Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH Tín Việt

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu as7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.26 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty TNHH Tín Việt và chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty TNHH Tín Việt. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. KHÁI QUÁT TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.1. Khái niệm tài sản lưu động<br /> Tài sản lưu động (TSLĐ) là những tài sản ngắn hạn và thường xuyên luân<br /> chuyển trong quá trình kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp<br /> tài sản lưu động của doanh nghiệp được thể hiện ở các bộ phận tiền mặt, các chứng<br /> khoán thanh khoản cao, phải thu và dự trữ tồn kho.<br /> 1.1.2. Đặc điểm tài sản lưu động<br /> - Tài sản lưu động khi được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ luân<br /> chuyển không ngừng và mang nhiều hình thái khác nhau.<br /> - Trong quá trình tham giá vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản lưu động<br /> chuyển hóa toàn bộ giá trị ngày một lần và được hoàn lại toàn bộ sau khi doanh<br /> nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và thu tiền bán hàng.<br /> 1.1.3. Phân loại, kết cấu tài sản lưu động.<br /> 1.1.3.1. Phân loại tài sản lưu động<br /> a. Căn cứ vào tuần hoàn và luân chuyển của tài sản lưu động<br /> Người ta chia tài sản lưu động thành 3 loại: Tài sản lưu động trong khâu dự trữ sản<br /> xuất; tài sản lưu động trong khâu sản xuất; tài sản lưu động trong khâu lưu thông.<br /> b. Căn cứ vào hình thái biểu hiện của tài sản lưu động<br /> Tài sản lưu động được phân chia thành: Tiền, các tài sản tương đương với<br /> tiền, chi phí trả trước, các khoản phải thu, tiền đặt cọc, chi phí chờ phân bổ, hàng<br /> hóa vật tư.<br /> 1.1.3.2. Thành phần và kết cấu tài sản lưu động của doanh nghiệp<br /> Theo Bảng cân đối kế toán tài sản lưu động của doanh nghiệp thường bao<br /> gồm các loại: Tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng<br /> hóa tồn kho, tài sản lưu động khác.<br /> Từ việc nghiên cứu thành phần tài sản lưu động theo Bảng cân đối kế toán,<br /> doanh nghiệp sẽ phân tích được kết cấu TSLĐ. Kết cấu TSLĐ phản ánh các thành<br /> <br /> ii<br /> <br /> phần và mối quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần chiếm trong tổng số TSLĐ của<br /> doanh nghiệp.<br /> 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp<br /> Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp có thể hiểu là một phạm<br /> trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác và quản lý tài sản lưu động của doanh<br /> nghiệp, đảm bảo lợi nhuận tối đa với số lượng tài sản lưu động sử dụng với chi phí<br /> thấp nhất. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động được lượng hóa và đánh giá thông qua<br /> một hệ thống các chỉ tiêu.<br /> 1.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động<br /> 1.2.3.1. Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động<br /> 1.2.3.2. Hệ số sinh lời của tài sản lưu động<br /> 1.2.3.3. Mức đảm nhiệm tài sản lưu động<br /> 1.2.3.4. Mức tiết kiệm tài sản lưu động<br /> 1.2.3.5. Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động<br /> - Hệ số thanh toán ngắn hạn; Hệ số thanh toán nhanh; Hệ số thanh toán tức<br /> thời; Vòng quay hàng tồn kho; Vòng quay các khoản phải thu; Kỳ thu tiền bình<br /> quân<br /> 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> LƯU ĐỘNG<br /> 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan<br /> <br />  Chính sách về cơ cấu vốn và huy động vốn<br />  Chính sách đầu tư tiền và các khoản tương đương tiền<br />  Chính sách đầu tư hàng dự trữ<br />  Chính sách đầu tư các khoản phải thu<br />  Nhân tố con người trong doanh nghiệp<br /> 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan<br />  Các chính sách vĩ mô<br />  Nhu cầu tiêu dùng<br />  Tình hình cung ứng đầu vào<br />  Tiến bộ khoa học công nghệ<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG<br /> CỦA CÔNG TY TNHH TÍN VIỆT<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TÍN VIỆT<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.<br /> Công ty TNHH Tín Việt (TIV) được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh<br /> số 0102001221 do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày<br /> 29/9/2000 và đăng ký sửa đổi lần thứ 11 ngày 30/1/2009.<br /> Công ty TNHH Tín Việt được thành lập với mục đích ban đầu là đơn vị cung<br /> cấp nguyên liệu, phụ tùng, máy móc, thiết bị cho các nhà máy sản xuất gạch ốp lát thuộc Tập đoàn Prime – Vĩnh Phúc. Theo đó, Công ty Tín Việt có trách nhiệm tìm<br /> kiếm các nguồn hàng có chất lượng và giá cả hợp lý để cung cấp cho các nhà máy<br /> sản xuất trong tập đoàn Prime. Công ty TNHH Tín Việt đã mở rộng thị trường và là<br /> nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch men cho nhiều Công ty lớn trong cả nước<br /> như Công ty CP Viglacera Hà Nội; Công ty CP Viglacera Thăng Long; Công ty CP<br /> gạch ốp lát Thái Bình; Nhà máy gạch men Mikado; Công ty cổ phần Vitaly và<br /> nhiều công ty lớn khác. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vì vậy<br /> phương châm hoạt động của Công ty là: Uy tín, chất lượng, hiệu quả. Công ty tự<br /> hào là địa chỉ tin cậy cho các đối tác đặt các quan hệ kinh doanh trong suốt thập kỷ<br /> vừa qua.<br /> 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty<br /> Tổ chức bộ máy của công ty gồm: Hội đồng thành viên; Ban giám đốc;<br /> Phòng tổ chức – Hành chính; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng kế hoạch đầu tư;<br /> Phòng kinh doanh 1 và Phòng kinh doanh 2; Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ<br /> Chí Minh.<br /> 2.1.3 Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây<br /> 2.1.3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty<br /> Công ty TNHH Tín Việt là đơn vị kinh doanh thương mại thuần tuý, không<br /> có hoạt động sản phẩm, có đặc điểm nổi bật là kinh doanh đa dạng các mặt hàng<br /> như sắt thép, máy móc thiết bị, phụ tùng cho ngành sản xuất gạch men, phương tiện<br /> <br /> iv<br /> <br /> vận tải…Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xuất nhập khẩu, mua bán trong nước.<br /> Mặt hàng truyền thống, thế mạnh của Công ty trong thời gian qua là nguyên liệu và<br /> các loại phụ tùng, máy móc cung cấp cho ngành Ceramic- sản xuất gạch ốp lát.<br /> Công ty là đại diện bán hàng tại thị trường Việt Nam các loại phụ tùng, máy móc và<br /> nguyên liệu nổi tiếng trên thế giới trong ngành sản xuất gạch men như hàng phụ<br /> tùng TSC của Ý, Oxit nhôm của Đức, Zircon của Nam Phi, lưới in gạch Wangi của<br /> Thuỵ Sỹ.<br /> Đặc điểm có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty đó là<br /> phân lớn nguồn vốn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh là từ vốn vay, trong<br /> đó vay ngân hàng thương mại và vay cán bộ công nhân viên là chủ yếu. Vốn<br /> vay luôn chiếm hơn 90% trong tổng nguồn vốn của công ty. Chi phí lãi vay<br /> phải trả hàng năm chiếm gần 50% trong tổng chi phí hoạt động của công ty. Lãi<br /> suất cho vay của các ngân hàng thương mại tăng thường làm giảm lợi nhuận<br /> của công ty và hiệu quả sử dụng vốn bị giảm. Ngoài ra, chính sách thương mại<br /> mở rộng, thói quen dự trữ hàng tồn kho lớn cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử<br /> dụng vốn của công ty.<br /> 2.1.3.2 Kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây<br /> Căn cứ vào bảng số liệu tài chính, ta có thể thấy hoạt động kinh doanh của<br /> Công ty đang phát triển tốt. Năm 2008 kết quả kinh doanh giảm là do yếu tố<br /> khách quan, so với các doanh nghiệp cùng ngành đạt được kết quả như trên là<br /> điều đáng khích lệ. Năm 2009 Công ty đạt mức tăng trưởng cao nhất là ở chỉ tiêu<br /> lợi nhuận sau thuế, điều này đã giúp Công ty thu hồi được vốn và phát triển vững<br /> vàng trên thị trường, gia tăng thị phần, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường<br /> trong nước và quốc tế.<br /> 2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY<br /> TNHH TÍN VIỆT<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động của Công ty<br /> 2.2.1.1 Tổng tài sản lưu động<br /> Qua số liệu tài chính ta có thể thấy trong năm 2007 khoản mục các<br /> khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động.<br /> Cụ thể khoản phải thu của khách hàng chiếm 48.41%, khoản mục hàng tồn kho<br /> chiếm 28.97%, các khoản mục khác như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thuế<br /> <br /> v<br /> <br /> GTGT được khấu trừ, tài sản lưu động khác chiểm tỷ trọng không đáng kể so<br /> với tổng tài sản lưu động của Công ty. Sang năm 2008 cơ cấu tài sản lưu động<br /> của Công ty cũng không có nhiều thay đổi, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong<br /> tổng TSLD vẫn tập trung vào phải thu của khách hàng và hàng tồn kho, tỷ<br /> trọng tương ứng của hai khoản mục này là 41.17% và 28.22%. Sang năm 2009<br /> tỷ trọng khoản mục phải thu của khách hàng và hàng tồn kho có giảm hơn năm<br /> 2008 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng TSLĐ của Công ty, tỷ lệ tương<br /> ứng là 38.33% và 27.40%.<br /> 2.2.1.2 Tiền mặt<br /> Thông thường, Công ty TNHH Tín Việt nắm giữ tiền mặt vì một số mục đích<br /> chủ yếu là để thanh toán các chi phí dịch vụ như điện thoại, điện nước; chi trả lương<br /> nhân viên; chi trả lãi vay ngân hàng; chi mua đồ dùng văn phòng. Bên cạnh đó, việc<br /> nắm giữ tiền mặt của Công ty cũng để chọn thời điểm trả nợ vay ngoại tệ ngân hàng<br /> hợp lý. Tức là chọn điểm rơi tỷ giá hợp lý sao cho chi phí vay vốn là thấp nhất.<br /> Tiền gửi ngân hàng qua 3 năm 2007-2009 không có biến động nhiều.<br /> 2.2.1.3. Các khoản đầu tư ngắn hạn<br /> Các khoản đầu tư ngắn hạn của Công ty chính là chứng khoán ngắn hạn.<br /> Khoản đầu tư chứng khoán của Công ty TNHH Tín Việt bắt đầu phát sinh vào<br /> năm 2008, Công ty đã mua cổ phiếu của Công ty CP khoáng sản và luyện kim<br /> Việt Nam, giá mua khi đó gấp 3 lần mệnh giá, tổng trị giá thanh toán là 1.391<br /> tr.đồng. Hiện nay giá trị cổ phiếu chỉ còn bằng 1/3 giá trị đầu tư ban đầu.<br /> 2.2.1.4. Các khoản phải thu<br /> Khoản phải thu của công ty trong năm 2008 và 2009 đã giảm đi so với năm<br /> 2007. Điều này không có nghĩa là doanh số bán hàng của Công ty giảm sút. Nếu xét<br /> về tỷ trọng của khoản phải thu so với tổng TSLĐ thì tỷ trọng khoản phải thu vẫn<br /> chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động. Năm 2008 chiếm 51.85% giảm hơn so<br /> với 62.11% của năm 2007 và tăng hơn so với 47.67% của năm 2009.<br /> 2.2.1.5. Hàng tồn kho<br /> Thông qua bảng số liệu trên ta có thể thấy hàng tồn kho của công ty chiếm<br /> một tỷ trọng tương đối lớn, chiếm tới 28,97% vào năm 2007; 28,22% vào năm 2008<br /> và 27,4% vào năm 2009. Có thể thấy rằng lượng hàng tồn kho của công ty không có<br /> biến động nhiều, qua các năm tỷ lệ tăng giảm cũng không nhiều. Năm 2008 giảm<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH Tín Việt

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
as7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động, Tài sản lưu động, Công ty TNHH Tín Việt, Sử dụng tài sản
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-su-dung-tai-san-luu-dong-tai-Cong-ty-TNHH-Tin-Viet.PDF[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT