Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Khánh Hòa

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      5      0
Mã tài liệu 317cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.31 M Lần tải 1 Lần xem 5
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa. Chương 3 - Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa. Mời các bạn tham khảo!

LỜI MỞ ĐẦU<br /> Hiện nay, các NHTM đều rất chú trọng đến công tác tăng dư nợ cho vay vì đây<br /> được coi là hoạt động sinh lời chủ yếu. Có thể nói, hoạt động cho vay KHCN là xu hướng<br /> phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Do vậy các NHTM nói chung và MB nói<br /> riêng phải thực hiện phát triển cho vay khách hàng cá nhân. Trên thực tế, trong thời gian<br /> qua, hoạt động cho vay KHCN tại các NHTM ở Việt Nam ngày càng tăng trưởng nhanh<br /> chóng. Chính vì là hoạt động cho vay KHCN nên đặt ra yêu cầu về chỉ tiêu tăng trưởng<br /> dư nợ và đảm bảo rủi ro ở mức thấp nhất.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, để phát triển hoạt động cho vay<br /> KHCN, MB Khánh Hòa đã có sự chú trọng quan tâm đến hoạt động này. Tuy nhiên hiện<br /> nay các biện pháp hiện tại được chi nhánh áp dụng trong công tác bán hàng cũng như<br /> quản trị rủi ro của MB nói chung và MB Khánh Hòa nói riêng còn chưa được thực hiện<br /> hiệu quả cũng như còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Đưa rra các giải pháp mang<br /> tính khắc phục các hạn chế dựa trên các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay<br /> KHCN của chi nhánh là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.<br /> “<br /> <br /> Đó là lý do và tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài :”Phát triển cho vay Khách<br /> <br /> hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Khánh Hòa”.<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương :<br /> Chương 1: Lý luận chung về phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng<br /> thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng<br /> TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa.<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP<br /> Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa.<br /> <br /> ”<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHCN TẠI NHTM<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát hoạt động cho vay KHCN tại NHTM<br /> <br /> Theo điều 3 quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng : ”Cho vay là một<br /> hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức cấp tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một<br /> khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên<br /> tắc có hoàn trả gốc và lãi ”<br /> Cho vay là một hình thức của hoạt động tín dụng. Ngân hàng có thể giải ngân tiền<br /> mặt hoặc chuyển khoản cho khách hàng có nhu cầu. Khách hàng sau khi nhận tiền thì<br /> phải sử dụng theo đúng mục đích đã thống nhất từ trước với ngân hàng cùng với cam kết<br /> về thời gian hoàn trả đã định. Các cam kết đó được thể hiện rõ ràng qua văn bản được kí<br /> kết gọi là hợp đồng tín dụng. Các bên sẽ căn cứ trên các điều khoản được quy định để<br /> thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.<br /> 1.2.<br /> <br /> Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng<br /> <br /> mại<br /> Thể hiện qua một số đặc điểm :<br /> - Tính đa dạng, phức tạp của đối tượng khách hàng<br /> - Nhu cầu vay của các khách hàng<br /> - Nguồn trả nợ khó chứng minh, khả năng tài chính không ổn định, thiếu minh<br /> bạch:<br /> - Quy mô khoản vay nhỏ lẻ và chi phí lớn<br /> - Rủi ro đối với cho vay KHCN cao:<br /> - Các khoản cho vay KHCN thường có lãi suất cho vay cao<br /> 1.3.<br /> “<br /> <br /> Phát triển cho vay Khách hàng cá nhân của Ngân hàng thƣơng mại<br /> <br /> Theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng:“Phát triển là một phạm trù triết<br /> <br /> học dùng để chỉ quá trình vận động tiến từ thấp lên đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ<br /> kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật.”.[1, tr.68].<br /> <br /> “<br /> <br /> Như vậy đối với lĩnh vực ngân hàng: Phát triển cho vay KHCN là sự gia tăng về số và<br /> chất lượng cho vay KHCN (Nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng)<br /> <br /> - Tính cần thiết trong việc phát triển hoạt động cho vay KHCN tại NHTM xem xét<br /> trên 3 chủ thể là đối với khách hàng, đối với ngân hàng và nền kinh tế. Ở cả 3 chủ thể<br /> đều thể hiện vai trò tác động cũng như hỗ trợ lẫn nhau để đem lại lợi ích cho mỗi chủ thể.<br /> - Các chỉ tiêu đo lường phát triển hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng thương<br /> mại :<br /> + Nhóm chỉ tiêu làm gia tăng số lượng dư nợ :<br />  Chỉ tiêu dư nợ<br />  Chỉ tiêu doanh số cho vay<br />  Chỉ tiêu số lượng khách hàng<br />  Chỉ tiêu các loại sản phẩm cho vay<br /> + Nhóm chỉ tiêu làm giảm rủi ro hoạt động cho vay<br />  Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của hoạt động cho vay<br />  Chỉ tiêu mức rủi ro<br /> - Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng<br /> thương mại :<br /> + Nhóm nhân tố chủ quan<br /> <br /> <br /> Chính sách cho vay của ngân hàng<br /> <br /> <br /> <br /> Năng lực tài chính<br /> <br /> <br /> <br /> Mạng lưới của ngân hàng<br /> <br /> <br /> <br /> Hoạt động Marketing của ngân hàng<br /> <br /> <br /> <br /> Năng lực của cán bộ tín dụng ngân hàng<br /> <br /> <br /> <br /> Quy trình cho vay của ngân hàng<br /> <br /> <br /> <br /> Trình độ quản lý thông tin của ngân hàng về khách hàng vay vốn<br /> <br /> <br /> <br /> Chất lượng dịch vụ của ngân hàng làm hài lòng khách hàng<br /> <br /> + Nhóm nhân tố khách quan<br /> <br /> <br /> Tình hình tăng trưởng kinh tế và môi trường xã hội<br /> <br /> <br /> <br /> Đối thủ cạnh tranh<br /> <br /> <br /> <br /> Nhu cầu khách hàng<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> <br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH KHÁNH HÒA<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Khánh Hòa<br /> MB Khánh Hòa được thành lập vào năm 2007 với đặc thù về hình ảnh đã được MB<br /> chăm chút nhận diện thương hiệu một cách hoàn chỉnh biểu tượng. Chi nhánh có trụ sở kiên<br /> cố, khang trang, đặt tại số 9 đường Lê Thánh Tôn – là khu trung tâm thành phố là một sự<br /> thuận lợi cho sự phát triển của chi nhánh do địa bàn tập trung nhiều các cơ quan hành chính<br /> sự nghiệp, các khu trung tâm thương mại đông dân cư có thu nhập tốt..tuy nhiên sẽ tồn tại<br /> cạnh tranh rất lớn từ các tổ chức tài chính, ngân hàng khác đòi hỏi chi nhánh phải không<br /> ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh<br /> MB Khánh Hòa với thế mạnh là địa bàn đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng và<br /> phát triển, dân cư đông đúc, nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại lớn, tiềm năng phát<br /> triển mạnh về bất động sản, tài trợ tiêu dùng; mặt khác, ngoài lợi thế từ kênh bán hàng<br /> truyền thống, MB Khánh Hòa còn có hơn 15.000 quân nhân tại địa bàn<br /> MB Khánh Hòa hiện tại có 3 PGD trực thuộc là PGD Nha Trang số 273 đường<br /> 23/10 (cách trụ sở CN 2.1 km), PGD Vĩnh Hải trụ sở tại số A.1 (T1) chung cư Vĩnh<br /> Phước (cách trụ sở CN 4.8 km) và PGD Cam Ranh tại thị trấn Mỹ Ca, TP Cam Ranh<br /> (cách TP Nha Trang 50 km). Cơ cấu tổ chức bộ máy của MB Khánh Hòa bao gồm 4<br /> phòng nghiệp vụ tại trụ sở chi nhánh và 3 đơn vị trực thuộc là các PGD nêu trên.<br /> 2.2. Thực trạng phát triển cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP<br /> Quân Đội – Chi nhánh Khánh Hòa<br /> MB Khánh Hòa là chi nhánh trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh doanh tại khu<br /> vực miền Trung Tây Nguyên. Tuy chi nhánh thành lập vào thời điểm mà các NHTM khác đã<br /> chiếm lĩnh thị trường tại đây nhưng MB Khánh Hòa vẫn tận dụng được thương hiệu và linh<br /> hoạt trong các phương án kinh doanh để cung cấp dịch vụ tín dụng cho KHCN và các doanh<br /> nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động cho vay KHCN cũng được BLĐ chi nhánh chú trọng<br /> và phát triển qua từng năm. Có thể coi đây là tín hiệu tương đối tốt thể hiện tình hình phát<br /> triển cho vay KHCN của chi nhánh với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng<br /> được đảm bảo. Trong giai đoạn 2010-2015 tình hình kinh doanh tại chi nhánh có xu<br /> <br /> hướng phát triển ổn định cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Với chiến lược đã được<br /> đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thanh ở mức tốt, tăng trưởng đều và nhanh. Tổng dư<br /> nợ đối với KHCN và số lượng KHCN đều tăng. Các khách hàng tới vay vốn tại MB<br /> Khánh Hòa thì tương đối hài lòng với chính sách cũng như thái độ tư vấn, chăm sóc của<br /> cán bộ tín dụng. MB Khánh Hòa đã có sự chú trọng về công tác thúc đẩy kinh doanh, đặc<br /> biệt là mảng cho vay đối với KHCN để tăng dư nợ đối với đối tượng khách hàng này.<br /> Tốc độ tăng trưởng tín dụng của MB Khánh Hòa là tốt so với tốc độ tăng trưởng chung<br /> của toàn hệ thống. Tuy vậy kết quả kinh doanh năm 2015 của chi nhánh là chưa đạt kỳ<br /> vọng về số dư nợ. MB nói chung và MB Khánh Hòa nói riêng có danh mục sản phẩm khá<br /> đa dạng tuy nhiên dư nợ chỉ tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu như cho vay mua nhà<br /> đất, ô tô, sản xuất kinh doanh, cầm cố sổ tiết kiệm,... Nhìn chung MB Khánh Hòa có thế<br /> mạnh về cho vay mua bất động sản và ô tô do đặc thù tiêu dùng của người dân địa<br /> phương tại thành phố có thế mạnh phát triển du lịch.<br /> Các nội dung phân tích chủ yếu :<br /> -<br /> <br /> Quy mô dư nợ :<br /> <br />  Dư nợ cho vay KHCN của MB Khánh Hòa so với toàn hệ thống<br />  Dư nợ cho vay KHCN của MB Khánh Hòa so với dư nợ cho vay cả chi nhánh<br />  Dư nợ cho vay KHCN đối với từng sản phẩm vay vốn<br /> -<br /> <br /> Tỷ nợ nợ xấu, nợ quá hạn<br /> <br /> 2.3. Đánh giá các biện pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân<br /> hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Khánh Hòa<br /> Thông qua đánh giá phân tích, công tác phát triển hoạt động cho vay KHCN đã<br /> đạt được những kết quả sau :<br /> -<br /> <br /> Về chính sách cho vay : Chính sách khá tốt, chất lượng thẩm định tín dụng chặt<br /> <br /> chẽ, khách quan với tính chất rõ ràng, đảm bảo thu hút khách hàng, tăng dư nợ<br /> - Về công tác phát triển mạng lưới : Hiện số phòng giao dịch trực thuộc là 3 phòng.<br /> Mục tiêu mở rộng được quy mô chi nhánh để nâng tổng số phòng giao dịch lên 5 phòng, tạo<br /> tiền đề tiếp tục giới thiệu thương hiệu MB đến người dân tại địa bàn.<br /> - Về chất lượng dịch vụ : Phong cách giao dịch văn minh, lịch sử, ý thức phục vụ<br /> khách hàng ngày càng được nâng cao với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhanh nhẹn và có<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Khánh Hòa

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
317cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển cho vay Khách hàng cá nhân, Vay Khách hàng cá nhân, Khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
5
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Phat-trien-cho-vay-Khach-hang-ca-nhan-tai-Ngan-hang-TMCP-Quan-Doi-Chi-nhanh-Khanh-Hoa.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT