Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
m47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ, Dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân, Mua nhà cá nhân, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển, Chi nhánh Hoàn Kiếm
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.32 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN<br /> CHƢƠNG 1: KHUNG NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ<br /> CHO VAY MUA NHÀ CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Hoạt động cho vay mua nhà cá nhân của Ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> Cho vay mua nhà cá nhân của NHTM là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng cá<br /> <br /> “<br /> <br /> nhân, hộ gia đình vay mua nhà ở/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, vay mua nhà<br /> ở hình thành trong tương lai/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền tại các dự án<br /> phát triển nhà ở với cam kết trả cảc gốc và lãi đầy đủ cho ngân hàng<br /> <br /> ”<br /> <br /> 1.1.2. Các đặc điểm về hoạt động cho vay mua nhà cá nhân<br /> Luận văn đã phân tích các đặc điểm của hoạt động cho vay mua nhà cá nhân như<br /> đối tượng vay vốn, thời gian vay vốn, lãi suất, tài sản đảm bảo và phương thức tiếp cận<br /> khách hàng để người đọc thấy được những nét tổng quan nhất của hoạt động này.<br /> 1.2. Năng lực cạnh tranh trong dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân của Ngân hàng<br /> thƣơng mại<br /> 1.2.1. Khái niệm Năng lực cạnh tranh sản phẩm:<br /> NLCT của một sản phẩm, dịch vụ là sự thể hiện thông quá các lợi thế so sánh với<br /> <br /> “<br /> <br /> các sản phẩm cùng loại. Một sản phẩm hàng hoá được coi là có NLCT khi nó đáp ứng<br /> được nhu cầu của khách hàng về chất lượng, giá cả, tính năng, kiểu dáng, tính độc đáo<br /> hay sự khác biệt, thương hiệu, bao bì… hơn hẳn so với những sản phẩm hàng hoá cùng<br /> loại.<br /> <br /> “<br /> <br /> 1.2.2. Năng lực cạnh tranh trong dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại Ngân hàng<br /> thương mại<br /> 1.2.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân của ngân hàng<br /> thương mại<br /> Dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại một NHTM được coi là có NLCT khi nó<br /> <br /> “<br /> <br /> mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh<br /> sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi … hơn hẳn so với những sản phẩm<br /> <br /> dịch vụ cùng loại tại các NHTM khác.<br /> <br /> ”<br /> <br /> 1.2.2.2. Tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh trong dịch vụ cho vay mua nhà cá<br /> nhân tại Ngân hàng thương mại<br /> Tác giả đã chia các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh trong dịch vụ cho vay<br /> mua nhà cá nhân thành ba nhóm chính:<br /> - Nhóm tiêu chí phản ánh về quy mô, thị phần: Đây là nhóm tiêu chí phản ánh kết<br /> <br /> “<br /> <br /> quả của quá trình cạnh tranh sản phẩm, qua đó có thể cho thấy một cách cơ bản nhất hiện<br /> nay sản phẩm đang có NLCT tốt hay không tốt trên thị trường. Các tiêu chí thuộc nhóm<br /> tiêu chí này là: Doanh số cho vay, dư nợ cho vay, số lượng khách hàng.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Nhóm tiêu chí phản ánh tính cạnh tranh của sản phẩm: Đây là nhóm tiêu chí cho<br /> <br /> “<br /> <br /> thấy sức cạnh tranh nội tại của sản phẩm mà một doanh nghiệp đang cung cấp so với sản<br /> phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Các tiêu chí thuộc nhóm này là: Lãi suất<br /> cho vay, chi phí khoản vay, thời gian xử lý khoản vay, chi phí cho mỗi khoản vay của<br /> Ngân hàng.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Nhóm tiêu chí phản ánh sự hài lòng của khách hàng: Nhóm tiêu chí này cho thấy<br /> <br /> “<br /> <br /> sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đã mang lại sự thỏa mãn, hài lòng cho khách hàng, đã<br /> đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng hay chưa. Trong nhóm này, sự hài lòng của khách<br /> hàng được đánh giá trên các góc độ sau: Sự hài lòng về lãi suất, phí khoản vay, sự hài<br /> lòng về thời gian xử lý khoản vay, sự hài lòng về chất lượng phục vụ, sự hài lòng về<br /> không gian giao dịch.<br /> <br /> ”<br /> <br /> 1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến Năng lực cạnh tranh trong dịch vụ cho vay mua nhà cá<br /> nhân của chi nhánh Ngân hàng thương mại<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT trong dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân được<br /> chia làm ba nhóm nhân tố như sau:<br /> - Nhóm nhân tố xuất phát từ nội bộ mỗi chi nhánh NHTM như: Nguồn nhân lực,<br /> <br /> “<br /> <br /> tư duy tầm nhìn lãnh đạo chi nhánh NHTM, mô hình quản lý khoản vay, chiến lược<br /> Marketing, mạng lưới hợp tác bán hàng.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Nhóm nhân tố xuất phát từ hội sở của các NHTM như: Chính sách phát triển<br /> <br /> “<br /> <br /> chung, tiềm lực tài chính, sức mạnh thương hiệu.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Nhóm nhân tố xuất phát từ khách hàng và đối thủ cạnh tranh<br /> CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ CHO VAY MUA<br /> NHÀ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM (GIAI ĐOẠN 2011 – 2015)<br /> 2.1. Khái quát về BIDV Hoàn Kiếm<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển<br /> Chi nhánh BIDV Hoàn Kiếm được thành lập năm 2010, trên cơ sở nâng cấp từ<br /> <br /> “<br /> <br /> Phòng giao dịch 1 và Phòng giao dịch 3 của BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch I.Chi nhánh<br /> BIDV Hoàn Kiếm được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các nghiệp vụ<br /> NHBLcung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đem lại tiện ích cao cho khách hàng trên<br /> nền tảng công nghệ hiện đại nhằm góp phần nâng cao năng lực tài chính, quản lý, công<br /> nghệ và trình độ cán bộ trong hệ thống, phát triển thành Chi nhánh có mô hình Bán lẻ<br /> chuẩn của BIDV.<br /> <br /> ”<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức<br /> Bô ̣ máy tổ chức của BIDV Hoà n Kiế m g ồm Ban giám đốc và 05 khối chính: Khối<br /> Quản lý khách hàng, Khối Quản lý rủi ro, Khối Tác nghiệp, Khối Quản lý nội bộ và Khối<br /> các đơn vị trực thuộc.<br /> 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của BIDV Hoàn Kiếm (giai đoạn 2011 – 2015)<br /> Sau 5 năm đi vào hoạt động, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ<br /> công nhân viên Chi nhánh, BIDV Hoàn Kiếm đã đạt được những kết quả như sau:<br /> - Tổng tài sản của BIDV Hoàn Kiếm đã tăng từ 4.070 tỷ năm 2011 lên 10.305 tỷ<br /> <br /> “<br /> <br /> năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản đạt 27,25%.<br /> <br /> ”<br /> <br /> - Số dư huy động vốn năm 2011 mới đạt 3.939 tỷ, đên năm 2015 đã đạt 8.000. Tốc<br /> độ tăng trưởng bình quân đạt 19,59%. Trong đó nền tảng chủ chốt là từ huy động vốn<br /> khách hàng cá nhân, hộ gia đình, tỷ lệ này không ngừng tăng cao (từ 47,17% tại năm<br /> 2011 đã tăng lên 66,49% trong năm 2015).<br /> - Dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng khá nhanh với tốc độ tăng trưởng bình<br /> quân trong giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 36,73% và tăng ròng 3.665 tỷ đồng. Trong đó<br /> <br /> tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng trung bình tới 60,69% trong giai đoạn này.<br /> - Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh liên tục tăng kể từ khi đi vào hoạt động. Lợi<br /> nhuận trước thuế năm 2011 chỉ đạt 44,76 tỷ đồng, đến năm 2015 đã đạt 191,23 tỷ đồng<br /> với mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 51,32%.<br /> Trong những thành tự đó của BIDV Hoàn Kiếm, hoạt động cho vay mua nhà cá<br /> nhân cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong giai đoạn này. Cụ thể như sau:<br /> - Qua từng năm, dư nợ cho vay mua nhà cá nhân đã khẳng định được những đóng<br /> góp to lớn vào quy mô dư nợ tín dụng bán lẻ của toàn chi nhánh. Năm 2011 và 2012 tỷ lệ<br /> cho vay mua nhà cá nhân/tổng dư nợ bán lẻ là 27,62% và 20,04% thì đến năm 2013 tăng<br /> mạnh lên 45,75%. Năm 2014, tỷ lệ của dư nợ cho vay mua nhà cá nhân vẫn ở mức 32%.<br /> Tỷ lệ này lại quay trở lại đà tăng trưởng khi đạt mức 39,32% trong năm 2015.<br /> - Thu nhập ròng từ hoạt động cho vay mua nhà cá nhân không ngừng gia tăng với<br /> con số ấn tượng. Tốc độ gia tăng bình quân thu nhập ròng từ hoạt động này đạt mức<br /> 67.36% cao gấp 1.8 lần tốc độ tăng trưởng bình quân của thu nhập ròng từ hoạt động tín<br /> dụng bán lẻ và gấp 1.5 lần tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng của hoạt động bán lẻ nói<br /> chung. Đóng góp của hoạt động cho vay mua nhà cá nhân vào thu nhập ròng hoạt động<br /> tín dụng bán lẻ là rất lớn và có xu hướng tăng đều qua các năm. Từ năm 2013 đến nay,<br /> thu nhập ròng từ cho vay mua nhà cá nhân luôn chiếm khoảng 50% thu nhập từ tín dụng<br /> bán lẻ, cao nhất trong năm 2015, con số này đạt tới hơn 58%. Khi đặt trong tổng thể hoạt<br /> động bán lẻ nói chung thì hoạt động cho vay mua nhà cá nhân cũng có đóng góp từ<br /> 5,36% trong năm 2011 tới 8,29% trong năm 2015, tăng trưởng bình quân 35,16%/năm và<br /> mức đóng góp trung bình trong cả giai đoạn là 5,82%.<br /> 2.2. Năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại BIDV Hoàn Kiếm<br /> 2.2.1. Những tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân<br /> tại BIDV Hoàn Kiếm<br /> 2.2.1.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, thị phần<br /> a) Doanh số cho vay hàng năm:<br /> Doanh số cho vay hàng năm của BIDV Hoàn Kiếm trong những năm vừa qua luôn<br /> có xu hướng tăng. Doanh số cho vay tăng từ 46.312 triệu đồng ở năm 2011 lên tới mức cao<br /> <br /> nhất là 291.397 triệu đồng ở năm 2015. Đặc biệt trong năm 2013, doanh số cho vay mua nhà<br /> cá nhân tăng tuyệt đối đạt mức 139.588 triệu đồng, với tốc độ tăng lên đến 300,12%. Tuy<br /> nhiên tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay của BIDV Hoàn Kiếm so với một số đối thủ cạnh<br /> tranh khác như VP Bank Đông Đô hay MB Hoàn Kiếm thì đang có xu hướng chững lại. theo<br /> đó, tốc độ tăng trưởng năm 2014 BIDV Hoàn Kiếm đạt 49.51%, trong khi con số này ở<br /> VPBank Đông Đô và MB Hoàn Kiếm lần lượt là 53.74% và 50.43%. Tương tự với năm<br /> 2015, BIDV Hoàn Kiếm chỉ đạt 4.75%, hai chi nhánh còn lại đạt 5.06% và 5.33%.<br /> b) Dư nợ cho vay:<br /> Từ năm 2013 trở lại đây dư nợ cho vay mua nhà cá nhân tại BIDV Hoàn Kiếm có<br /> bước tăng trưởng rất mạnh. Nếu như năm 2012 dư nợ cuối kỳ chỉ ở mức 62.515 triệu đồng<br /> (tăng 6.453 triệu đồng so với năm 2011) thì năm 2013 và 2014 đã tăng lần lượt lên mức<br /> 202.203 triệu đồng và 302.951 triệu đồng (gấp 5 lần so với dư nợ cuối năm 2012) và gần cán<br /> mốc 500 tỷ đồng vào năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong cả giai đoạn 2012 –<br /> 2015 đạt 87,34%.<br /> Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ hiện nay của BIDV Hoàn Kiếm đang có xu<br /> hướng chậm lại so với mối số đối thủ cạnh tranh như VP Bank Đông Đô hay MB Hoàn<br /> Kiếm. Đồng thời thị phần dư nợ dịch vụ này của BIDV Hoàn Kiếm còn khá thấp, trung bình<br /> cả giai đoạn thị phần của BIDV Hoàn Kiếm chiếm 1,07% thị phần toàn hệ thống BIDV,<br /> chiếm 2,76% thị phần của các chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội và chiếm 0,52% thị phần<br /> của toàn bộ các NHTM trên địa bàn Hà Nội.<br /> c) Số lượng khách hàng:<br /> Trong giai đoạn 2011 – 2015, BIDV Hoàn Kiếm đã phát triển được tổng số 1.499<br /> khách hàng mới (trung bình 300 khách hàng mới/năm) Lượng khách hàng phát triển mới<br /> của 1 cán bộ/ năm đạt 31 khách hàng. Số lượng khách hàng mới được phát triển có xu<br /> hướng tăng dần qua các năm, trong năm 2011 số lượng khách hàng mới tăng trưởng chỉ<br /> đạt 67 khách hàng, thì đến năm 2015 con số này đã tăng gấp hơn 10 lần và đạt mức 687<br /> khách hàng. Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 87.19%, trong đó<br /> năm 2013 là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 187%. trong lượng khách hàng mới<br /> của BIDV Hoàn Kiếm, số khách hàng có nhu cầu vay vốn trong dài hạn luôn chiếm tỷ lệ<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận án gồm có 2 chương: Chương 1 - Khung nghiên cứu về năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân của ngân hàng thương mại, chương 2 - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay mua nhà cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-nang-luc-canh-tranh-dich-vu-cho-vay-mua-nha-ca-nhan-tai-Ngan-hang-TMCP-dau-tu-va-phat-trien-Viet-Nam-chi-nhanh-Hoan-Kiem.PDF[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT