góp phần<br /> vào sự tăng trưởng bền vững của Chi nhánh.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn:<br /> - Hệ thống các lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ.<br /> - Phân tích, nhận xét, đánh giá về thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại<br /> Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội<br /> - Đề xuất những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân<br /> hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> - Đối tượng nghiên cứu:<br /> <br /> Dịch vụ nhận tiền gửi của cá nhân, cho vay cá nhân và dịch vụ thanh toán<br /> tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> Dịch vụ ngân hàng bán lẻ từ năm 2009 đến năm 2011<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu:<br /> - Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và<br /> duy vật lịch sử.<br /> - Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu các loại để so sánh, phân tích,<br /> đánh giá thực trạng của ngân hàng.<br /> 5. Kết cấu luận văn:<br /> Tên đề tài:” Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và<br /> phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội”<br /> Ngoài phần lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại<br /> Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ tín dụng có<br /> vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường.<br /> Theo luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam có hiệu lực vào tháng l0/1998:<br /> “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân<br /> hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”.<br /> NHTM thực hiện các hoạt động chủ yếu là hoạt động huy động vốn, hoạt<br /> động sử dụng vốn và hoạt động kinh doanh khác.<br /> Theo cách hiểu chung, “dịch vụ” là bất cứ hành động hoặc lợi ích nào mà<br /> một phía có thể đem lại cho bên kia mà chắc chắn là không nhìn thấy được, không<br /> thể tách rời khỏi đối tượng cung cấp, có khả năng thay đổi, không dẫn đến bất cứ<br /> quyền sở hữu mới nào. Dịch vụ ngân hàng có một số đặc trưng sau:<br /> Tính vô hình: Khách hàng khi mua dịch vụ tài chính ngân hàng thường<br /> không nhìn thấy hình dạng cụ thể của loại hình dịch vụ nên rất khó đánh giá và so<br /> sánh chất lượng như các hàng hoá hữu hình khác, chỉ có thể cảm nhận thông qua<br /> các tiện ích mà sản phẩm mang lại.<br /> Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm diễn ra đồng thời: Chu kỳ của một<br /> sản phẩm chia làm hai giai đoạn: sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên đối với<br /> sản phẩm tài chính, chúng được tạo ra khi khách hàng có yêu cầu và tiêu thụ ngay.<br /> Không ổn định về mặt chất lượng và dễ sao chép (cả về tính chất và hình<br /> thức) và do nhiều yếu tố cấu thành: Một sản phẩm dịch vụ tài chính do sự kết hợp<br /> của các yếu tố bên trong (nhân lực, công nghệ...) và bên ngoài (môi trường, thể<br /> chế...). Ngoài ra còn có sự tham gia của các NHTM và các tổ chức phi tài chính.<br /> <br /> 1.2. Khái quát về dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là tất cả những dịch vụ tài chính đa dạng và phong<br /> phú được ngân hàng thương mại cung cấp tới đối tượng khách hàng là cá nhân và<br /> các hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.<br /> Việc phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ là một xu hướng tất yếu khi<br /> mà nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các Ngân hàng<br /> thương mại. Xét trên giác độ kinh tế - xã hội, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tác<br /> dụng đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng to lớn về<br /> vấn đề phát triển kinh tế, đồng thời giúp cải thiện đời sống dân cư, hạn chế<br /> thanh toán tiền mặt, góp phần giảm chi phí xã hội thông qua việc tiết kiệm chi<br /> phí thời gian, chi phí thông tin, đáp ứng tính tiện lợi, tính thay đổi nhanh và<br /> thường xuyên trong nhu cầu của xã hội. Xét trên giác độ tài chính và quản trị<br /> ngân hàng, dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại nguồn thu ổn định, chắc chắn, hạn<br /> chế rủi ro tạo bởi các nhân tố bên ngoài vì đây là lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của<br /> biến động kinh tế so với các lĩnh vực khác. Đối với khách hàng, dịch vụ ngân<br /> hàng bán lẻ đem đến sự thuận tiện an toàn, tiết kiệm cho khách hàng trong quá<br /> trình thanh toán và sử dụng nguồn thu nhập của mình.<br /> Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Số lượng khách hàng lớn, giá trị các<br /> khoản vay nhỏ, nhu cầu khách hàng mang tính thời điểm, độ phức tạp cao, rủi ro<br /> được chia sẻ, đòi hỏi mức độ chuyên môn hóa cao.<br /> Các dịch vụ bán lẻ của một Ngân hàng thương mại có rất nhiều, tuy nhiên<br /> trong phạm vi nghiên cứu của luận văn em nghiên cứu ba dịch vụ là: dịch vụ nhận<br /> tiền gửi của cá nhân, dịch vụ cho vay cá nhân, và dịch vụ thanh toán.<br /> 1.3. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Đối với một NHTM phát triển đa năng thì việc mở rộng và phát triển các<br /> dịch vụ bán lẻ đang là một chiến lược phát triển. Mỗi ngân hàng có những hướng<br /> khác nhau để phát triển các dịch vụ bán lẻ như đầu tư cho khoa học công nghệ, mở<br /> rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động marketing… sự phát<br /> triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ là một khái niệm mà không có chỉ tiêu tổng hợp<br /> nào có thể phản ánh một cách chính xác, để đánh giá có thể dùng những chỉ tiêu<br /> <br /> sau: giá trị thương hiệu, kênh phân phối, tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ, tính<br /> an toàn, tăng lợi nhuận cho ngân hàng.<br /> Hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố,<br /> và việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng vậy. Có 2 nhóm nhân tố ảnh<br /> hưởng là: Nhân tố khách quan gồm môi trường kinh tế xã hội, môi trường pháp lý,<br /> môi trường công nghệ. Nhân tố chủ quan gồm: khả năng cạnh tranh của các ngân<br /> hàng thương mại, chiến lược kinh doanh của ngân hàng, cơ cấu tổ chức của ngân<br /> hàng, chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng và trình độ công nghệ.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
1u7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-Dau-tu-va-phat-trien-Viet-Nam-chi-nhanh-Ha-Noi.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT